HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Pierwszeństwo dla ustawień drukowania w systemie Mac

background image

Pierwszeństwo dla ustawień drukowania w systemie Mac

Na kolejność zmian dokonanych w ustawieniach drukowania ma wpływ miejsce ich dokonania:

PLWW

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh

45

background image

UWAGA:

Nazwy poleceń i okien dialogowych mogą różnić się w zależności od

wykorzystywanego programu.

Okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony): Aby otworzyć to okno dialogowe,
puknij polecenie Page Setup (Ustawienia strony) lub inne podobne polecenie w menu File (Plik)

używanego programu. Zmiany wprowadzone w tym miejscu mogą zastąpić ustawienia używane

w innych programach.

Okno dialogowe Drukuj: Kliknij pozycję Drukuj, Ustawienia strony lub podobne
polecenie w menu Plik używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia

zmienione w oknie dialogowym Drukuj mają niższy priorytet i nie zastępują ustawień
wybranych o oknie dialogowym Ustawienia strony.

Domyślne ustawienia sterownika drukarki: Domyślne ustawienia sterownika drukarki

określają ustawienia używane we wszystkich zadaniach drukowania, chyba że ustawienia
zostały zmienione w oknach dialogowych Ustawienia strony, Drukuj lub Właściwości

drukarki.

Ustawienia panelu sterowania: Ustawienia zmieniane za pomocą panelu sterowania

drukarki posiadają niższy stopień pierwszeństwa niż zmiany przeprowadzane w innych miejscach.