Pomoc usługi HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Podręcznik użytkownika

M375

M475

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375 i
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest

zabronione, z wyjątkiem przypadków

dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego

powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym

dokumencie nie może być interpretowany

jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie

ponowi żadnej odpowiedzialności za

jakiekolwiek braki techniczne lub błędy

redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Edition 2, 10/2011

Numer katalogowy: CE863-90919

Znaki handlowe

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

są znakami

towarowymi firmy Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ jest znakiem towarowym firmy

Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych

i innych krajach/regionach.

Java™ jest amerykańskim znakiem

towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® są znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi

w Stanach Zjednoczonych.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są

znakami zarejestrowanymi w Stanach

Zjednoczonych.

background image

Konwencje wykorzystane w podręczniku

WSKAZÓWKA:

Wskazówki dostarczają pomocnych rad lub skrótów.

UWAGA:

Uwagi dostarczają ważnych informacji pomocnych w wyjaśnieniu pojęcia lub w

wykonaniu zadania.

OSTROŻNIE:

Uwagi wskazują na procedury, których należy przestrzegać, aby nie utracić danych

lub nie uszkodzić urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenia wskazują na określone procedury, których należy przestrzegać, aby

uniknąć obrażeń ciała, utraty danych lub poważnego uszkodzenia urządzenia.

PLWW

iii

background image

iv

Konwencje wykorzystane w podręczniku

PLWW

background image

Spis treści

1 Podstawowe informacje o urządzeniu .............................................................................. 1

Porównanie urządzeń ............................................................................................................... 2
Ochrona środowiska ................................................................................................................ 5
Funkcje ułatwień dostępu .......................................................................................................... 6
Widoki produktów ................................................................................................................... 7

Widok z przodu ....................................................................................................... 7
Widok z tyłu ............................................................................................................ 8
Porty interfejsu .......................................................................................................... 8
Umiejscowienie numeru seryjnego i numeru modelu ...................................................... 9
Układ panelu sterowania ........................................................................................... 9

2 Menu panelu sterowania ................................................................................................ 13

Menu konfiguracji .................................................................................................................. 14

Menu Karta HP Web Services .................................................................................. 14
Menu Raporty ......................................................................................................... 14
Menu Szybkie formularze ........................................................................................ 15
Menu Konfiguracja faksu ......................................................................................... 16
Menu Ustawienia systemowe .................................................................................... 19
Menu Usługa .......................................................................................................... 23
Menu Konfiguracja sieciowa .................................................................................... 25

Menu określonych funkcji ........................................................................................................ 27

Menu Kopia ........................................................................................................... 27
Menu Faks ............................................................................................................. 28
Menu Skanowanie .................................................................................................. 31
Dysk flash USB ........................................................................................................ 32

3 Oprogramowanie dla systemu Windows ........................................................................ 33

Obsługiwane systemy operacyjne i sterowniki drukarek do systemu Windows ............................... 34
Wybieranie prawidłowego sterownika drukarki dla systemu Windows ......................................... 34

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 35

Zmiana ustawień zlecenia druku w przypadku systemu Windows ................................................ 37

PLWW

v

background image

Pierwszeństwo dla ustawień drukowania .................................................................... 37
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 37
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 38
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 38

Usuwanie sterownika drukarki w systemie Windows .................................................................. 39
Obsługiwane programy narzędziowe dla systemu Windows ...................................................... 40

Inne składniki i programy narzędziowe dla systemu Windows ..................................... 40

Oprogramowanie dla systemów operacyjnych .......................................................................... 40

4 Używanie produktu z komputerem Macintosh ................................................................ 41

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh ........................................................................... 42

Obsługiwane systemy operacyjne i sterowniki drukarek do systemu Mac ....................... 42
Instalowanie oprogramowania dla systemów operacyjnych Mac .................................. 42
Usuwanie sterownika drukarki w systemie Mac ........................................................... 45
Pierwszeństwo dla ustawień drukowania w systemie Mac ............................................ 45
Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Mac ............................................... 46
Oprogramowanie dla komputerów Mac .................................................................... 47
Obsługiwane narzędzia dla komputerów Mac ........................................................... 47

Drukowanie w systemie Mac ................................................................................................... 49

Anulowanie zlecenia druku na komputerze Mac ......................................................... 49
Zmiana formatu i rodzaju papieru na komputerach Mac .............................................. 49
Zmiana rozmiaru dokumentów i drukowanie na papierze o niestandardowym formacie
w systemie Mac ...................................................................................................... 49
Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania w systemie Mac ....................... 50
Drukowanie okładki w systemie Mac ......................................................................... 50
Używanie znaków wodnych w systemie Mac ............................................................. 50
Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru w systemie Mac ........................................ 51
Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne) w systemie Mac. .............. 51
Ustawianie opcji kolorów w systemie Mac ................................................................. 52

Korzystanie z serwera AirPrint ................................................................................................. 54
Faksowanie na komputerze Macintosh ..................................................................................... 55
Skanowanie na komputerze Macintosh ..................................................................................... 56
Rozwiązywanie problemów z komputerem Mac ........................................................................ 57

5 Podłączanie urządzenia w systemie Windows ................................................................ 59

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki ...................................................................... 59
Podłączanie urządzenia do komputera, sieci przewodowej lub sieci bezprzewodowej za
pomocą programu HP Smart Install .......................................................................................... 60

Instalacja programu HP Smart Install dla połączeń bezpośrednich (USB) systemu
Windows ............................................................................................................... 60

vi

PLWW

background image

Instalacja za pomocą programu HP Smart Install w sieciach przewodowych systemu
Windows: .............................................................................................................. 60
Instalacja za pomocą programu HP Smart Install w sieciach bezprzewodowych -
metoda 1: Korzystanie z panelu sterowania urządzenia .............................................. 61
Instalacja za pomocą programu HP Smart Install w sieciach bezprzewodowych -
metoda 2: Tymczasowe podłączenie kabla USB ......................................................... 61
Instalacja za pomocą programu HP Smart Install w sieciach bezprzewodowych -
metoda 3: Używanie WPS ....................................................................................... 61

Łączenie za pomocą USB ....................................................................................................... 62

Instalacja z płyty CD ............................................................................................... 62

Podłączanie do sieci w systemie Windows ............................................................................... 63

Obsługiwane protokoły sieciowe .............................................................................. 63
Instalacja urządzenia w sieci przewodowej w systemie Windows ................................ 63
Zainstaluj urządzenie w sieci bezprzewodowej w systemie Windows (tylko modele
bezprzewodowe) .................................................................................................... 64
Konfigurowanie ustawień sieciowych IP w systemie Windows ...................................... 67

6 Papier i inne materiały drukarskie ................................................................................. 69

Prezentacja zużycia papieru ................................................................................................... 70
Zmiana ustawień sterownika drukarki w systemie Windows w celu dostosowania do rodzaju i
formatu papieru ..................................................................................................................... 72
Obsługiwane formaty papieru ................................................................................................. 72
Obsługiwane formaty papieru i pojemność podajnika ................................................................ 73
Wkładanie papieru do podajników ......................................................................................... 77

Ładowanie podajnika 1 ........................................................................................... 77
Ładowanie podajnika 2 i opcjonalnego podajnika 3 .................................................. 78
Ładowanie podajnika dokumentów ........................................................................... 80

Konfiguracja podajników ........................................................................................................ 82

7 Kasety drukujące ........................................................................................................... 83

Informacje na temat kasety drukującej ...................................................................................... 84
Widok materiałów eksploatacyjnych ........................................................................................ 85

Widok kasety drukującej .......................................................................................... 85

Zarządzanie kasetami drukującymi .......................................................................................... 86

Zmiana ustawień kaset drukujących .......................................................................... 86
Przechowywanie i recykling materiałów eksploatacyjnych ........................................... 88
Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom ............................. 88

Wskazówki dotyczące wymiany .............................................................................................. 89

Wymiana kaset drukujących .................................................................................... 89

Rozwiązywanie problemów z materiałami eksploatacyjnymi ....................................................... 94

Sprawdzanie kaset drukujących ................................................................................ 94

PLWW

vii

background image

Interpretowanie komunikatów panelu sterowania dotyczących materiałów
eksploatacyjnych .................................................................................................... 97

8 Zlecenia drukowania .................................................................................................... 103

Anulowanie zlecenia druku ................................................................................................... 104
Podstawowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows ........................................... 105

Otwieranie sterownika drukarki w systemie Windows ............................................... 105
Uzyskiwanie pomocy dla opcji druku w systemie Windows ........................................ 106
Zmiana liczby drukowanych kopii w systemie Windows ............................................ 106
Zapisywanie niestandardowych ustawień druku w celu późniejszego wykorzystania w
systemie Windows ................................................................................................ 106
Poprawa jakości druku w systemie Windows ............................................................ 110
Drukowanie po obu stronach (dupleks) w systemie Windows ...................................... 111
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu w systemie Windows ............................... 114
Wybór orientacji strony w systemie Windows .......................................................... 116
Ustawianie opcji kolorów w systemie Windows ........................................................ 117

Korzystanie z usługi HP ePrint ............................................................................................... 119
Dodatkowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows ............................................ 120

Drukowanie kolorowego tekstu jako czarnego (skala odcieni szarości) w systemie
Windows ............................................................................................................. 120
Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach w systemie Windows ................. 120
Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows ........ 122
Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze w systemie Windows ...... 125
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony w systemie Windows ........................ 127
Dodawanie znaku wodnego do dokumentu w systemie Windows ............................... 128
Tworzenie broszur w systemie Windows .................................................................. 129

Drukowanie z urządzenia USB .............................................................................................. 131

9 Kolor ............................................................................................................................ 133

Dostosowywanie koloru ........................................................................................................ 134

Zmiana kompozycji kolorów dla zlecenia drukowania .............................................. 134
Zmiana opcji koloru ............................................................................................. 135
opcje ręcznego ustawiania kolorów ........................................................................ 135

Korzystanie z opcji HP EasyColor .......................................................................................... 137
Dopasuj kolory do ekranu komputera ..................................................................................... 138

10 Kopiowanie ................................................................................................................ 139

Używanie funkcji kopiowania ................................................................................................ 140

Kopiowanie .......................................................................................................... 140
Wiele kopii .......................................................................................................... 140
Kopiowanie wielostronicowego oryginału ................................................................ 141

viii

PLWW

background image

Kopiowanie dokumentów tożsamości ...................................................................... 141
Anulowanie zadania kopiowania ........................................................................... 143
Zmniejszanie lub powiększanie kopii ...................................................................... 143
Sortowanie zlecenia kopiowania ............................................................................ 144
Wykonywanie kopii kolorowych i czarno-białych ..................................................... 144

Ustawienia kopiowania ........................................................................................................ 145

Zmiana jakości kopii ............................................................................................. 145
Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi) ................................................. 145
Zmiana jasności kopii ............................................................................................ 147
Definiowanie niestandardowych ustawień kopiowania .............................................. 147
Ustawianie formatu i rodzaju papieru dla funkcji kopiowania na papierze
specjalnym ........................................................................................................... 148
Przywracanie domyślnych ustawień kopiowania ....................................................... 148

Kopiowanie fotografii ........................................................................................................... 149
Kopiowanie oryginałów o różnym formacie ............................................................................ 150
Kopiowanie dwustronne ....................................................................................................... 151

Automatyczne kopiowanie na obu stronach (tylko modele z funkcją kopiowania
dwustronnego) ...................................................................................................... 151
Ręczne kopiowanie po obu stronach ....................................................................... 152

11 Skanowanie ............................................................................................................... 155

Używanie funkcji skanowania ............................................................................................... 156

Metody skanowania .............................................................................................. 156
Anulowanie skanowania ........................................................................................ 158

Ustawienia skanowania ........................................................................................................ 159

Rozdzielczość i głębia kolorów skanera .................................................................. 159
Jakość skanowania ............................................................................................... 160

Skanowanie fotografii .......................................................................................................... 162

12 Faks ........................................................................................................................... 163

Konfigurowanie faksu ........................................................................................................... 164

Instalacja i podłączanie sprzętu .............................................................................. 164
Konfiguracja ustawień faksu ................................................................................... 168
Korzystanie z Kreatora konfiguracji faksu HP ............................................................ 169

Korzystanie z książki telefonicznej ......................................................................................... 170

Użyj panelu sterowania, aby utworzyć lub edytować książkę telefoniczną faksu ........... 170
Importowanie lub eksportowanie kontaktów programu Microsoft Outlook do książki
telefonicznej faksu ................................................................................................. 170
Korzystanie z książki telefonicznej w innych programach .......................................... 170
Usuwanie pozycji z książki telefonicznej .................................................................. 171
Korzystanie z kodów szybkiego wybierania ............................................................. 171

PLWW

ix

background image

Zarządzanie kodami wybierania grupowego ........................................................... 172

Konfiguracja ustawień faksu .................................................................................................. 174

Wysyłanie ustawień faksu ...................................................................................... 174
Ustawienia odbioru faksów .................................................................................... 178
Ustawianie pobierania faksów ................................................................................ 183

Korzystanie z faksu .............................................................................................................. 185

Oprogramowanie faksu ......................................................................................... 185
Anulowanie faksu ................................................................................................. 185
Używanie faksu w systemach DSL, PBX lub ISDN ...................................................... 185
Używanie faksu w systemie VoIP ............................................................................. 186
Pamięć faksu ........................................................................................................ 187
Usuwanie faksów z pamięci ................................................................................... 188
Wysyłanie faksu ................................................................................................... 188
Odbiór faksu ........................................................................................................ 196

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem ............................................................................ 198

Lista kontrolna rozwiązywania problemów z faksem ................................................. 198
Komunikaty o błędach faksowania ......................................................................... 199
Rozwiązywanie problemów z kodami faksu i raportami śledzenia .............................. 205
Rejestry i raporty faksu ........................................................................................... 206
Zmiana korekcji błędów i szybkości faksu ................................................................ 208
Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem faksów .................................................... 211
Rozwiązywanie problemów z odbieraniem faksów ................................................... 217
Rozwiązywanie ogólnych problemów z faksowaniem .............................................. 223

Informacje prawne i gwarancje ............................................................................................. 226

13 Obsługa i konserwacja ............................................................................................... 227

Strony informacji o druku ...................................................................................................... 228
Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego firmy HP .................................................. 230

Otwórz wbudowany serwer internetowy HP ............................................................. 230
Wbudowany serwer internetowy HP — funkcje ......................................................... 230

Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin ................................................................... 232
Funkcje zabezpieczające urządzenia ..................................................................................... 232

Przypisanie hasła systemu ...................................................................................... 232

Ustawienia ekonomiczne ...................................................................................................... 233

Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ...................................................... 233
Tryby energooszczędne ......................................................................................... 233
Wydruki archiwalne .............................................................................................. 234

Instalacja pamięci DIMM ...................................................................................................... 235

Instalacja pamięci DIMM ....................................................................................... 235
Uaktywnienie pamięci ........................................................................................... 238
Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM .......................................... 239

x

PLWW

background image

Przydzielenie pamięci ........................................................................................... 239

Czyszczenie urządzenia ....................................................................................................... 240

Czyszczenie ścieżki papieru .................................................................................. 240
Czyszczenie szyby skanera i wałka dociskowego ..................................................... 240
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów ....... 242
Czyszczenie ekranu dotykowego ............................................................................ 243

Aktualizacje produktu ........................................................................................................... 244

14 Rozwiązywanie problemów ....................................................................................... 245

Samodzielne rozwiązywanie problemów ................................................................................ 246
Lista kontrolna rozwiązywania problemów .............................................................................. 247

Krok 1: Sprawdzenie, czy urządzenie jest włączone ................................................. 247
Krok 2: Sprawdzenie, czy na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty o
błędach ............................................................................................................... 247
Krok 3: Testowanie funkcji drukowania .................................................................... 248
Krok 4: Testowanie funkcji kopiowania .................................................................... 248
Krok 5: Testowanie funkcji wysyłania faksów ........................................................... 248
Krok 6: Testowanie funkcji odbierania faksów .......................................................... 248
Krok 7: Próba wysłania zlecenia drukowania z komputera ........................................ 249
Krok 8: Testowanie funkcji drukowania z urządzenia USB ......................................... 249
Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia ................................................... 249

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych .................................................................... 249
Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się ................................................................ 250

Urządzenie nie pobiera papieru ............................................................................. 250
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ............................................................... 250
Zapobieganie zacięciom papieru ........................................................................... 250

Usuwanie zacięć .................................................................................................................. 252

Miejsca zacięć papieru ......................................................................................... 253
Usuwanie zacięć materiałów w podajniku dokumentów ............................................ 253
Usuwanie zacięcia w podajniku 1 .......................................................................... 255
Usuwanie zacięcia w podajniku 2 .......................................................................... 257
Usuwanie zacięć papieru w okolicach utrwalacza .................................................... 258
Usuwanie zacięć w pojemniku wyjściowym .............................................................. 259
Usuwanie zacięć w duplekserze (tylko modele z funkcją drukowania dwustronnego) .... 261

Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 263

Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego rodzaju papieru w sterowniku
drukarki ............................................................................................................... 263
Dostosowywanie ustawień kolorów w sterowniku drukarki ......................................... 264
Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ........................... 266
Drukowanie strony czyszczącej .............................................................................. 266
Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów .............................................. 267

PLWW

xi

background image

Sprawdzanie kaset drukujących .............................................................................. 267
Należy używać sterownika drukarki najlepiej dopasowanego do rodzaju
wykonywanych zleceń ........................................................................................... 270
Polepszanie jakości druku kopii .............................................................................. 271

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione ....................................................... 273

Urządzenie nie drukuje .......................................................................................... 273
Urządzenie drukuje bardzo wolno. ......................................................................... 274

Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB ......................................................... 275

Po podłączeniu urządzenia USB nie jest wyświetlane menu Dysk flash USB ................. 275
Nie jest drukowany plik z urządzenia USB .............................................................. 275
Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu Dysk flash USB ................................ 276

Rozwiązywanie problemów z połączeniami .......................................................................... 276

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim ....................... 276
Rozwiązywanie problemów z siecią ........................................................................ 276

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową .............................................................. 279

Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej ............................................. 279
Na panelu sterowania widać następujący komunikat: Funkcja łączności
bezprzewodowej w tym urządzeniu została wyłączona ............................................ 280
Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje ...................... 280
Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne
oprogramowanie zapory ....................................................................................... 280
Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie
bezprzewodowe nie działa .................................................................................... 281
Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia
bezprzewodowego ............................................................................................... 281
Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN ................... 281
Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych ......................................................... 281
Sieć bezprzewodowa nie działa ............................................................................ 282

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows .................... 283
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia na komputerach Mac .................... 285

Sterownik drukarki nie jest wyświetlany na liście Print & Fax (Drukarki i faksy) .............. 285
Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax (Drukarki i faksy) .... 285
Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście
Print & Fax (Drukarki i faksy) .................................................................................. 285
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia ......................... 286
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie
pojawia się na liście Print & Fax (Drukarki i faksy) .................................................... 286
Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika
drukarki ............................................................................................................... 287

Załącznik A Materiały eksploatacyjne i akcesoria ........................................................... 289

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ................................................. 289

xii

PLWW

background image

Numery katalogowe ............................................................................................................. 289

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna ......................................................................... 291

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard ................................................ 292
Gwarancja HP Premium Protection Warranty: informacja o ograniczonej gwarancji na kasety
drukujące LaserJet ................................................................................................................ 294
Dane zapisane w kasecie drukującej ...................................................................................... 295
Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA) ............................................................ 296
OpenSSL ............................................................................................................................. 300
Obsługa klienta ................................................................................................................... 301

Załącznik C Parametry urządzenia .................................................................................. 303

Specyfikacje fizyczne ........................................................................................................... 304
Zużycie energii, parametry elektryczne i poziom głośności ....................................................... 304
Specyfikacje środowiskowe ................................................................................................... 305

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów ................................................................... 307

Przepisy FCC ....................................................................................................................... 308
Program ochrony środowiska ................................................................................................ 308

Ochrona środowiska naturalnego ........................................................................... 308
Wytwarzanie ozonu .............................................................................................. 308
Zużycie mocy ....................................................................................................... 308
Zużycie toneru ...................................................................................................... 309
Zużycie papieru .................................................................................................... 309
Tworzywa sztuczne ............................................................................................... 309
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet ..................................................... 309
Instrukcje dotyczące zwrotu i odzysku materiałów ..................................................... 310
Papier .................................................................................................................. 311
Ograniczenia dotyczące materiałów ....................................................................... 311
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej ......... 312
Substancje chemiczne ............................................................................................ 312
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS) .................................. 312
Więcej informacji ................................................................................................. 312

Deklaracja zgodności ........................................................................................................... 314
Deklaracja zgodności (modele bezprzewodowe) ..................................................................... 316
Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa ................................................................. 318

Bezpieczeństwo lasera .......................................................................................... 318
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) ................................................................ 318
Oświadczenie VCCI (Japonia) ................................................................................ 318
Instrukcje dotyczące kabla zasilającego .................................................................. 318

PLWW

xiii

background image

Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia) ........................................................... 319
Oświadczenie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (Korea) ...................... 319
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii ................................... 319
Oświadczenie GS (Niemcy) ................................................................................... 320
Tabela materiałów (Chiny) ..................................................................................... 320
Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Turcja) ..................................... 320
Oświadczenie dotyczące dyrektywy RoHS (Ukraina) ................................................. 320

Oświadczenia dodatkowe dotyczące urządzeń telekomunikacyjnych (faksów) ............................ 321

Deklaracja operacji telekomunikacyjnych dla Europy ................................................ 321
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 321
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 321
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 322
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 322
Oznaczenie sieci przewodowej/bezprzewodowej Vietnam Telecom dla
zaaprobowanych produktów typu ICTQC ................................................................ 323

Dodatkowe oświadczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych ........................................... 324

Oświadczenie dotyczące zgodności z normą FCC — USA ........................................ 324
Oświadczenie (Australia) ....................................................................................... 324
Oświadczenie ANATEL (Brazylia) ........................................................................... 324
Oświadczenie (Kanada) ........................................................................................ 324
Informacja prawna dla krajów/regionów UE ........................................................... 324
Informacje dotyczące użycia we Francji ................................................................... 325
Informacje dotyczące użycia w Rosji ....................................................................... 325
Oświadczenie (Korea) ........................................................................................... 325
Oświadczenie (Tajwan) ......................................................................................... 326
Oznaczenie sieci przewodowej/bezprzewodowej Vietnam Telecom dla
zaaprobowanych produktów typu ICTQC ................................................................ 326

Indeks .............................................................................................................................. 327

xiv

PLWW