HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Odstraňovanie zaseknutí z oblasti natavovacej jednotky

background image

Odstraňovanie zaseknutí z oblasti natavovacej jednotky

1.

Otvorte zadné dvierka.

UPOZORNENIE:

Natavovacia jednotka,

ktorá sa nachádza na zadnej strane

zariadenia, je horúca. Pred pokračovaním

počkajte, pokým sa natavovacia jednotka

neochladí.

254

Kapitola 14 Riešenie problémov

SKWW

background image

2.

V prípade potreby stlačte vodiacu lištu (krok 1)

a zo spodnej časti oblasti výstupu vyberte

všetok viditeľný papier (krok 2).

POZNÁMKA:

Ak je hárok natrhnutý, pred

pokračovaním v tlači sa uistite, že ste

odstránili všetky útržky. Na odstraňovanie

útržkov nepoužívajte ostré predmety.

3.

Zatvorte zadné dvierka.