HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Anulowanie zadania kopiowania

background image

Anulowanie zadania kopiowania

1.

Dotknij przycisku Anuluj na panelu sterowania urządzenia.

UWAGA:

Jeśli uruchomionych jest więcej procesów, dotknięcie przycisku Anuluj spowoduje

przerwanie bieżącego procesu i wszystkich oczekujących procesów.

2.

Wyjmij pozostałe strony z podajnika dokumentów.