HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Ponuky konkrétnej funkcie

background image

Ponuky konkrétnej funkcie

Zariadenie je vybavené funkčne rozlíšenými ponukami pre kopírovanie, faxovanie a skenovanie. Ak

chcete otvoriť tieto ponuky, dotknite sa tlačidla pre danú funkciu na ovládacom paneli.