HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Výmena tlačových kaziet

background image

Výmena tlačových kaziet

Produkt používa štyri farby a pre každú farbu má samostatnú tlačovú kazetu: čiernu (black – K),

purpurovú (magenta – M), azúrovú (cyan – C) a žltú (yellow – Y).

UPOZORNENIE:

Ak sa vám toner dostane na oblečenie, oprášte ho suchou handričkou a oblečenie

vyperte v studenej vode. Horúca voda toner naviaže na vlákna.

1.

Otvorte predné dvierka.

2.

Vytiahnite zásuvku s tlačovými kazetami.

SKWW

Pokyny na výmenu

89

background image

3.

Uchopte rukoväť na starej tlačovej kazete a

potom ju priamo potiahnite smerom nahor,

aby ste ju vybrali.

4.

Vyberte novú tlačovú kazetu z obalu.

5.

Jemným pokývaním kazetou smerom dopredu

a späť zabezpečte rovnomernú distribúciu

tonera v tlačovej kazete.

90

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW

background image

6.

Odstráňte oranžový plastový kryt zo spodnej

časti novej tlačovej kazety.

7.

Nedotýkajte sa prenosového valca na spodnej

časti tlačovej kazety. Odtlačky prstov na

prenosovom valci môžu spôsobiť problémy

s kvalitou tlače.

8.

Do produktu vložte novú tlačovú kazetu.

SKWW

Pokyny na výmenu

91

background image

9.

Potiahnutím plôšky na ľavej strane tlačovej

kazety priamo nahor úplne odstráňte tesniacu

pásku. Recyklujte tesniacu pásku.

10.

Zatvorte zásuvku s tlačovými kazetami.

92

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW

background image

11.

Zatvorte predné dvierka.

12.

Starú tlačovú kazetu, tesniacu pásku a

oranžový plastový kryt vložte do škatule od

novej tlačovej kazety. Postupujte podľa

pokynov na recykláciu, ktoré sa nachádzajú

v škatuli.

SKWW

Pokyny na výmenu

93