HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 Hjälp

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Användarhandbok

M375

M475

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 färg-MFP M375 och
HP LaserJet Pro 400 färg-MFP M475

Användarhandbok

background image

Copyright och licens

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

översätta den här handboken utan

föregående skriftligt medgivande, förutom i

den utsträckning som upphovsrättslagen

tillåter.

Den här informationen kan ändras utan

föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och

-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier

som medföljer produkterna och tjänsterna.

Inget i detta dokument ska tolkas som att det

utgör en ytterligare garanti. HP kan inte

hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel

eller utelämnanden i dokumentet.

Edition 2, 10/2011

Artikelnummer: CE863-90925

Varumärken

Adobe

®

, Acrobat

®

och PostScript

®

är

varumärken som tillhör Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ är ett varumärke som tillhör

Intel Corporation i USA och andra länder/

regioner.

Java™ är ett varumärke i USA och tillhör

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP och

Windows Vista® är amerikanska

registrerade varumärken som tillhör

Microsoft Corporation.

UNIX

®

är ett registrerat varumärke som

tillhör The Open Group.

ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är

registrerade märken i USA.

background image

Riktlinjer som används i den här användarhandboken

TIPS:

Tipsen ger användbara råd och genvägar.

OBS!

Meddelanden ger viktig information för att förklara något eller slutföra en uppgift.

VIKTIGT:

Viktigt-meddelanden beskriver åtgärder som du ska följa för att undvika dataförlust eller

skada på produkten.

VARNING:

Varningar beskriver åtgärder som du ska följa för att undvika personskador, allvarlig

dataförlust eller större skada på produkten.

SVWW

iii

background image

iv

Riktlinjer som används i den här användarhandboken

SVWW

background image

Innehåll

1 Produktfakta .................................................................................................................... 1

Produktjämförelse ..................................................................................................................... 2
Miljöfunktioner ......................................................................................................................... 5
Hjälpmedelsfunktioner .............................................................................................................. 6
Produktbilder ........................................................................................................................... 7

Framsida .................................................................................................................. 7
Baksida ................................................................................................................... 8
Gränssnittsportar ....................................................................................................... 8
Placering av serie- och modellnummer ......................................................................... 9
Kontrollpanelens layout .............................................................................................. 9

2 Kontrollpanelens menyer ................................................................................................ 13

Inställningsmeny ..................................................................................................................... 14

Menyn HP-webbtjänster ........................................................................................... 14
Menyn Rapporter .................................................................................................... 14
Menyn Snabbformulär ............................................................................................. 15
Menyn Faxinställningar ............................................................................................ 16
Menyn Systeminställn. .............................................................................................. 18
Menyn Service ........................................................................................................ 23
Menyn Nätverksinst. ................................................................................................ 24

Funktionsspecifika menyer ....................................................................................................... 27

Menyn Kopiera ....................................................................................................... 27
Menyn Fax ............................................................................................................. 28
Menyn Skanna ....................................................................................................... 31
USB-minne .............................................................................................................. 32

3 Programvara för Windows ............................................................................................. 33

Operativsystem och skrivardrivrutiner som stöds i Windows ........................................................ 34
Välja rätt skrivardrivrutin för Windows ...................................................................................... 34

Universell HP-skrivardrivrutin ..................................................................................... 35

Ändra utskriftsinställningar för Windows ................................................................................... 37

SVWW

v

background image

Prioritet för utskriftsinställningar ................................................................................. 37
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ..................................... 37
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ..................................................... 38
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ...................................................... 38

Ta bort skrivardrivrutinen i Windows ........................................................................................ 39
Verktyg som kan användas för Windows .................................................................................. 40

Övriga Windows-komponenter och -verktyg ............................................................... 40

Programvara för andra operativsystem ..................................................................................... 40

4 Använda produkten med en Mac .................................................................................... 41

Programvara för Mac ............................................................................................................. 42

Operativsystem och skrivardrivrutiner som stöds i Macintosh ........................................ 42
Installera programvara för operativsystemet för Macintosh ........................................... 42
Ta bort skrivardrivrutinen i Macintosh-operativsystem ................................................... 45
Prioritet för utskriftsinställningar i Macintosh ................................................................ 45
Ändra inställningar för skrivardrivrutin för Macintosh ................................................... 46
Programvara för Macintosh-datorer ........................................................................... 46
Funktioner i Macintosh som kan hanteras ................................................................... 47

Skriva ut i Macintosh .............................................................................................................. 49

Avbryta en utskrift med Macintosh ............................................................................. 49
Ändra pappersstorlek och papperstyp (Mac) .............................................................. 49
Ändra storlek på dokument eller skriva ut på en anpassad pappersstorlek i
Macintosh. ............................................................................................................. 49
Skapa och använda skrivarinställningar i Macintosh ................................................... 50
Skriva ut ett försättsblad i Macintosh .......................................................................... 50
Använda vattenstämplar i Macintosh ......................................................................... 50
Skriva ut flera sidor på ett ark i Macintosh ................................................................. 51
Skriva ut på båda sidor av papperet (duplexutskrift) i Macintosh ................................... 51
Ange färgalternativ i Macintosh ................................................................................ 52

Använda AirPrint ................................................................................................................... 53
Faxa från en Mac .................................................................................................................. 54
Skanna med Mac ................................................................................................................... 55
Lösa problem med Mac .......................................................................................................... 56

5 Anslut produkten i Windows .......................................................................................... 57

Friskrivningsklausul angående skrivardelning ............................................................................. 57
Använd HP Smart Install till att ansluta till en dator, ett kabelanslutet nätverk eller ett trådlöst
nätverk ................................................................................................................................. 58

HP Smart Install för Windows direkta anslutningar (USB) .............................................. 58
HP Smart Install för trådbundna nätverk i Windows ..................................................... 58

vi

SVWW

background image

HP Smart Install för Windows trådlösa nätverk, tillvägagångssätt 1: Använd produktens
kontrollpanel .......................................................................................................... 59
HP Smart Install för Windows trådlösa nätverk, tillvägagångssätt 2: Anslut tillfälligt en
USB-kabel. ............................................................................................................. 59
HP Smart Install för Windows trådlösa nätverk, tillvägagångssätt 3: Använda WPS ........ 59

Ansluta med USB ................................................................................................................... 60

CD-installation ........................................................................................................ 60

Ansluta till ett nätverk i Windows ............................................................................................. 61

Nätverksprotokoll som stöds ..................................................................................... 61
Installera produkten i ett kabelanslutet nätverk i Windows ............................................ 61
Installera produkten i ett trådlöst nätverk med Windows (endast trådlösa modeller) ......... 62
Konfigurera IP-nätverksinställningar i Windows ........................................................... 64

6 Papper och utskriftsmaterial ........................................................................................... 67

Förstå pappersanvändning ...................................................................................................... 68
Ändra skrivardrivrutinen efter papperstyp och pappersstorlek i Windows ...................................... 70
Pappersstorlekar som stöds ...................................................................................................... 70
Papperstyper som kan användas och fackkapacitet .................................................................... 71
Fylla på papper ..................................................................................................................... 74

Fylla på fack 1 ....................................................................................................... 74
Fylla på fack 2 eller det extra facket 3 ....................................................................... 76
Fyll på dokumentmataren ......................................................................................... 77

Konfigurera facken ................................................................................................................. 79

7 Tonerkassetter ................................................................................................................ 81

Information om tonerkassetter .................................................................................................. 82
Materialvyer .......................................................................................................................... 83

Tonerkassettvy ........................................................................................................ 83

Hantera tonerkassetter ............................................................................................................ 84

Ändra inställningar för utskriftskassetter ...................................................................... 84
Förvaring och återvinning av förbrukningsmaterial ...................................................... 86
HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial ......................................................... 86

Utbytesinstruktioner ................................................................................................................ 87

Byta tonerkassetter .................................................................................................. 87

Lösa problem med förbrukningsmaterial .................................................................................... 92

Kontrollera tonerkassetterna ...................................................................................... 92
Tolka meddelanden om förbrukningsmaterial på kontrollpanelen .................................. 94

8 Utskriftsfunktioner ........................................................................................................ 101

Avbryta en utskrift ................................................................................................................ 102
Grundläggande utskriftsmetoder i Windows ............................................................................ 103

SVWW

vii

background image

Öppna skrivardrivrutinen i Windows ....................................................................... 103
Få hjälp med utskriftsalternativ i Windows ................................................................ 103
Ändra antalet utskriftsexemplar med Windows ......................................................... 104
Spara egna utskriftsinställningar för återanvändning i Windows ................................. 104
Förbättra utskriftskvaliteten med Windows ................................................................ 107
Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift) i Windows ............................................ 109
Skriva ut flera sidor per ark i Windows .................................................................... 112
Välja sidorientering i Windows ............................................................................... 113
Ange färgalternativ i Windows ............................................................................... 114

Använda HP ePrint ............................................................................................................... 116
Ytterligare utskriftsmetoder i Windows .................................................................................... 117

Skriva ut färgtext som svart (gråskala) i Windows ..................................................... 117
Skriva ut förtryckta brevhuvudspapper eller formulär i Windows ................................. 117
Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows ............................... 119
Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper i Windows ..................... 122
Anpassa ett dokument efter sidstorleken i Windows ................................................... 124
Lägga till en vattenstämpel i ett dokument i Windows ................................................ 125
Skapa ett häfte med Windows ................................................................................ 126

Direkt USB-utskrift ................................................................................................................. 128

9 Färg ............................................................................................................................. 131

Justera färg ......................................................................................................................... 132

Ändra färgtema för ett utskriftsjobb .......................................................................... 132
Ändra färgalternativ ............................................................................................. 133
Manuella färgalternativ .......................................................................................... 133

Använd alternativet HP EasyColor .......................................................................................... 135
Matcha färgerna efter datorskärmen ...................................................................................... 136

10 Kopiera ...................................................................................................................... 137

Använda kopieringsfunktioner ............................................................................................... 138

Kopiera ............................................................................................................... 138
Flera kopior .......................................................................................................... 138
Kopiera ett original med flera sidor ......................................................................... 139
Kopiera ID-kort ..................................................................................................... 139
Avbryta ett kopieringsjobb ..................................................................................... 141
Förminska eller förstora en kopia ............................................................................ 141
Sortera ett kopieringsjobb ...................................................................................... 142
Göra svartvita kopior eller färgkopior ...................................................................... 142

Kopieringsinställningar ......................................................................................................... 143

Ändra kopieringskvalitet ........................................................................................ 143
Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt ............................................................. 143

viii

SVWW

background image

Justera ljusstyrkan eller svärtan för kopior ................................................................. 145
Definiera egna kopieringsinställningar ..................................................................... 145
Ställa in pappersstorlek och papperstyp för kopiering på specialpapper ...................... 146
Återställa standardinställningar för kopiering ............................................................ 146

Kopiera bilder ..................................................................................................................... 147
Kopiera original med olika storlek .......................................................................................... 148
Kopiera på båda sidor ......................................................................................................... 149

Kopiera på båda sidor (endast modeller för dubbelsidig utskrift) ................................. 149
Kopiera manuellt på båda sidorna .......................................................................... 149

11 Skanna ...................................................................................................................... 151

Använda skannerfunktioner ................................................................................................... 152

Skanningsmetoder ................................................................................................. 152
Avbryta en skanning .............................................................................................. 154

Skannerinställningar ............................................................................................................. 155

Skannerupplösning och färg ................................................................................... 155
Skanningskvalitet .................................................................................................. 156

Skanna ett foto .................................................................................................................... 158

12 Fax ............................................................................................................................ 159

Ställa in fax ......................................................................................................................... 160

Installera och anslut maskinvaran ............................................................................ 160
Konfigurera faxinställningar .................................................................................... 163
Använda HP:s faxinställningsguide .......................................................................... 164

Använda telefonboken .......................................................................................................... 165

Använd kontrollpanelen för att skapa och redigera faxtelefonboken ............................ 165
Importera eller exportera Microsoft Outlook-kontakter till faxtelefonboken ..................... 165
Använda telefonboksdata från andra program ......................................................... 165
Ta bort telefonboksposter ....................................................................................... 166
Använda kortnummer ............................................................................................ 166
Hantera gruppkortnummer ..................................................................................... 167

Ange faxinställningar ........................................................................................................... 169

Inställningar för att skicka fax ................................................................................. 169
Inställningar för att ta emot fax ............................................................................... 173
Ställa in faxhämtning (pollning) ............................................................................... 178

Använda fax ....................................................................................................................... 179

Faxprogram ......................................................................................................... 179
Avbryta ett fax ...................................................................................................... 179
Använda fax i ett DSL-, PBX- eller ISDN-system .......................................................... 179
Använda fax i VoIP-system ..................................................................................... 180
Faxminne ............................................................................................................. 181

SVWW

ix

background image

Tömma sparade fax .............................................................................................. 182
Skicka ett fax ........................................................................................................ 182
Ta emot ett fax ...................................................................................................... 189

Lösa faxproblem .................................................................................................................. 191

Checklista för felsökning av fax ............................................................................... 191
Felmeddelanden för fax ........................................................................................ 192
Felsökning med faxkoder och inforapporter .............................................................. 197
Faxloggar och rapporter ........................................................................................ 199
Ändra felkorrigering och faxhastighet ...................................................................... 201
Lösa problem med att skicka fax ............................................................................. 204
Lösa problem vid mottagning av fax ........................................................................ 209
Lösa allmänna utskriftsproblem ............................................................................... 216

Myndighetsinformation och garantier ..................................................................................... 219

13 Hantering och underhåll ............................................................................................. 221

Skriva ut informationssidor .................................................................................................... 222
Använda den inbäddade HP-webbservern .............................................................................. 224

Öppna den inbyggda webbservern ......................................................................... 224
Funktioner i den inbäddade HP-webbservern ............................................................ 224

Använda programvaran HP Web Jetadmin ............................................................................. 226
Säkerhetsfunktioner för produkten .......................................................................................... 226

Ange ett systemlösenord ......................................................................................... 226

Ekonomiinställningar ............................................................................................................ 227

Skriva ut med EconoMode ..................................................................................... 227
Energisparlägen .................................................................................................... 227
Arkivutskrift .......................................................................................................... 228

Installera DIMM-minneskort ................................................................................................... 229

Installera DIMM-minneskort ..................................................................................... 229
Aktivera minne ...................................................................................................... 232
Kontrollera DIMM-installation .................................................................................. 233
Minnestilldelning .................................................................................................. 233

Rengöra produkten ............................................................................................................... 234

Rengöra pappersbanan ......................................................................................... 234
Rengör skannerglaset och plattan ............................................................................ 234
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna ................................. 235
Rengöra pekskärmen ............................................................................................. 236

Produktuppdateringar ........................................................................................................... 237

14 Lösa problem ............................................................................................................. 239

Självhjälp ............................................................................................................................ 240
Checklista för felsökning och problemlösning ........................................................................... 241

x

SVWW

background image

Steg 1: Kontrollera att produkten är påslagen ........................................................... 241
Steg 2: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen ...................... 241
Steg 3: Testa utskriftsfunktionen ............................................................................... 242
Steg 4: Testa kopieringsfunktionen .......................................................................... 242
Steg 5: Testa funktionen för att skicka fax ................................................................. 242
Steg 6: Testa funktionen för att ta emot fax ............................................................... 242
Steg 7: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator ................................................... 242
Steg 8: Testa funktionen för direkt USB-utskrift .......................................................... 243
Faktorer som påverkar produktens prestanda ............................................................ 243

Återställa till standardinställningar ......................................................................................... 243
Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig .......................................................................... 243

Skrivaren matar inte in papper ............................................................................... 244
Skrivaren matar in flera pappersark ........................................................................ 244
Förhindra papperstrassel ........................................................................................ 244

Rensa trassel ....................................................................................................................... 245

Platser där papperstrassel kan förekomma ............................................................... 246
Åtgärda papperstrassel i dokumentmataren .............................................................. 246
Rensa papperstrassel i fack 1 ................................................................................. 248
Rensa papperstrassel i fack 2 ................................................................................. 250
Rensa trassel i området kring fixeringsenheten .......................................................... 251
Rensa papperstrassel i utmatningsfacket ................................................................... 252
Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift) ....... 254

Förbättra utskriftskvaliteten .................................................................................................... 256

Använd alltid rätt inställning för papperstyp i skrivardrivrutinen ................................... 256
Justera färginställningarna i skrivardrivrutinen ........................................................... 257
Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper .................................... 258
Skriva ut en rengöringssida .................................................................................... 259
Kalibrera skrivaren för att justera färgerna ............................................................... 259
Kontrollera tonerkassetterna .................................................................................... 260
Använd den skrivardrivrutin som bäst passar dina utskriftsbehov ................................. 262
Förbättra utskriftskvaliteten på kopiorna ................................................................... 264

Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt ....................................................................... 265

Skrivaren skriver inte ut .......................................................................................... 265
Skrivaren skriver ut långsamt .................................................................................. 266

Lösa problem med direkt USB-utskrift ...................................................................................... 267

Menyn USB-minne öppnas inte när du sätter i USB-enheten ........................................ 267
Filen skrivs inte ut från USB-lagringstillbehöret ........................................................... 267
Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn USB-minne ........................................ 268

Lösa anslutningsproblem för produkten .................................................................................. 268

Lösa problem med direktanslutning .......................................................................... 268
Lösa nätverksproblem ............................................................................................ 268

SVWW

xi

background image

Lösa problem med trådlösa nätverk ........................................................................................ 270

Checklista för trådlös anslutning .............................................................................. 270
På kontrollpanelen visas meddelandet: Den trådlösa funktionen i den här produkten har
stängts av. ............................................................................................................ 271
Skrivaren skriver inte ut efter att den trådlösa konfigurationen är slutförd ...................... 271
Skrivaren skriver inte ut och datorn har en brandvägg från tredje part installerad ......... 271
Den trådlösa anslutningen fungerar inte efter den trådlösa routern eller skrivaren har
flyttats .................................................................................................................. 272
Det går inte att ansluta flera datorer till den trådlösa skrivaren .................................... 272
Den trådlösa skrivaren tappar kommunikationen när den är ansluten till ett VPN ........... 272
Nätverket visas inte i listan över trådlösa nätverk ...................................................... 272
Det trådlösa nätverket fungerar inte ......................................................................... 273

Lösa problem med enhetens programvara från Windows .......................................................... 274
Lösa problem med enhetens programvara från Mac ................................................................. 276

Skrivardrivrutinen visas inte i Skrivare och fax .......................................................... 276
Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan i Skrivare och fax ....................................... 276
Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den produkt som du har valt i Skrivare och
fax ...................................................................................................................... 276
Ett utskriftsjobb skickades inte till den produkt du valt ................................................. 276
Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan Skrivare och fax
efter att drivrutinen har valts. .................................................................................. 277
Du använder en allmän skrivardrivrutin tillsammans med en USB-anslutning .................. 277

Bilaga A Förbrukningsmaterial och tillbehör .................................................................... 279

Beställ delar, tillbehör och förbrukningsmaterial ....................................................................... 280
Artikelnummer ..................................................................................................................... 281

Bilaga B Service och support ............................................................................................ 283

Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti .......................................................................... 284
HPs Premium Protection-garanti: Begränsad garanti för LaserJet-tonerkassetter ............................. 286
Data lagrade på tonerkassetten ............................................................................................. 287
Licensavtal för slutanvändare ................................................................................................. 288
OpenSSL ............................................................................................................................. 291
Kundsupport ........................................................................................................................ 292

Bilaga C Produktspecifikationer ....................................................................................... 293

Fysiska specifikationer .......................................................................................................... 294
Effektförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission ............................................... 294
Miljöspecifikationer .............................................................................................................. 295

xii

SVWW

background image

Bilaga D Föreskrifter ........................................................................................................ 297

FCC-bestämmelser ................................................................................................................ 298
Föregångare när det gäller miljövänliga produkter ................................................................... 298

Skydda miljön ...................................................................................................... 298
Ozon ................................................................................................................... 298
Strömförbrukning .................................................................................................. 298
Tonerförbrukning ................................................................................................... 299
Pappersanvändning ............................................................................................... 299
Plast .................................................................................................................... 299
HP LaserJet-förbrukningsartiklar ............................................................................... 299
Instruktioner för retur och återvinning ....................................................................... 300
Papper ................................................................................................................. 301
Materialrestriktioner .............................................................................................. 301
Kassering av förbrukad utrustning för användare i privata hushåll i EU. ....................... 302
Kemiska ämnen .................................................................................................... 302
Material Safety Data Sheet (MSDS) ......................................................................... 302
Mer information .................................................................................................... 302

Överensstämmelseförklaring .................................................................................................. 303
Överensstämmelseförklaring (trådlösa modeller) ....................................................................... 305
Säkerhetsinformation ............................................................................................................ 307

Lasersäkerhet ........................................................................................................ 307
Kanadensiska DOC-regler ...................................................................................... 307
VCCI-deklaration (Japan) ....................................................................................... 307
Instruktioner för nätsladd ........................................................................................ 307
Nätsladdar (Japan) ............................................................................................... 307
EMI-deklaration (Korea) ......................................................................................... 308
Laserdeklaration för Finland ................................................................................... 308
GS-redogörelse (Germany) ..................................................................................... 309
Ämnestabell (Kina) ................................................................................................ 309
Bestämmelser om begränsningar för farliga ämnen (Turkiet) ....................................... 309
Yttrandet RoHS (Restriction on Hazardous Substances) (Ukraina) ................................. 309

Ytterligare information om telecom-produkter (faxar) ................................................................. 310

EU-bestämmelser för användning av telekomprodukter ............................................... 310
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 310
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 310
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 311
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 311
Vietnam Telecom – trådansluten/trådlös märkning för godkända produkter av ICTQC-
typ ...................................................................................................................... 312

Ytterligare bestämmelser för trådlösa produkter ........................................................................ 313

FCC-överensstämmelse för USA .............................................................................. 313

SVWW

xiii

background image

Bestämmelser för Australien .................................................................................... 313
ANATEL-bestämmelsen för Brasilien ......................................................................... 313
Bestämmelser för Kanada ....................................................................................... 313
EU-bestämmelser ................................................................................................... 313
Bestämmelser för Frankrike ..................................................................................... 314
Bestämmelser för Ryssland ...................................................................................... 314
Bestämmelser för Korea ......................................................................................... 314
Bestämmelser för Taiwan ....................................................................................... 314
Vietnam Telecom – trådansluten/trådlös märkning för godkända produkter av ICTQC-
typ ...................................................................................................................... 315

Index ............................................................................................................................... 317

xiv

SVWW