HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Zmena možností farieb

background image

Zmena možností farieb

Na karte farieb v ovládači tlačiarne zmeňte nastavenia možností farieb pre aktuálnu úlohu.

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na možnosť Print (Tlačiť).

2.

Kliknite na položku Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Predvoľby).

3.

Kliknite na kartu Farba.

4.

Kliknite na nastavenie Automaticky alebo Manuálne.

Nastavenie Automaticky: Toto nastavenie vyberajte u väčšiny úloh farebnej tlače

Nastavenie Manuálne: Toto nastavenie vyberte, ak chcete nakonfigurovať nastavenia

manažmentu farieb nezávisle od ostatných nastavení.

POZNÁMKA:

Manuálna zmena nastavení farieb môže mať dopad na výstup. Spoločnosť

HP vám odporúča, aby tieto nastavenia menili len odborníci v oblasti farebnej grafiky.

5.

Ak chcete vytlačiť farebný dokument čiernobielo, kliknite na možnosť Vytlačiť v odtieňoch

sivej. Túto možnosť použite, ak chcete tlačiť farebné dokumenty za účelom tvorby fotokópií alebo

odoslanie faxom.

6.

Stlačte tlačidlo OK.