HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Sprawdzanie kaset drukujących

background image

Sprawdzanie kaset drukujących

W razie występowania problemów opisanych poniżej sprawdź wszystkie kasety drukujące i w razie

potrzeby je wymień:

Wydruki są zbyt jasne albo miejscami wyblakłe.

Wydrukowane strony zawierają niewielkie niezadrukowane obszary.

Na wydrukowanych stronach widać smugi lub paski.

UWAGA:

Jeśli korzystasz z opcji druku roboczego, wydruki mogą być jasne.

Jeśli stwierdzisz konieczność wymiany kasety drukującej, wydrukuj stronę Stan materiałów

eksploatacyjnych i poszukaj numeru katalogowego właściwej oryginalnej kasety drukującej firmy HP.

Rodzaj kasety drukującej

Etapy rozwiązywania problemu

Kaseta drukująca dopełniana lub z
odzysku

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania materiałów eksploatacyjnych innych
firm, zarówno nowych, jak i ponownie przetworzonych. Firma HP nie ma wpływu
na konstrukcję i jakość produktów innych firm. Jeśli używasz kaset drukujących
ponownie napełnianych lub refabrykowanych, ale jakość wydruku nie jest dla
Ciebie satysfakcjonująca, zastąp je oryginalnymi kasetami HP.

Oryginalna kaseta drukująca HP.

1.

Stan Bardzo niski sygnalizowany w panelu sterowania urządzenia lub na
stronie

Stan materiałów

oznacza, że kaseta osiągnęła koniec okresu

eksploatacji. Jeśli jakość druku jest niezadowalająca, należy wymienić kasetę.

2.

Wydrukuj stronę służącą do sprawdzenia jakości wydruku z menu

Raporty

.

Jeśli widać na niej smugi lub znaki w jednym kolorze, być może kaseta z tym
tonerem jest uszkodzona. Poszukaj dokładniejszych informacji w niniejszym
dokumencie. W razie potrzeby wymień kasetę drukującą.

3.

Oceń wizualnie, czy nie ma żadnych uszkodzeń kasety. Patrz poniższe
instrukcje. W razie potrzeby wymień kasetę drukującą.

4.

Jeśli na stronie widać znaki powtarzające się regularnie w takich samych
odstępach, wydrukuj stronę czyszczącą. Jeśli nie przyniesie to rozwiązania
problemu, zajrzyj do sekcji poświęconej powtarzającym się defektom i
poszukaj informacji o możliwej przyczynie.

94

Rozdział 7 Kasety drukujące

PLWW