HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (w systemie Windows)

background image

Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (w systemie Windows)

1.

Kliknij dwukrotnie ikonę HP Scan na pulpicie komputera.

2.

Wybierz skrót do skanowania i w razie potrzeby dostosuj ustawienia.

3.

Kliknij przycisk Skanowanie.

UWAGA:

Kliknij przycisk Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), aby uzyskać dostęp

do większej liczby opcji.

Kliknij przycisk Create New Shortcut (Utwórz nowy skrót), aby utworzyć dostosowany zestaw

ustawień i zapisać go na liście skrótów.

156

Rozdział 11 Skanowanie

PLWW