Pomoč HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Uporabniški priročnik

M375

M475

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375 in
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje

ali prevajanje dokumenta brez

predhodnega pisnega dovoljenja, razen v

primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o

avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP

so navedene v garancijskih izjavah, ki so

priložene izdelkom in storitvam. Informacij

na tem mestu ni mogoče razlagati kot

dodatne garancije. HP ni odgovoren za

tehnične ali uredniške napake ali izpuste v

tem dokumentu.

Edition 2, 10/2011

Številka dela: CE863-90924

Zaščitne znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so

blagovne znamke podjetja Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ je blagovna znamka Intel

Corporation v ZDA in drugih državah/

regijah.

Java™ je blagovna znamka podjetja Sun

Microsystems, Inc, registrirana v ZDA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene

blagovne znamke podjetja Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta

znamki, registrirani v ZDA.

background image

Dogovorjene oznake v priročniku

NASVET:

Nasveti vsebujejo koristne namige in bližnjice.

OPOMBA:

Opombe vsebujejo pomembne informacije za pojasnitev pojmov ali izvedbo opravil.

POZOR:

Svarila označujejo postopke, z izvajanjem katerih preprečite izgubo podatkov in poškodbo

naprave.

OPOZORILO!

Opozorila označujejo postopke, z izvajanjem katerih preprečite telesne poškodbe,

izgubo pomembnih podatkov in hudo poškodbo naprave.

SLWW

iii

background image

iv

Dogovorjene oznake v priročniku

SLWW

background image

Kazalo

1 Osnovni podatki o napravi ............................................................................................... 1

Primerjava naprav .................................................................................................................... 2
Okoljske funkcije ..................................................................................................................... 5
Funkcije za osebe s posebnimi potrebami ................................................................................... 6
Slike izdelka ............................................................................................................................ 7

Pogled od spredaj ..................................................................................................... 7
Zadnji del tiskalnika .................................................................................................. 8
Vrata vmesnika ......................................................................................................... 8
Mesto serijske številke in številke modela ...................................................................... 9
Razporeditev nadzorne plošče .................................................................................... 9

2 Meniji na nadzorni plošči ................................................................................................ 13

Meni Nastavitev .................................................................................................................... 14

Meni HP-jeve spletne storitve ................................................................................... 14
Meni Poročila ........................................................................................................ 14
Meni Hitri obrazci .................................................................................................. 15
Meni Nastavitev faksa ............................................................................................ 16
Meni Nastavitev sistema ......................................................................................... 18
Meni Storitev ......................................................................................................... 23
Meni Nastavitev omrežja ........................................................................................ 24

Meniji s posebnimi funkcijami .................................................................................................. 27

Meni Kopiranje ...................................................................................................... 27
Meni Faks ............................................................................................................. 28
Meni Optično branje .............................................................................................. 31
Pogon USB ............................................................................................................. 31

3 Programska oprema za program Windows .................................................................... 33

Podprti operacijski sistemi in gonilniki tiskalnika za sistem Windows ............................................ 34
Izbira ustreznega gonilnika tiskalnika za OS Windows .............................................................. 34

HP Universal Printer Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika – UPD ......................... 35

Spreminjanje nastavitev tiskalnega posla v operacijskem sistemu Windows ................................... 37

SLWW

v

background image

Prednost pri nastavitvah tiskanja ............................................................................... 37
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema
zaprta ................................................................................................................... 37
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 38
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 38

Odstranjevanje gonilnika tiskalnika iz sistema Windows ............................................................. 39
Podprti pripomočki za program Windows ................................................................................. 40

Druge komponente in pripomočki za OS Windows ..................................................... 40

Programska oprema za druge operacijske sisteme ..................................................................... 40

4 Uporaba izdelka v računalniku Mac ............................................................................... 41

Programska oprema za računalnike Mac .................................................................................. 42

Podprti operacijski sistemi in gonilniki tiskalnika za računalnike Mac ............................ 42
Nameščanje programske opreme v operacijskih sistemih Mac ...................................... 42
Odstranjevanje gonilnika tiskalnika iz sistemov Mac ................................................... 45
Prioriteta pri nastavitvah tiskanja za računalnike Mac .................................................. 45
Spreminjanje nastavitev gonilnika tiskalnika za računalnike Mac .................................. 46
Programska oprema za računalnike Mac ................................................................... 46
Podprti pripomočki za računalnike Mac ..................................................................... 47

Tiskanje z računalnikom Mac .................................................................................................. 49

Preklic tiskalnega opravila z računalnikom Mac .......................................................... 49
Spreminjanje velikosti in vrste papirja v operacijskem sistemu Mac ............................... 49
Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno velikost papirja v
računalnikih Mac .................................................................................................... 49
Ustvarjanje in uporaba prednastavitev za tiskanje v računalnikih Mac ........................... 50
Tiskanje platnic z računalniki Mac ............................................................................ 50
Uporaba vodnih žigov v računalnikih Mac ................................................................. 50
Tiskanje več strani na en list papirja z računalnikom Mac ............................................ 51
Tiskanje na obe strani lista (obojestransko) z računalniki Mac ...................................... 51
Nastavitev možnosti barv v računalniku Mac .............................................................. 52

Uporaba funkcije AirPrint ........................................................................................................ 53
Pošiljanje faksov z računalnikom Mac ...................................................................................... 54
Optično branje z računalnikom Mac ........................................................................................ 55
Odpravljanje težav v računalnikih Mac .................................................................................... 56

5 Povezava izdelka v sistemu Windows ............................................................................ 57

Izjava o skupni rabi tiskalnika ................................................................................................. 57
Uporaba programa HP Smart Install za povezavo naprave z računalnikom, ožičenim ali
brezžičnim omrežjem ............................................................................................................. 58

HP Smart Install za neposredne povezave (USB) v sistemu Windows ............................. 58
HP Smart Install za žična omrežja s sistemom Windows .............................................. 58

vi

SLWW

background image

HP Smart Install za brezžična omrežja s sistemom Windows, 1. način: Uporaba
nadzorne plošče izdelka .......................................................................................... 59
HP Smart Install za brezžična omrežja s sistemom Windows, 2. način: Začasna
priključitev kabla USB .............................................................................................. 59
HP Smart Install za brezžična omrežja s sistemom Windows, 3. način: Uporaba
protokola WPS ....................................................................................................... 59

Povezava s kablom USB ......................................................................................................... 60

Namestitev s CD-ja .................................................................................................. 60

Povezava v omrežje v sistemu Windows ................................................................................... 61

Podprti omrežni protokoli ......................................................................................... 61
Namestitev izdelka v žično omrežje v sistemu Windows .............................................. 61
Namestitev izdelka v brezžično omrežje v sistemu Windows (samo brezžični
modeli) .................................................................................................................. 62
Konfiguriranje nastavitev omrežja IP v sistemu Windows .............................................. 64

6 Papir in tiskalni mediji .................................................................................................... 67

Razumevanje uporabe papirja ................................................................................................. 68
Spreminjanje gonilnika tiskalnika v sistemu Windows, tako da se ujema z vrsto in velikostjo
papirja ................................................................................................................................. 70
Podprte velikosti papirja ......................................................................................................... 70
Podprte vrste papirja in zmogljivost pladnja ............................................................................ 0
Nalaganje na pladnje za papir ............................................................................................. 0

Nalaganje na pladenj 1 ........................................................................................ 0
Nalaganje pladnja 2 ali dodatnega pladnja 3 ......................................................... 0
Nalaganje v podajalnik dokumentov ....................................................................... 0

Konfiguracija pladnjev ......................................................................................................... 0

7 Tiskalne kartuše .......................................................................................................... 0

Podatki o tiskalni kartuši ........................................................................................................ 0
Slike potrošnega materiala .................................................................................................... 0

Slike tiskalne kartuše ............................................................................................. 0

Upravljanje tiskalnih kartuš .................................................................................................... 0

Spremenite nastavitve za tiskalne kartuše ................................................................. 0
Shranjevanje in recikliranje potrošnega materiala ..................................................... 0
HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja ................................................ 0

Navodila za zamenjavo ....................................................................................................... 0

Menjava tiskalnih kartuš ........................................................................................ 0

Odpravljanje težav s potrošnim materialom ............................................................................ 0

Preverite tiskalne kartuše ........................................................................................ 0
Razlaga sporočil o potrošnem materialu na nadzorni plošči ....................................... 0

SLWW

vii

background image

8 Tiskalna opravila .......................................................................................................... 101

Preklic tiskalnega opravila ..................................................................................................... 102
Osnovna opravila tiskanja v operacijskem sistemu Windows ..................................................... 103

Odpiranje gonilnika tiskalnika v operacijskem sistemu Windows ................................ 103
Kje poiskati pomoč za vse možnosti tiskanja v operacijskem sistemu Windows ............. 103
Spreminjanje števila kopij natisov v operacijskem sistemu Windows ............................ 104
Shranjevanje nastavitev tiskanja po meri za vnovično uporabo v operacijskem sistemu
Windows ............................................................................................................. 104
Izboljšanje kakovosti tiskanja v operacijskem sistemu Windows .................................. 107
Tiskanje na obe strani (obojestransko) v operacijskem sistemu Windows ...................... 109
Tiskanje več strani na en list v operacijskem sistemu Windows .................................... 112
Izbira usmerjenosti strani v operacijskem sistemu Windows ........................................ 113
Nastavitev barvnih možnosti v operacijskem sistemu Windows ................................... 114

Uporaba storitve HP ePrint .................................................................................................... 116
Dodatna opravila tiskanja v operacijskem sistemu Windows ..................................................... 117

Črno-belo (sivinsko) tiskanje barvnega besedila v operacijskem sistemu Windows ........ 117
Tiskanje na predhodno potiskan pisemski papir z glavo ali obrazce v operacijskem
sistemu Windows .................................................................................................. 117
Tiskanje na posebni papir, nalepke ali prosojnice v operacijskem sistemu Windows ..... 119
Tiskanje prve ali zadnje strani na drugačen papir v operacijskem sistemu Windows ..... 122
Prilagajanje velikosti dokumenta velikosti strani v programu Windows ......................... 124
Dodajanje vodnega žiga dokumentu v operacijskem sistemu Windows ....................... 125
Izdelava knjižice v operacijskem sistemu Windows ................................................... 126

Neposredno tiskanje prek USB-ja ........................................................................................... 128

9 Barve ........................................................................................................................... 131

Prilagajanje barv ................................................................................................................. 132

Spreminjanje barvne teme za opravilo tiskanja ......................................................... 132
Spreminjanje možnosti barv .................................................................................. 133
Ročne barvne možnosti .......................................................................................... 133

Uporaba možnosti HP EasyColor ........................................................................................... 135
Ujemanje natisnjenih barv z barvami na računalniškem zaslonu ................................................ 136

10 Kopiranje ................................................................................................................... 137

Uporaba funkcij kopiranja .................................................................................................... 138

Kopiranje ............................................................................................................. 138
Več kopij ............................................................................................................. 138
Kopiranje večstranskega izvirnika ........................................................................... 139
Kopiranje identifikacijskih kartic .............................................................................. 139
Preklic opravila kopiranja ...................................................................................... 141
Zmanjšanje ali povečanje kopije ............................................................................. 141

viii

SLWW

background image

Zbiranje opravila kopiranja .................................................................................... 142
Izdelava barvnih ali črno-belih kopij ........................................................................ 143

Nastavitve kopiranja ............................................................................................................ 144

Spreminjanje kakovosti kopiranja ............................................................................ 144
Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži ......................... 144
Prilagajanje svetlosti ali temnosti kopij ..................................................................... 146
Določanje nastavitev kopiranja po meri ................................................................... 146
Nastavitev velikosti in vrste papirja za kopiranje na posebni papir ............................. 147
Obnovitev privzetih nastavitev kopiranja .................................................................. 147

Kopiranje fotografij .............................................................................................................. 148
Kopiranje izvirnikov mešanih velikosti ..................................................................................... 149
Obojestransko kopiranje ....................................................................................................... 150

Samodejno obojestransko kopiranje (samo modeli za obojestransko tiskanje) .............. 150
Ročno obojestransko tiskanje .................................................................................. 151

11 Skeniranje .................................................................................................................. 153

Uporaba funkcij optičnega branja ......................................................................................... 154

Načini skeniranja .................................................................................................. 154
Preklic optičnega branja ........................................................................................ 156

Nastavitve skeniranja ........................................................................................................... 157

Ločljivost in barva skeniranja .................................................................................. 157
Kakovost optičnega branja ..................................................................................... 158

Skeniranje fotografije ........................................................................................................... 160

12 Faks ........................................................................................................................... 161

Nastavitev faksa .................................................................................................................. 162

Namestitev in priključitev strojne opreme ................................................................. 162
Konfiguriranje nastavitev faksa ............................................................................... 166
Uporaba programa HP Fax Setup Wizard (HP-jev čarovnik za nastavitev faksa) ........... 167

Uporaba imenika ................................................................................................................. 168

Ustvarjanje in urejanje imenika faksa na nadzorni plošči ........................................... 168
Uvoz in izvoz stikov iz programa Microsoft Outlook v imenik faksa ............................. 168
Uporaba podatkov iz imenika drugih programov ...................................................... 168
Brisanje vnosov v imeniku ...................................................................................... 169
Uporaba pripravljenih klicev .................................................................................. 169
Upravljanje tipk za izbiranje skupin prejemnikov ...................................................... 170

Nastavitve faksa .................................................................................................................. 172

Nastavitve za pošiljanje faksa ................................................................................ 172
Nastavitve sprejemanja faksov ............................................................................... 176
Nastavitev pozivanja faksa .................................................................................... 181

Uporaba faksa .................................................................................................................... 182

SLWW

ix

background image

Programska oprema faksa ...................................................................................... 182
Preklic faksa ......................................................................................................... 182
Uporaba faksa v sistemu DSL, PBX ali ISDN ............................................................. 182
Uporaba faksa prek storitve VoIP ............................................................................ 183
Pomnilnik faksa ..................................................................................................... 184
Brisanje faksov iz pomnilnika ................................................................................. 184
Pošiljanje faksa ..................................................................................................... 184
Sprejemanje faksa ................................................................................................ 189

Odpravljanje težav s faksiranjem ........................................................................................... 192

Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom ..................................................... 192
Sporočila o napakah faksiranja ............................................................................. 193
Odpravljanje težav z uporabo kod faksa in poročili o sledenju .................................. 198
Dnevniki faksa in poročila o faksih .......................................................................... 200
Spreminjanje odpravljanja napak in hitrosti faksiranja ............................................... 202
Odpravljanje težav pri pošiljanju faksov .................................................................. 202
Odpravljanje težav pri prejemanju faksov ................................................................ 208
Odpravljanje splošnih težav s faksom ..................................................................... 214

Informacije o predpisih in garancije ....................................................................................... 217

13 Upravljanje in vzdrževanje ......................................................................................... 219

Tiskanje strani z informacijami ............................................................................................... 220
Uporaba HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................................. 222

Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................ 222
Funkcije HP-jevega vdelanega spletnega strežnika .................................................... 222

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ..................................................................... 224
Varnostne funkcije izdelka ..................................................................................................... 224

Dodelitev sistemskega gesla ................................................................................... 224

Varčne nastavitve ................................................................................................................. 225

Tiskanje v načinu EconoMode ................................................................................ 225
Načini varčevanja z energijo ................................................................................. 225
Arhivsko tiskanje ................................................................................................... 226

Nameščanje pomnilnikov DIMM ............................................................................................ 227

Nameščanje pomnilnikov DIMM ............................................................................. 227
Omogočanje pomnilnika ........................................................................................ 230
Preverite namestitev modulov DIMM ........................................................................ 231
Mesto pomnilnika ................................................................................................. 231

Čiščenje naprave ................................................................................................................. 232

Čiščenje poti papirja ............................................................................................. 232
Čiščenje steklenega pasu skenerja in plošče ............................................................. 232
Čiščenje zajemalnih valjev podajalnika dokumentov in ločevalne blazinice .................. 233
Čiščenje zaslona na dotik ...................................................................................... 234

x

SLWW

background image

Posodobitve izdelkov ............................................................................................................ 235

14 Odpravljanje težav ..................................................................................................... 237

Samopomoč ........................................................................................................................ 238
Kontrolni seznam za odpravljanje težav ................................................................................. 239

1. korak: Preverite, ali se izdelek napaja. ................................................................ 239
2. korak: Preverite, ali je na nadzorni plošči prikazano kakšno sporočilo o napaki. ...... 239
3. korak: Preskusite delovanje funkcije tiskanja. ........................................................ 240
4. korak: Preskusite delovanje funkcije kopiranja. ..................................................... 240
5. korak: Preskusite delovanje funkcije pošiljanja faksov. ........................................... 240
6. korak: Preskusite delovanje funkcije prejemanja faksov. ......................................... 240
7. korak: Poskusite tiskalno opravilo poslati iz računalnika. ........................................ 240
8. korak: Preskusite delovanje funkcije neposrednega tiskanja z USB-ja. ...................... 241
Dejavniki, ki vplivajo na delovanje tiskalnika ............................................................ 241

Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev .............................................................................. 241
Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ............................................................................. 241

Izdelek ne pobira papirja ....................................................................................... 242
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat ............................................................... 242
Preprečevanje zastojev papirja ............................................................................... 242

Odpravljanje zastojev .......................................................................................................... 243

Mesta zastojev ..................................................................................................... 244
Odstranite zagozditve iz podajalnika dokumentov .................................................... 244
Odpravljanje zastojev v pladnju 1 .......................................................................... 246
Odpravljanje zastojev v pladnju 2 .......................................................................... 248
Odstranjevanje zastojev na območju razvijalne enote ............................................... 249
Odpravljanje zastojev v izhodnem predalu .............................................................. 250
Odpravljanje zastojev v enoti za obojestransko tiskanje (le za modele s funkcijo
obojestranskega tiskanja) ....................................................................................... 252

Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................. 254

Uporaba ustrezne nastavitve vrste papirja v gonilniku tiskalnika .................................. 254
Prilagajanje nastavitev barv v gonilniku tiskalnika ..................................................... 255
Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam ................................................ 256
Tiskanje čistilne strani ............................................................................................ 257
Umerjanje izdelka z namenom poravnave barv ........................................................ 257
Preverite tiskalne kartuše ........................................................................................ 258
Uporaba gonilnika tiskalnika, ki najbolj ustreza vašim potrebam glede tiskanja ............ 260
Izboljšanje kakovosti kopij ..................................................................................... 262

Izdelek ne tiska ali tiska počasi .............................................................................................. 263

Izdelek ne tiska ..................................................................................................... 263
Izdelek tiska počasi ............................................................................................... 264

Odpravljanje težav z neposrednim tiskanjem prek USB-ja ......................................................... 265

SLWW

xi

background image

Meni Pogon USB se ne odpre, ko vstavite pripomoček USB. ....................................... 265
Datoteka na shranjevalnem pripomočku USB se ne natisne ........................................ 265
Datoteke, ki jo želite tiskati, ni v meniju Pogon USB .................................................. 266

Odpravljanje težav s povezljivostjo izdelka ............................................................................ 266

Odpravljanje težav z neposredno povezavo ............................................................ 266
Odpravljanje težav z omrežjem .............................................................................. 266

Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem ............................................................................ 268

Kontrolni seznam za brezžično povezavo ................................................................ 268
Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo: Funkcija brezžične povezave v izdelku je
izklopljena ........................................................................................................... 269
Po končani konfiguraciji brezžične povezave izdelek ne tiska .................................... 269
Izdelek ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca .......... 269
Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali izdelka na drugo mesto brezžična
povezava ne deluje ............................................................................................... 269
Na brezžični izdelek ni mogoče povezati več računalnikov ....................................... 270
Pri povezavi izdelka v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija ............... 270
Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij .............................................. 270
Brezžično omrežje ne deluje .................................................................................. 271

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v sistemu Windows ....................................... 272
Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v sistemu Mac .............................................. 274

Gonilnika tiskalnika ni na seznamu Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ........................ 274
Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ........ 274
Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbranega izdelka na seznamu Print & Fax
(Tiskanje in faksiranje) ........................................................................................... 274
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ................................................... 275
Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Print & Fax (Tiskanje
in faksiranje), potem ko izberete gonilnik. ................................................................ 275
Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika. ....................... 275

Dodatek A Potrošni material in dodatna oprema ............................................................. 277

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ...................................................... 278
Številke delov ...................................................................................................................... 279

Dodatek B Pomoč in podpora .......................................................................................... 281

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji .................................................................. 282
Garancija HP Premium Protection: Izjava o omejeni garanciji tiskalnih kartuš LaserJet .................. 284
Podatki, shranjeni v tiskalni kartuši ......................................................................................... 285
Licenčna pogodba za končnega uporabnika ........................................................................... 286
OpenSSL ............................................................................................................................. 289
Podpora za stranke .............................................................................................................. 290

xii

SLWW

background image

Dodatek C Specifikacije naprave ...................................................................................... 291

Fizični tehnični podatki ......................................................................................................... 292
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa ............................................................ 292
Delovno okolje ..................................................................................................................... 293

Dodatek D Informacije o predpisih ................................................................................... 295

Predpisi FCC ....................................................................................................................... 296
Okoljevarstveni program za nadzor izdelka ............................................................................ 297

Zaščita okolja ....................................................................................................... 297
Proizvajanje ozona ............................................................................................... 297
Poraba energije .................................................................................................... 297
Poraba tonerja ...................................................................................................... 297
Poraba papirja ..................................................................................................... 297
Plastika ................................................................................................................ 297
Potrošni material za tiskanje HP LaserJet .................................................................. 298
Navodila za vračilo in recikliranje .......................................................................... 298
Papir ................................................................................................................... 299
Omejitve materiala ................................................................................................ 299
Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji .................. 300
Kemične snovi ...................................................................................................... 300
Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS) ............................................................ 300
Za dodatne informacije ......................................................................................... 300

Izjava o ustreznosti .............................................................................................................. 302
Izjava o skladnosti (brezžični modeli) ..................................................................................... 304
Izjave o varnosti .................................................................................................................. 306

Varnost laserja ...................................................................................................... 306
Kanadski predpisi DOC ......................................................................................... 306
Izjava VCCI (Japonska) .......................................................................................... 306
Navodila za ravnanje z napajalnim kablom ............................................................. 306
Izjava o napajalnem kablu (Japonska) ..................................................................... 306
Izjava EMC (Koreja) .............................................................................................. 307
Izjava o laserju za Finsko ....................................................................................... 307
Izjava GS (Nemčija) .............................................................................................. 308
Podatki o snoveh (Kitajska) ..................................................................................... 308
Omejitev glede izjave o nevarnih materialih (Turčija) ................................................ 308
Izjava o omejevanju nevarnih snovi (Ukrajina) .......................................................... 308

Dodatne izjave za telekomunikacijske izdelke (faks) ................................................................. 309

Izjava EU za telefonsko delovanje ........................................................................... 309
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 309
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 309
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 310

SLWW

xiii

background image

Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 310
Vietnamska oznaka za žične/brezžične telekomunikacije za izdelke, ki jih je odobril
ICTQC ................................................................................................................. 311

Dodatne izjave za brezžične izdelke ...................................................................................... 312

Izjava o skladnosti s pravilnikom komisije FCC – Združene države Amerike ................. 312
Izjava za Avstralijo ............................................................................................... 312
Izjava za Brazilijo (ANATEL) .................................................................................. 312
Izjave za Kanado ................................................................................................. 312
Opomba upravnega organa Evropske unije ............................................................. 312
Opomba za uporabo v Franciji .............................................................................. 313
Opomba za uporabo v Rusiji ................................................................................. 313
Izjava za Korejo ................................................................................................... 313
Izjava za Tajvan ................................................................................................... 314
Vietnamska oznaka za žične/brezžične telekomunikacije za izdelke, ki jih je odobril
ICTQC ................................................................................................................. 314

Stvarno kazalo ................................................................................................................. 315

xiv

SLWW