HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Tlač stránky s údajmi o stave spotrebného materiálu

background image

Tlač stránky s údajmi o stave spotrebného materiálu

Stránka

Supplies Status (Stav spotrebného materiálu).

uvádza odhadovanú zostávajúcu životnosť

tlačových kaziet. Okrem iných užitočných informácií tu nájdete aj číslo dielu originálnej tlačovej kazety

HP pre vaše zariadenie, aby ste mohli objednať náhradnú tlačovú kazetu.

1.

Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo

OK

, čím otvoríte ponuky.

2.

Otvorte tieto ponuky:

Reports (Správy)

Supplies Status (Stav spotrebného materiálu).