HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB

background image

Riešenie problémov prístupovej tlače
prostredníctvom rozhrania USB

Ponuka USB Flash Drive (Pamäťová jednotka USB typu Flash) sa neotvorí, keď vložíte

príslušenstvo USB

Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB

Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke USB Flash Drive (Pamäťová jednotka USB typu

Flash)