HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Obmedzenia materiálov

background image

Obmedzenia materiálov

Tento produkt spoločnosti HP neobsahuje ortuť.

Tento produkt obsahuje batériu, ktorá po skončení svojej životnosti môže vyžadovať osobitnú

manipuláciu. Batérie dodané spoločnosťou Hewlett-Packard alebo obsiahnuté v tomto produkte majú

tieto vlastnosti:

SKWW

Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou výrobkov

305

background image

Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro 300 MFP M375 a HP LaserJet Pro 400 MFP M475

Typ

Carbon monofluoride lithium (Lítium monofluoridu uhlíka)

Hmotnosť

0,8 g

Umiestnenie

On formatter board (Na formátovacej doske)

Vymeniteľnosť používateľom

No (Bez)

Viac informácií o recyklácii získate na webovej lokalite

www.hp.com/recycle

, prípadne sa obráťte na

miestne úrady alebo na organizáciu Electronics Industries Alliance (Asociácia elektronického

priemyslu):

www.eiae.org

.