HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Menu Skanowanie

background image

Menu Skanowanie

Pozycja menu

Pozycja podmenu

Pozycja podmenu

Opis

Skanuj na dysk USB

UWAGA:

Naciśnij przycisk

Ustawienia...

, aby otworzyć

podmenu.

Błędny typ pliku

JPEG

PDF

Zeskanowanie dokumentu i
zapisanie go jako pliku PDF lub
obrazu JPEG na dysku flash USB.

Rozdz.skanowania

75 dpi

150 dpi

300 dpi

Określa rozdzielczość, która ma
być używana dla
zeskanowanego obrazu.

Jakość skanowania zwiększa się
wraz ze wzrostem
rozdzielczości, jednak rozmiar
pliku także ulega zwiększeniu.

Roz.papie.skan.

Letter

Legal

A4

Określa rozmiar strony
stosowany do zeskanowanego
pliku.

Źródło skanowania

Podajnik dokumentów

Skaner płaski

Określa, czy zeskanowana
strona jest w podajniku na
dokumenty czy na szklanej
płycie.

PLWW

Menu określonych funkcji

31

background image

Pozycja menu

Pozycja podmenu

Pozycja podmenu

Opis

Prefiks nazwy pliku

Umożliwia ustawienie

standardowego prefiksu
dodawanego do nazwy
zeskanowanych plików.

Kolor wydruku

Kolor

Czarno-biały

Określa, czy zeskanowany plik
będzie obrazem kolorowym czy
monochromatycznym.

Ustaw jako nowe domyślne

Zapisanie wszelkich zmian
wprowadzonych w tym menu
jako nowych ustawień
domyślnych.