HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Nastavte oneskorenie Automatické vypnutie napájania

background image

Nastavte oneskorenie Automatické vypnutie napájania

1.

Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte tieto ponuky:

System Setup (Nastavenia systému)

Nastavenia energie

Automatické vypnutie napájania

Oneskorenie vypnutia

3.

Vyberte čas pre oneskorenie vypnutia.

POZNÁMKA:

Predvolená hodnota je 30 minút.

4.

Keď zariadenie prijme úlohy alebo keď stlačíte tlačidlo na ovládacom paneli, toto zariadenie sa

automaticky zapne z režimu automatického vypnutia. Môžete nastaviť, ktoré udalosti spôsobia

zapnutie zariadenia. Otvorte tieto ponuky:

System Setup (Nastavenia systému)

Nastavenia energie

Automatické vypnutie napájania

Udalosti prebúdzania

Udalosť zapnutia vypnite výberom udalosti a následným výberom možnosti

No (Nie)

.