HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Faks svarer ikke. Sending avbrutt.

background image

Faks svarer ikke. Sending avbrutt.

Beskrivelse

Forsøk på å slå et faksnummer på nytt mislyktes, eller alternativet

Ring v. ikke svar

er deaktivert.

Anbefalt handling

Ring mottakeren, og kontroller at faksmaskinen er på og klar.

Kontroller at du slår riktig faksnummer.

Kontroller at alternativet for å ringe på nytt er aktivert.

Koble telefonledningen fra både produktet og vegguttaket, og koble den til på nytt.

Koble telefonledningen for produktet fra vegguttaket, koble til en telefon, og prøv å foreta et taleanrop.

Kontroller at telefonledningen fra telefonkontakten i veggen er koblet til linjeporten .

Koble telefonledningen for produktet til en kontakt for en annen telefonlinje.

Hvis feilen vedvarer, bør du kontakte HP. Se

www.hp.com/go/LJColorMFPM375

eller

www.hp.com/

go/LJColorMFPM475

eller kundestøttearket som fulgte med i esken.