HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Meddelandet Fax upptagen visas

background image

Meddelandet Fax upptagen visas

Försök skicka faxet igen.

Ring mottagaren för att kontrollera att faxapparaten är påslagen och klar.

Kontrollera att du slår rätt faxnummer.

Kontrollera att telefonlinjen har kopplingston genom att trycka på

Starta fax

.

Kontrollera att telefonen fungerar genom att koppla bort produkten, koppla in en telefon och ringa

ett vanligt röstsamtal.

Koppla produkten till ett jack för en annan telefonlinje och skicka faxet igen.

Försök med en annan telefonsladd.

Skicka faxet vid ett senare tillfälle.

Om felet finns kvar kontaktar du HP. Se

www.hp.com/go/LJColorMFPM375

eller

www.hp.com/

go/LJColorMFPM475

eller supportbroschyren som medföljde enheten.

SVWW

Lösa faxproblem

205