HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Nastavenie preposielania faxov

background image

Nastavenie preposielania faxov

Svoj produkt môžete nastaviť na preposielanie prichádzajúcich faxov na iné faxové číslo. Keď fax

dorazí do vášho produktu, uloží sa v pamäti. Produkt následne vytočí vami určené faxové číslo a

odošle fax. Ak produkt nemôže fax preposlať z dôvodu chyby (napríklad vtedy, keď je číslo obsadené)

a opakované pokusy opätovného vytočenia sú neúspešné, váš produkt fax vytlačí.

Ak produkt počas prijímania faxu minie voľnú pamäť, zruší prichádzajúci hovor a prepošle len stránky

a čiastočné stránky, ktoré sa uložili v pamäti.

Keď používa funkciu preposielania faxu, produkt (skôr ako počítač) musí prijímať faxy a režim

odpovedania musí byť nastavený na možnosť

Automatic (Automaticky)

.

1.

Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Receive Options (Možnosti príjmu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Forward Fax (Preposlanie faxu)

a potom sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.

5.

Pomocou klávesnice zadajte číslo, na ktoré sa fax prepošle, a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

178

Kapitola 12 Fax

SKWW