HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Anulowanie zlecenia druku na komputerze Mac

background image

Anulowanie zlecenia druku na komputerze Mac

1.

Zlecenie druku można anulować, naciskając przycisk Anuluj na panelu sterowania urządzenia.

UWAGA:

Naciśnięcie przycisku Anuluj powoduje usunięcie aktualnie przetwarzanego

zlecenia. Jeśli uruchomiono więcej niż jeden proces, naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje
usunięcie procesu aktualnie wyświetlanego na panelu sterowania.

2.

Zadanie można również anulować z poziomu aplikacji lub usunąć je z kolejki wydruku.

Program: Zwykle na ekranie komputera wyświetlone zostaje okno dialogowe

umożliwiające anulowanie zadania drukowania.

Kolejka wydruku na komputerze Mac: Otwórz kolejkę druku, klikając dwukrotnie

ikonę produktu w programie Dock. Następnie zaznacz zlecenie druku i kliknij przycisk

Delete (Usuń).