HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Zmena nastavenia typu papiera v systéme Mac

background image

Zmena nastavenia typu papiera v systéme Mac

1.

V ponuke Súbor v softvérovom programe kliknite na položku Tlač.

2.

V ponuke Kópie a strany kliknite na tlačidlo Nastavenie strany.

SKWW

Zlepšenie kvality tlače

259

background image

3.

Vyberte formát v rozbaľovacom zozname Veľkosť papiera a kliknite na tlačidlo

OK

.

4.

Otvorte ponuku Dokončuje sa.

5.

Typ vyberte v rozbaľovacom zozname Typ média.

6.

Stlačte tlačidlo Tlač.