HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Pripojenie dodatočných zariadení

background image

Pripojenie dodatočných zariadení

Produkt obsahuje dva porty faxu:

„Linkový vstupný“ port , ktorý pripája produkt k nástennému telefónnemu konektoru.

„Telefónny linkový výstupný“ port faxu

, ktorý k produktu pripája dodatočné zariadenia.

Telefóny, používané v spojení s produktom, sa môžu použiť dvomi spôsobmi:

Telefón vnútornej telefónnej linky je telefón pripojený k rovnakej telefónnej linke na inom mieste.

Telefón odchádzajúceho signálu je telefón, ktorý sa pripojí k produktu alebo zariadeniu, ktoré je

zapojené k produktu.

Pripojte dodatočné zariadenia v poradí, ktoré je opísané v nasledujúcich krokoch. Výstupný port pre

každé zariadenie je pripojený do vstupného portu nasledujúceho zariadenia, čím sa vytvára „reťaz“.

Ak nechcete pripojiť konkrétne zariadenie, preskočte krok, ktorý to vysvetľuje a pokračujte na

nasledujúce zariadenie.

POZNÁMKA:

K telefónnej linke nepripájajte viac ako tri zariadenia.

POZNÁMKA:

Tento produkt nepodporuje hlasovú poštu.

1.

Odpojte sieťové káble všetkých zariadení, ktoré chcete pripojiť.

2.

Ak produkt ešte nie je pripojený k telefónnej linke, pred pokračovaním si pozrite inštalačnú

príručku k produktu. Produkt už musí byť pripojený k telefónnemu konektoru.

164

Kapitola 12 Fax

SKWW

background image

3.

Odpojte plastovú vložku od „telefónneho linkového výstupného“ portu (port, ktorý je označený

ikonou telefónu).

SKWW

Nastavenie faxu

165

background image

4.

Aby ste pripojili interný alebo externý modem k počítaču, pripojte jeden koniec telefónneho kábla
do „telefónneho linkového výstupného“ portu produktu

. Zapojte druhý koniec telefónneho

kábla do „linkového vstupného“ portu faxu.

POZNÁMKA:

Niektoré modemy majú druhý „linkový“ port na pripojenie určenej hlasovej

linky. Ak máte dva „linkové“ porty, pozrite si dokumentáciu modemu, aby ste sa uistili, že

uskutočníte pripojenie do správneho „linkového“ portu.

5.

Aby ste pripojili koncový prijímač identifikácie volajúceho, pripojte telefónny kábel do

„telefónneho“ portu predchádzajúceho zariadenia. Zapojte druhý koniec telefónneho kábla do

„linkového“ portu koncového prijímača identifikácie volajúceho.

166

Kapitola 12 Fax

SKWW

background image

6.

Aby ste pripojili odkazovač, pripojte telefónny kábel do „telefónneho“ portu predchádzajúceho

zariadenia. Zapojte druhý koniec telefónneho kábla do „linkového“ portu odkazovača.

7.

Aby ste pripojili telefón, pripojte telefónny kábel do „telefónneho“ portu predchádzajúceho

zariadenia. Zapojte druhý koniec telefónneho kábla do „linkového“ portu telefónu.

8.

Po pripojení dodatočných zariadení pripojte všetky zariadenia k ich zdrojom napájania.