HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Fax z plochého skenera

background image

Fax z plochého skenera

1.

Položte dokument lícovou stranou nadol na

sklo skenera.

186

Kapitola 12 Fax

SKWW

background image

2.

Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla

Fax

.

3.

Faxové číslo zadajte pomocou klávesnice.

4.

Dotknite sa tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

.

5.

Zariadenie vás vyzve k potvrdeniu, že

odosielanie prebieha zo skla skenera. Dotknite

sa tlačidla

Yes (Áno)

.

6.

Zariadenie vás vyzve k vloženiu prvej stránky.

Dotknite sa tlačidla

OK

.

7.

Produkt naskenuje prvú stranu a potom vás

vyzve, aby ste vložili ďalšiu stranu. Ak má

dokument niekoľko strán, dotknite sa tlačidla

Yes (Áno)

. Pokračujte v tomto procese, kým

nenaskenujete všetky strany.

8.

Po naskenovaní poslednej strany sa v

kontextovom okne dotknite tlačidla

No (Nie)

.

Zariadenie odošle fax.