HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Interpretácia stránky kvality tlače

background image

Interpretácia stránky kvality tlače

1.

Na ovládacom paneli produktu otvorte ponuku

Reports (Správy)

.

2.

Zvolením položky

Print Quality Page (Stránka kvality tlače)

spustite tlač.

Táto stránka obsahuje päť farebných pruhov, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín, ako znázorňuje

nasledovný obrázok. Preskúmaním každej skupiny môžete problém pripísať konkrétnej tlačovej kazete.

Časť

Tlačová kazeta

1

Žltá

2

Azúrová

3

Čierna

4

Purpurová

Ak sa bodky alebo prúžky objavujú len u jednej skupiny, vymeňte tlačovú kazetu prislúchajúcu

danej skupine.

Ak sa bodky objavujú u viac ako jednej skupiny, vytlačte čistiacu stránku. Ak sa tým problém

nevyrieši, zistite, či majú bodky vždy rovnakú farbu; ak sa napríklad purpurové bodky objavujú

na všetkých piatich farebných pruhoch. Ak majú všetky bodky rovnajú farbu, príslušnú tlačovú

kazetu vymeňte.

Ak sa prúžky objavujú na viacerých farebných pruhoch, kontaktujte spoločnosť HP. Problém

pravdepodobne spôsobuje iný komponent ako tlačová kazeta.

SKWW

Riešenie problémov so spotrebným materiálom

95