HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Faks zajęty. WYSYŁ ANULOWANO.

background image

Faks zajęty. WYSYŁ ANULOWANO.

Opis

Linia, do której wysyłany był faks, była zajęta. Wysyłanie faksu zostało anulowane.

Zalecane działanie

Zatelefonuj do odbiorcy, aby upewnić się, że urządzenie odbierające faks jest włączone i w stanie

gotowości.

Upewnij się, że używany numer faksu jest poprawny.

Sprawdź, czy opcja

Pon wyb zaj. nr.

jest włączona.

Wyświetl menu

Usługa

i dotknij przycisku

Usługa faksowania

. Dotknij przycisku

Uruchom test faksu

.

Ten test weryfikuje, czy kabel telefoniczny jest podłączony do właściwego portu i czy jest sygnał linii

telefonicznej. Zostanie wydrukowany raport z wynikami testu.

Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z firmą HP. Zobacz sekcję

www.hp.com/go/

LJColorMFPM375

lub

www.hp.com/go/LJColorMFPM475

lub informacje na ulotce dołączonej do

produktu.