HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 Yardım

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Kullanım Kılavuzu

M375

M475

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375 ve
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar

dışında, önceden yazılı izin alınmadan

çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi

yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber

verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler,

söz konusu ürün ve servislerle birlikte

sunulan açık garanti bildirimlerinde

belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir

garanti oluşturacak şekilde

yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım

hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu

değildir.

Edition 2, 10/2011

Parça numarası: CE863-90927

Ticari Marka Onayları

Adobe

®

, Acrobat

®

ve PostScript

®

, Adobe

Systems Incorporated kuruluşunun ticari

markalarıdır.

Intel® Core™ ABD'de ve diğer ülkelerde/

bölgelerde Intel Corporation'ın ticari

markasıdır.

Java™, Sun Microsystems, Inc.'nin ABD

ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve

Windows Vista®; Microsoft Corporation

şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli

ticari markasıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti

tescilli ABD markalarıdır.

background image

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

İPUCU:

İpuçları, yararlı bilgiler veya kısayollar sağlar.

NOT:

Notlar, bir kavramın veya tüm görevin açıklandığı önemli bilgiler sağlar.

DİKKAT:

Dikkat edilecek noktalar, veri kaybetmemek veya ürüne zarar vermemek için uygulamanız

gereken yordamları gösterir.

UYARI!

Uyarılar, yaralanmayı, kritik veri kaybını veya önemli ürün hasarını önlemek için

uygulamanız gereken yordamları gösterir.

TRWW

iii

background image

iv

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

TRWW

background image

İçindekiler

1 Ürün temel özellikleri ....................................................................................................... 1

Ürün karşılaştırma .................................................................................................................... 2
Çevreci özellikler ..................................................................................................................... 4
Erişilebilirlik özellikleri .............................................................................................................. 5
Ürün görünümleri ..................................................................................................................... 6

Önden görünüş ......................................................................................................... 6
Arkadan görünüş ...................................................................................................... 7
Arabirim bağlantı noktaları ........................................................................................ 7
Seri numarasının ve model numarasının konumu ........................................................... 8
Kontrol paneli düzeni ................................................................................................ 8

2 Kontrol paneli menüleri .................................................................................................. 13

Ayar Menüsü ......................................................................................................................... 14

HP Web Hizmetleri menüsü ...................................................................................... 14
Raporlar menüsü ..................................................................................................... 14
Hızlı Formlar menüsü ............................................................................................... 15
Faks Ayarı menüsü .................................................................................................. 16
Sistem Ayarı menüsü ............................................................................................... 18
Servis menüsü ......................................................................................................... 23
Ağ Ayarı menüsü .................................................................................................... 24

Fonksiyona özgü menüler (yalnızca) ......................................................................................... 27

Kopyala menüsü ..................................................................................................... 27
Faks menüsü ........................................................................................................... 28
Tara menüsü ........................................................................................................... 31
USB Flash Sürücüsü ................................................................................................. 32

3 Windows için yazılım ...................................................................................................... 33

Desteklenen işletim sistemleri ve Windows yazıcı sürücüleri ......................................................... 34
Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme ........................................................................... 34

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 35

Windows için yazdırma işi ayarlarını değiştirme ........................................................................ 36

TRWW

v

background image

Yazdırma ayarlarının önceliği ................................................................................... 36
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak
şekilde değiştirme ................................................................................................... 36
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................................ 37
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .................................................................... 37

Windows'da yazıcı sürücüsünü kaldırma .................................................................................. 38
Windows için desteklenen yardımcı programlar ......................................................................... 39

Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları .................................................... 39

Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar ............................................................................... 39

4 Ürünü Mac ile kullanma ................................................................................................. 41

Mac için yazılım .................................................................................................................... 42

Mac için desteklenen işletim sistemleri ve yazıcı sürücüleri ............................................ 42
Mac işletim sistemleri için yazılım yükleme ................................................................. 42
Mac işletim sistemlerinde yazıcı sürücüsünü kaldırma ................................................... 45
Mac için yazdırma ayarlarının önceliği ...................................................................... 45
Mac için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme ............................................................ 45
Mac bilgisayarlar için yazılım ................................................................................... 46
Mac için desteklenen yardımcı programlar ................................................................. 47

Mac ile yazdırma ................................................................................................................... 49

Mac ile yazdırma işini iptal etme .............................................................................. 49
Mac ile kağıt boyutunu ve türünü değiştirme ............................................................... 49
Mac ile belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma ................ 49
Mac ile yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma ................................................... 49
Mac ile bir kapak sayfası yazdırma .......................................................................... 50
Mac ile filigranlar kullanma ...................................................................................... 50
Mac ile bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma .............................................. 51
Mac ile sayfanın her iki yüzüne yazdırma (dupleks baskı) ............................................ 51
Mac ile renk seçeneklerini belirtme ............................................................................ 52

AirPrint kullanma .................................................................................................................... 53
Mac ile faks gönderme ........................................................................................................... 54
Mac ile tarama ...................................................................................................................... 55
Mac sorunlarını giderme ......................................................................................................... 56

5 Ürünü Windows ile bağlama .......................................................................................... 57

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi ................................................................................. 57
Bir bilgisayara, kablolu bir ağa veya kablosuz bir ağa bağlanmak için HP Smart Install
uygulamasını kullanın ............................................................................................................. 58

Windows ile doğrudan bağlantılar için HP Smart Install (USB) ...................................... 58
Kablolu Windows ağları için HP Smart Install ............................................................. 58

vi

TRWW

background image

Kablosuz Windows ağları için HP Smart Install, yöntem 1: Ürünün kontrol panelini
kullanma ................................................................................................................ 59
Kablosuz Windows ağları için HP Smart Install, yöntem 2: Geçici olarak bir USB
kablosu bağlayın. ................................................................................................... 59
Kablosuz Windows ağları için HP Smart Install, yöntem 3: WPS kullanın ....................... 59

USB ile bağlanma .................................................................................................................. 60

CD'den yükleme ..................................................................................................... 60

Windows ile bir ağa bağlanma ............................................................................................... 61

Desteklenen ağ protokolleri ...................................................................................... 61
Ürünü Windows ile bir kablolu ağa takma ................................................................. 61
Windows ile ürünü kablosuz ağda kurma (yalnızca kablosuz modeller) ......................... 62
Windows ile IP ağ ayarlarını yapılandırma ................................................................ 64

6 Kağıt ve yazdırma ortamları ........................................................................................... 67

Kağıt kullanımını öğrenme ....................................................................................................... 68
Yazıcı sürücüsünü Windows'taki kağıt türü ve boyutu ile eşleşecek şekilde değiştirme ..................... 70
Desteklenen kağıt türleri .......................................................................................................... 70
Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi ............................................................................... 71
Kağıt tepsilerini yükleme ......................................................................................................... 74

Tepsi 1'e kağıt yerleştirme ........................................................................................ 74
Tepsi 2'yi veya isteğe bağlı Tepsi 3'ü yükleme ............................................................ 76
Belge besleyiciye yerleştirme .................................................................................... 77

Tepsileri yapılandırma ............................................................................................................ 79

7 Baskı kartuşları .............................................................................................................. 81

Yazıcı kartuşu bilgileri ............................................................................................................ 82
Sarf malzemeleri görünümleri .................................................................................................. 83

Yazıcı kartuşu görünümleri ....................................................................................... 83

Baskı kartuşlarını yönetme ....................................................................................................... 84

Yazıcı kartuşlarının ayarlarını değiştirme .................................................................... 84
Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme .......................................................... 86
HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi ..................................................................... 86

Değiştirme yönergeleri ............................................................................................................ 87

Baskı kartuşlarını değiştirme ..................................................................................... 87

Sarf malzemesi sorunlarını giderme .......................................................................................... 91

Baskı kartuşlarını denetleme ..................................................................................... 91
Sarf malzemeleri için kontrol paneli iletilerini yorumlama ............................................. 93

8 Yazdırma görevleri ....................................................................................................... 101

Yazdırma işini iptal etme ...................................................................................................... 102
Windows'da temel yazdırma görevleri ................................................................................... 103

TRWW

vii

background image

Windows'da yazıcı sürücüsünü açma ...................................................................... 103
Windows'da yazdırma seçenekleri ile ilgili yardım alma ........................................... 103
Windows'da yazdırılacak kopya sayısını değiştirin ................................................... 104
Windows ile tekrar kullanılacak özel yazdırma ayarlarını kaydetme ............................ 104
Windows'da baskı kalitesini iyileştirme .................................................................... 107
Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma ........................................................... 109
Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma ............................................. 112
Windows'ta sayfa yönünü seçme ............................................................................ 113
Windows'ta renk seçeneklerini belirtme ................................................................... 114

HP ePrint Kullanma ............................................................................................................... 116
Windows'da ek yazdırma görevleri ....................................................................................... 117

Windows'da renkli metni siyah (gri tonlu) olarak yazdırma ........................................ 117
Windows'da delikli antetli kağıtlara veya formları yazdırma ...................................... 117
Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma ................................. 119
Windows'da ilk veya son sayfayı farklı kağıda yazdırma .......................................... 122
Windows ile bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme ....................... 124
Windows ile belgeye bir filigran ekleme .................................................................. 125
Windows'da kitapçık oluşturma .............................................................................. 126

Pratik USB yazdırma ............................................................................................................ 128

9 Renk ............................................................................................................................ 129

Renk ayarlama .................................................................................................................... 130

Baskı işinin renk temasını değiştirme ........................................................................ 130
Renk seçeneklerini değiştirme ................................................................................ 131
Elle ayarlanan renk seçenekleri ............................................................................... 131

HP EasyColor seçeneğini kullan ............................................................................................. 133
Renkleri bilgisayar ekranınızla eşleme .................................................................................... 134

10 Kopyalama ................................................................................................................ 135

Kopyalama işlevlerini kullanma .............................................................................................. 136

Kopyalama .......................................................................................................... 136
Birden çok kopya .................................................................................................. 136
Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama ................................................................ 137
Kimlik kartlarını kopyalama .................................................................................... 137
Bir kopyalama işini iptal etme ................................................................................. 139
Kopyayı küçültme veya büyütme ............................................................................. 139
Kopyalama işini harmanlama ................................................................................. 140
Renkli veya siyah beyaz kopya çıkarma ................................................................... 140

Kopyalama ayarları ............................................................................................................. 141

Kopya kalitesini değiştirme ..................................................................................... 141
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme ...................................... 141

viii

TRWW

background image

Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama ...................................................... 143
Özel kopyalama ayarlarını tanımlama ..................................................................... 143
Özel kağıda kopyalamak için kağıt boyutunu ve türünü ayarlama ............................... 144
Varsayılan kopya ayarlarını geri yükleme ................................................................ 144

Fotoğraf kopyalama ............................................................................................................. 145
Karışık boyutlu orijinalleri kopyalama ..................................................................................... 146
Her iki yüze kopyalama ........................................................................................................ 147

Otomatik olarak her iki yüze kopyalama (yalnızca dupleks özellikli modeller) .............. 147
Her iki yüze el ile kopyalama ................................................................................. 148

11 Tarama ...................................................................................................................... 151

Tarama işlevlerini kullanma ................................................................................................... 152

Tarama yöntemleri ................................................................................................ 152
Taramayı iptal etme ............................................................................................... 153

Tarama ayarları ................................................................................................................... 154

Tarayıcı çözünürlüğü ve renk .................................................................................. 154
Tarama kalitesi ..................................................................................................... 155

Fotoğraf tarama ................................................................................................................... 157

12 Faks ........................................................................................................................... 159

Faksı ayarlama .................................................................................................................... 160

Donanımı kurma ve bağlama .................................................................................. 160
Faks ayarlarını yapılandırma .................................................................................. 164
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma ........................................................................ 165

Telefon defterini kullanma ..................................................................................................... 166

Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma ............. 166
Microsoft Outlook kişilerini faks telefon defterine aktarma veya dışarı aktarma ............. 166
Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma ............................................. 166
Telefon defteri girişlerini silme ................................................................................. 167
Hızlı arama kullanma ............................................................................................ 167
Grup arama girişlerini yönetme .............................................................................. 168

Faks ayarlarını yapılandırma ................................................................................................. 170

Faks gönderme ayarları ......................................................................................... 170
Faks alma ayarları ................................................................................................ 174
Faks yoklamayı ayarlama ...................................................................................... 179

Faksı kullanma ..................................................................................................................... 180

Faks yazılımı ........................................................................................................ 180
Faksı iptal etme ..................................................................................................... 180
Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma .................................................... 180
VoIP hizmetinde faks kullanma ................................................................................ 181
Faks belleği .......................................................................................................... 181

TRWW

ix

background image

Bellekteki faksları silme .......................................................................................... 182
Faks gönderme ..................................................................................................... 182
Faks alma ............................................................................................................ 189

Faks sorunlarını çözme ......................................................................................................... 191

Faks sorun giderme kontrol listesi ............................................................................ 191
Faks hata iletileri .................................................................................................. 192
Sorun giderme faks kodları ve izleme raporları ......................................................... 197
Faks günlükleri ve raporları .................................................................................... 199
Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme ................................................................. 201
Faks gönderme sorunlarını giderme ......................................................................... 204
Faks alma sorunlarını giderme ................................................................................ 210
Genel faks sorunlarını giderme .............................................................................. 216

Düzenleme bilgileri ve garantiler ............................................................................................ 219

13 Yönetme ve bakımını yapma ...................................................................................... 221

Bilgi sayfalarını yazdırma ..................................................................................................... 222
HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma .............................................................................. 224

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma ................................................................... 224
Katıştırılmış Web Sunucusu özellikleri ...................................................................... 224

HP Web Jetadmin yazılımını kullanma .................................................................................... 226
Ürün güvenliği özellikleri ....................................................................................................... 226

Sistem parolası atama ........................................................................................... 226

Ekonomi ayarları ................................................................................................................. 227

EconoMode ile yazdırma ....................................................................................... 227
Güç tasarrufu modları ............................................................................................ 227
Arşiv yazdırma ..................................................................................................... 228

Bellek DIMM'lerini takma ...................................................................................................... 229

Bellek DIMM'lerini takma ....................................................................................... 229
Belleği etkinleştirme ............................................................................................... 232
DIMM kurulumunu kontrol etme ............................................................................... 233
Bellek ayırma ....................................................................................................... 233

Ürünü temizleme .................................................................................................................. 234

Kağıt yolunu temizleme .......................................................................................... 234
Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin ............................................................. 234
Belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme ...................... 235
Dokunmatik ekranı temizleme ................................................................................. 236

Ürün güncelleştirmeleri .......................................................................................................... 237

14 Sorunları giderme ....................................................................................................... 239

Kendi kendine yardım ........................................................................................................... 240
Sorun çözme denetim listesi ................................................................................................... 241

x

TRWW

background image

Adım 1: Ürünün açık olduğunu kontrol edin. ............................................................. 241
Adım 2: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin ........................... 241
Adım 3: Yazdırma işlevini test edin. ........................................................................ 241
Adım 4: Kopyalama işlevini test edin. ...................................................................... 242
Adım 5: Faks gönderme işlevini test edin ................................................................. 242
Adım 6: Faks alma işlevini test edin ......................................................................... 242
Adım 7: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin .......................................... 242
Adım 8: Pratik USB yazdırma işlevini test edin .......................................................... 242
Ürünün performansını etkileyen faktörler .................................................................. 243

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme ............................................................................. 243
Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor ...................................................................................... 243

Ürün kağıt almıyor ................................................................................................ 243
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor ....................................................................... 244
Kağıt sıkışmalarını önleme ...................................................................................... 244

Sıkışmaları gider .................................................................................................................. 245

Sıkışma konumları ................................................................................................. 246
Belge besleyicideki sıkışmaları giderme ................................................................... 246
Tepsi 1’deki sıkışmaları giderme ............................................................................. 248
Tepsi 2’deki sıkışmaları giderme ............................................................................. 250
Füzer bölgesindeki sıkışmaları giderme .................................................................... 251
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme .................................................................... 252
Dupleksleyicideki sıkışmaları giderme (yalnızca dupleksleme özelliği olan
modellerde) .......................................................................................................... 254

Baskı kalitesini artırma .......................................................................................................... 256

Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma ................................................ 256
Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma ............................................................... 257
HP özelliklerine uygun kağıt kullanma ...................................................................... 258
Temizleme sayfası yazdırma ................................................................................... 259
Renkleri hizalamak için ürünü kalibre etme ............................................................... 259
Baskı kartuşlarını denetleme ................................................................................... 260
Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma .................... 262
Kopyaların baskı kalitesini iyileştirme ....................................................................... 264

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor ................................................................................. 265

Ürün yazdırmıyor .................................................................................................. 265
Ürün yavaş yazdırıyor ........................................................................................... 266

Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme ................................................................................... 267

USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü görüntülenmiyor ................... 267
Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor .................................................... 267
Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor ................... 268

Ürün bağlantı sorunlarını çözme ........................................................................................... 268

Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme ................................................................... 268

TRWW

xi

background image

Ağ sorunlarını çözün ............................................................................................. 268

Kablosuz ağ sorunlarını çözme .............................................................................................. 270

Kablosuz bağlantı kontrol listesi .............................................................................. 270
Kontrol paneli şu iletiyi görüntülüyor: Bu üründeki kablosuz özelliği kapatılmış .............. 271
Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor ................................. 271
Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü .......................... 271
Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor ........... 272
Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor ............................................. 272
Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor .............................................. 272
Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor ................................................................ 272
Kablosuz ağ çalışmıyor .......................................................................................... 273

Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme ............................................................................ 274
Mac ile ürün yazılımı sorunlarını çözme .................................................................................. 275

Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor ........................ 275
Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor. ......................... 275
Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak
kurmuyor. ............................................................................................................. 275
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi ............................................................. 276
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax
(Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor. ............................................................... 276
USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz .......................... 276

Ek A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar ............................................................................. 277

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme .................................................... 278
Parça numaraları ................................................................................................................. 279

Ek B Servis ve destek ....................................................................................................... 281

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi ................................................................................... 282
HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi ............................ 284
Baskı kartuşuna depolanan veriler .......................................................................................... 285
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi .............................................................................................. 286
OpenSSL ............................................................................................................................. 289
Müşteri desteği .................................................................................................................... 290

Ek C Ürün özellikleri ........................................................................................................ 291

Fiziksel özellikler .................................................................................................................. 292
Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar ........................................................ 292
Çevresel özellikler ................................................................................................................ 293

xii

TRWW

background image

Ek D Düzenleme bilgileri .................................................................................................. 295

FCC mevzuatı ...................................................................................................................... 296
Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı ...................................................................... 296

Çevreyi koruma .................................................................................................... 296
Ozon üretimi ........................................................................................................ 296
Enerji tüketimi ....................................................................................................... 296
Toner tüketimi ....................................................................................................... 297
Kağıt kullanımı ...................................................................................................... 297
Plastik Parçalar ..................................................................................................... 297
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri .......................................................................... 297
İade ve geri dönüşüm yönergeleri ........................................................................... 297
Kağıt ................................................................................................................... 299
Malzeme kısıtlamaları ............................................................................................ 299
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan
kaldırılması .......................................................................................................... 299
Kimyasal maddeler ................................................................................................ 300
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) ................................................................. 300
Aşağıdakiler dahil ................................................................................................. 300

Uygunluk beyanı .................................................................................................................. 301
Uyumluluk beyanı (kablosuz modeller) .................................................................................... 303
Güvenlik beyanları ............................................................................................................... 305

Lazer güvenliği ..................................................................................................... 305
Kanada DOC düzenlemeleri .................................................................................. 305
VCCI beyanı (Japonya) .......................................................................................... 305
Elektrik kablosu yönergeleri .................................................................................... 305
Güç kablosu beyanı (Japonya) ................................................................................ 305
EMC bildirimi (Kore) .............................................................................................. 306
Finlandiya için lazer beyanı ................................................................................... 306
GS beyanı (Almanya) ............................................................................................ 307
Malzeme Tablosu (Çin) .......................................................................................... 307
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye) ................................................. 307
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi (Ukrayna) ............................................... 307

Telekomünikasyon (faks) ürünleri için ek bildirimler ................................................................... 308

AB Telekomünikasyon İşletim Bildirisi ....................................................................... 308
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 308
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 308
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 309
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 309
ICTQC Türü onaylı ürünler için Vietnam Telecom kablolu/kablosuz işareti .................... 310

Kablosuz ürünler için ek bildirimler ......................................................................................... 311

FCC uyumluluk bildirimi—ABD ................................................................................ 311

TRWW

xiii

background image

Avustralya bildirimi ............................................................................................... 311
Brezilya ANATEL bildirimi ...................................................................................... 311
Kanada bildirimleri ............................................................................................... 311
Avrupa Birliği yönetmelik uyarısı ............................................................................. 311
Fransa'da kullanım için uyarı .................................................................................. 312
Rusya'da kullanım için uyarı ................................................................................... 312
Kore bildirimi ....................................................................................................... 312
Tayvan bildirimi .................................................................................................... 312
ICTQC Türü onaylı ürünler için Vietnam Telecom kablolu/kablosuz işareti .................... 313

Dizin ................................................................................................................................. 315

xiv

TRWW