HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Definovanie nastavenia vlastného kopírovania

background image

Definovanie nastavenia vlastného kopírovania

Keď na ovládacom paneli zmeníte nastavenia kopírovania, upravené nastavenia si zachovajú účinnosť

približne 2 minúty po skončení úlohy. Potom zariadenie obnoví predvolené nastavenia. Ak sa chcete

okamžite vrátiť k predvoleným hodnotám, stlačte tlačidlo Zrušiť na domovskej obrazovke.