HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotného zariadenia nefunguje

background image

Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača
alebo samotného zariadenia nefunguje

Uistite sa, že smerovač alebo samotné zariadenie sa pripája k sieti, ku ktorej je pripojený počítač.

1.

Otvorte ponuku

Reports (Správy)

a výberom položky

Configuration Report (Správa o konfigurácii)

vytlačte správu.

2.

Porovnajte identifikátor súpravy služieb (SSID) v konfiguračnej správe s SSID v konfigurácii vašej

tlačiarne v počítači.

3.

Ak sa SSID nezhodujú, zariadenia nie sú pripojené k rovnakej sieti. Zmeňte konfiguráciu

bezdrôtového nastavenia vášho produktu.