HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 Hjelp

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Brukerhåndbok

M375

M475

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 farge-MFP M375 og
HP LaserJet Pro 400 farge-MFP M475

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan

endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -

tjenester er angitt i uttrykte

garantierklæringer som følger med slike

produkter og tjenester. Ingenting i dette

dokumentet skal oppfattes som en

tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Edition 2, 10/2011

Delenummer: CE863-90918

Varemerker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ er et varemerke for Intel

Corporation i USA og andre land/regioner.

Java™ er et varemerke i USA for Sun

Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker

for Microsoft Corporation i USA.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er

registrerte merker i USA.

background image

Konvensjoner brukt i denne håndboken

TIPS:

Tips gir nyttige råd eller snarveier.

MERK:

Under Merk kan du lese viktig informasjon som hjelper deg til å forstå et konsept eller fullføre

en oppgave.

FORSIKTIG:

Forsiktig-meldinger indikerer fremgangsmåter du bør følge for å unngå å miste data

eller skade produktet.

ADVARSEL:

Advarsler varsler om spesielle fremgangsmåter du bør følge for å unngå personskade,

katastrofalt datatap eller omfattende skader på produktet.

NOWW

iii

background image

iv

Konvensjoner brukt i denne håndboken

NOWW

background image

Innhold

1 Grunnleggende produktinformasjon ................................................................................. 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2
Miljømessige funksjoner ............................................................................................................ 5
Tilgjengelighetsfunksjoner ......................................................................................................... 6
Produktoversikt ......................................................................................................................... 7

Forside .................................................................................................................... 7
Bakside .................................................................................................................... 8
Grensesnittporter ....................................................................................................... 8
Plassering av serienummer og modellnummer ............................................................... 9
Kontrollpaneloppsett .................................................................................................. 9

2 Kontrollpanelmenyer ...................................................................................................... 13

Oppsettmeny ......................................................................................................................... 14

HPs webtjenester-menyen ......................................................................................... 14
Rapporter-menyen ................................................................................................... 14
Hurtigskjema-menyen ............................................................................................... 15
Faksoppsett-menyen ................................................................................................. 16
Systemoppsett-menyen ............................................................................................. 18
Service-menyen ....................................................................................................... 23
Nettverksoppsett-menyen .......................................................................................... 24

Funksjonsspesifikke menyer ..................................................................................................... 27

Kopi-menyen .......................................................................................................... 27
Faks-menyen ........................................................................................................... 28
Skann-menyen ........................................................................................................ 31
Minnepinne ............................................................................................................ 32

3 Programvare for Windows ............................................................................................. 33

Støttede operativsystemer og skriverdrivere for Windows ............................................................ 34
Velge riktig skriverdriver for Windows ...................................................................................... 34

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 35

Endre innstillingene for utskriftsjobber for Windows .................................................................... 37

NOWW

v

background image

Prioritet for utskriftsinnstillinger .................................................................................. 37
Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................... 37
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 37
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 38

Fjerne skriverdriveren fra Windows .......................................................................................... 39
Verktøy som støttes for Windows .............................................................................................. 40

Andre Windows-komponenter og -verktøy .................................................................. 40

Programvare for andre operativsystemer ................................................................................... 40

4 Bruke produktet sammen med Mac ................................................................................ 41

Programvare for Mac ............................................................................................................. 42

Støttede operativsystemer og skriverdrivere for Mac .................................................... 42
Installere programvare for Mac-operativsystemer ......................................................... 42
Fjerne skriverdriveren fra Mac-operativsystemer .......................................................... 45
Prioritet for utskriftsinnstillinger for Mac ...................................................................... 45
Endre skriverdriverinnstillinger for Mac ...................................................................... 46
Programvare for Mac-datamaskiner ........................................................................... 46
Verktøy som støttes for Mac ...................................................................................... 47

Skrive ut med Mac ................................................................................................................. 49

Avbryte en utskriftsjobb med Mac ............................................................................. 49
Endre papirtype og -størrelse med Mac ...................................................................... 49
Endre størrelse på dokumenter eller skrive ut på en egendefinert papirstørrelse med
Mac ...................................................................................................................... 49
Opprette og bruke forhåndsinnstillinger for utskrift i Mac ............................................. 50
Skrive ut en tittelside med Mac .................................................................................. 50
Bruke vannmerker med Mac ..................................................................................... 50
Skrive ut flere sider på ett ark i Mac .......................................................................... 51
Skrive ut på begge sider av arket (tosidig utskrift) med Mac ......................................... 51
Angi fargealternativer med Mac ............................................................................... 52

Bruke AirPrint ........................................................................................................................ 53
Fakse med Mac ..................................................................................................................... 54
Skanne med Mac ................................................................................................................... 55
Løse problemer med Mac ........................................................................................................ 56

5 Koble produktet til Windows .......................................................................................... 57

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ......................................................................................... 57
Bruke HP Smart Install for å koble til en datamaskin, et kablet nettverk eller et trådløst nettverk ........ 58

HP Smart Install for direkte tilkoblinger (USB) i Windows .............................................. 58
Kablede nettverk for HP Smart Install for Windows ...................................................... 58
Trådløse nettverk for HP Smart Install for Windows, metode 1: Bruke produktets
kontrollpanel .......................................................................................................... 59

vi

NOWW

background image

Trådløse nettverk for HP Smart Install for Windows, metode 2: Koble til en USB-kabel
midlertidig. ............................................................................................................. 59
Trådløse nettverk for HP Smart Install for Windows, metode 3: Bruke WPS ..................... 59

Koble til med USB .................................................................................................................. 60

CD-installering ........................................................................................................ 60

Koble til et nettverk med Windows ........................................................................................... 61

Støttede nettverksprotokoller ..................................................................................... 61
Installere produktet i et kablet nettverk med Windows .................................................. 61
Koble produktet til et trådløst nettverk med Windows (kun trådløse modeller) .................. 62
Konfigurere IP-nettverksinnstillinger med Windows ....................................................... 64

6 Papir og utskriftsmateriale ............................................................................................. 67

Forstå papirbruk .................................................................................................................... 68
Endre skriverdriveren slik at den samsvarer med papirtypen og -størrelsen i Windows .................... 70
Papirstørrelser som støttes ........................................................................................................ 70
Støttede papirtyper og skuffkapasitet ........................................................................................ 71
Legge i papir ......................................................................................................................... 74

Legge papir i Skuff 1 ............................................................................................... 74
Legge i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) ..................................................................... 76
Legge papir i dokumentmateren ................................................................................ 77

Konfigurere skuffer ................................................................................................................. 79

7 Skriverkassetter ............................................................................................................. 81

Informasjon om skriverkassett ................................................................................................... 82
Rekvisitavisning ...................................................................................................................... 83

Skriverkassettvisning ................................................................................................ 83

Administrere skriverkassetter .................................................................................................... 84

Endre innstillinger for skriverkassetter ......................................................................... 84
Lagre og resirkulere rekvisita .................................................................................... 86
HPs webområde mot forfalskning .............................................................................. 86

Utskiftingsinstruksjoner ............................................................................................................ 87

Skifte ut skriverkassettene ......................................................................................... 87

Løse problemer med rekvisita ................................................................................................... 92

Kontrollere skriverkassettene ..................................................................................... 92
Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita ................................................................... 94

8 Utskriftsoppgaver ......................................................................................................... 101

Avbryte en utskriftsjobb ......................................................................................................... 102
Grunnleggende utskriftsoppgaver med Windows ..................................................................... 103

Åpne skriverdriveren med Windows ........................................................................ 103

NOWW

vii

background image

Få hjelp for et utskriftsalternativ med Windows ......................................................... 103
Endre antallet eksemplarer som skrives ut, med Windows .......................................... 104
Lagre egendefinerte utskriftsinnstillinger for senere bruk med Windows ........................ 104
Forbedre utskriftskvaliteten med Windows ................................................................ 107
Skrive ut på begge sider (tosidig) med Windows ...................................................... 109
Skrive ut flere sider per ark med Windows ............................................................... 112
Velge papirretning med Windows ........................................................................... 113
Angi fargealternativer med Windows ...................................................................... 114

Bruke HP ePrint .................................................................................................................... 116
Flere utskriftsoppgaver med Windows .................................................................................... 117

Skrive ut farget tekst som svart-hvitt (gråtoner) med Windows ...................................... 117
Skrive ut på forhåndstrykt brevhodepapir eller skjemaer med Windows ....................... 117
Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows ........................... 119
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir med Windows ........................ 122
Skalere et dokument så det passer til papirstørrelsen med Windows ............................ 124
Legge til et vannmerke på et dokument med Windows ............................................... 125
Lage et hefte med Windows ................................................................................... 126

Utskrift fra USB-enhet ............................................................................................................ 128

9 Farger .......................................................................................................................... 129

Justere farger ....................................................................................................................... 130

Endre fargetemaet for en utskriftsjobb ...................................................................... 130
Endre fargealternativer ......................................................................................... 131
Manuelle fargealternativer ..................................................................................... 131

Bruke alternativet HP EasyColor ............................................................................................. 133
Tilpasse farger etter dataskjermen .......................................................................................... 134

10 Kopiere ...................................................................................................................... 135

Bruke kopieringsfunksjonene .................................................................................................. 136

Kopi .................................................................................................................... 136
Flere kopier .......................................................................................................... 136
Kopiere en original med flere sider ......................................................................... 137
Kopiere identifikasjonskort ..................................................................................... 137
Avbryte en kopieringsjobb ..................................................................................... 138
Forminske eller forstørre en kopi .............................................................................. 139
Sortere en kopieringsjobb ...................................................................................... 139
Lage fargekopier eller svart-hvite kopier ................................................................... 140

Kopiinnstillinger ................................................................................................................... 141

Endre kopikvalitet .................................................................................................. 141
Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset ..................................... 141
Justere lysstyrken eller mørkheten for kopier .............................................................. 143

viii

NOWW

background image

Angi egendefinerte kopiinnstillinger ......................................................................... 143
Angi papirstørrelsen og -typen for kopiering på spesialpapir ...................................... 144
Gjenopprette standard kopieringsinnstillinger ........................................................... 144

Kopiere fotografier ............................................................................................................... 145
Kopiere originaler med forskjellige størrelser ........................................................................... 146
Kopiere på begge sider ........................................................................................................ 147

Kopiere på begge sider automatisk (bare modeller med tosidigenhet) .......................... 147
Kopiere på begge sider manuelt ............................................................................. 148

11 Skanning .................................................................................................................... 151

Bruke skannefunksjonene ...................................................................................................... 152

Skannemetoder ..................................................................................................... 152
Avbryte en skannejobb .......................................................................................... 153

Skanneinnstillinger ............................................................................................................... 154

Skanneroppløsning og farger ................................................................................. 154
Skannekvalitet ...................................................................................................... 155

Skanne et fotografi ............................................................................................................... 157

12 Fakse ......................................................................................................................... 159

Konfigurere faksen ............................................................................................................... 160

Installere og koble til maskinvaren ........................................................................... 160
Konfigurere faksinnstillingene ................................................................................. 164
Bruke HPs veiviser for faksoppsett ............................................................................ 165

Bruke nummerlisten .............................................................................................................. 166

Bruke kontrollpanelet til å opprette og redigere faksnummerlisten ................................ 166
Importere eller eksportere kontakter fra Microsoft Outlook til faksnummerlisten .............. 166
Bruke nummerlistedata fra andre programmer .......................................................... 166
Slette oppføringer fra telefonkatalogen .................................................................... 167
Bruke kortnumre .................................................................................................... 167
Administrere oppføringer for gruppeoppringing ........................................................ 168

Angi faksinnstillinger ............................................................................................................ 170

Innstillinger for fakssending .................................................................................... 170
Innstillinger for faksmottak ...................................................................................... 174
Angi faksspørring .................................................................................................. 179

Bruke faksfunksjonen ............................................................................................................ 180

Faksprogramvare .................................................................................................. 180
Avbryte en faks ..................................................................................................... 180
Bruke faks på et DSL-, PBX- eller ISDN-system ............................................................ 180
Bruke faks på en VoIP-tjeneste ................................................................................. 181
Faksminnet ........................................................................................................... 182
Slette fakser fra minnet ........................................................................................... 182

NOWW

ix

background image

Sende en faks ....................................................................................................... 182
Motta en faks ....................................................................................................... 187

Løse faksproblemer ............................................................................................................... 189

Sjekkliste for feilsøking for faks ............................................................................... 189
Meldinger om faksfeil ........................................................................................... 190
Feilsøke fakskoder og sporingsrapporter .................................................................. 195
Fakslogger og -rapporter ........................................................................................ 197
Endre feilretting og fakshastighet ............................................................................. 198
Løse problemer med å sende fakser ......................................................................... 199
Løse problemer med å motta fakser ......................................................................... 205
Løse generelle faksproblemer ................................................................................. 211

Informasjon om forskrifter og garantier ................................................................................... 214

13 Administrere og vedlikeholde ..................................................................................... 215

Skrive ut informasjonssider .................................................................................................... 216
Bruke HPs innebygde webserver ............................................................................................ 218

Åpne HPs innebygde webserver ............................................................................. 218
Funksjoner i HPs innebygde webserver .................................................................... 218

Bruke HP Web Jetadmin-programvare .................................................................................... 220
Sikkerhetsfunksjoner for produktet .......................................................................................... 220

Angi et systempassord ........................................................................................... 220

Innstillinger for økonomisk bruk .............................................................................................. 221

Skrive ut med EconoMode ...................................................................................... 221
Modi for strømsparing ........................................................................................... 221
Arkivutskrift .......................................................................................................... 222

Installere minne-DIMM-moduler .............................................................................................. 223

Installere minne-DIMM-moduler ............................................................................... 223
Aktivere minne ...................................................................................................... 226
Kontrollere installasjonen av DIMM-modulen ............................................................. 227
Tildeling av minne ................................................................................................ 227

Rengjøre produktet ............................................................................................................... 228

Rengjøre papirbanen ............................................................................................. 228
Rens skannerglasskinnen og platen .......................................................................... 228
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ........................................... 229
Rengjøre berøringsskjermen ................................................................................... 230

Produktoppdateringer ........................................................................................................... 231

14 Problemløsing ............................................................................................................ 233

Selvhjelp ............................................................................................................................. 234
Sjekkliste for problemløsning ................................................................................................. 235

Trinn 1: Kontrollere at produktet er slått på ............................................................... 235

x

NOWW

background image

Trinn 2: Se om det vises feilmeldinger på kontrollpanelet ........................................... 235
Trinn 3: Teste utskriftsfunksjonen .............................................................................. 235
Trinn 4: Teste kopieringsfunksjonen ......................................................................... 236
Trinn 5: Teste funksjonen for sending av fakser ......................................................... 236
Trinn 6: Teste funksjonen for mottak av fakser ........................................................... 236
Trinn 7: Prøve å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin .......................................... 236
Trinn 8: Teste funksjonen for utskrift fra USB-enheter .................................................. 236
Faktorer som påvirker produktytelsen ....................................................................... 237

Gjenopprette standardinnstillingene ...................................................................................... 237
Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast ......................................................................... 237

Produktet henter ikke papir ..................................................................................... 237
Produktet henter flere papirark samtidig ................................................................... 238
Unngå at papiret kjører seg fast .............................................................................. 238

Fjerne fastkjørt papir ............................................................................................................ 239

Steder for fastkjørt papir ........................................................................................ 240
Fjerne fastkjørt papir fra dokumentmateren ............................................................... 240
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 ................................................................................. 242
Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 ................................................................................. 244
Fjerne fastkjørt papir i varmeelementområdet ............................................................ 245
Fjerne fastkjørt papir i utskuffen ............................................................................... 246
Fjerne fastkjørt papir i tosidigenheten (bare for modeller med tosidigenhet) .................. 248

Forbedre utskriftskvaliteten ..................................................................................................... 250

Bruke den riktige papirtypeinnstillingen i skriverdriveren ............................................ 250
Justere fargeinnstillingene i skriverdriveren ............................................................... 251
Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner .......................................................... 252
Skrive ut et renseark .............................................................................................. 253
Kalibrere produktet til å justere fargene ................................................................... 253
Kontrollere skriverkassettene ................................................................................... 254
Bruke den skriverdriveren som passer best for utskriftsbehovene dine ........................... 256
Forbedre utskriftskvaliteten på kopier ....................................................................... 258

Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte ....................................................................... 259

Produktet skriver ikke ut .......................................................................................... 259
Produktet skriver ut for sakte ................................................................................... 260

Løse problemer med utskrift fra USB-enhet ............................................................................... 261

Menyen Minnepinne åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret ................................. 261
Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten ............................................................. 261
Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Minnepinne-menyen .................................... 261

Løse problemer med produkttilkoblingen ................................................................................ 262

Løse problemer med direkte tilkobling ...................................................................... 262
Løse nettverksproblemer ......................................................................................... 262

Løse problemer med det trådløse nettverket ............................................................................. 264

NOWW

xi

background image

Sjekkliste for trådløs tilkobling ................................................................................. 264
Kontrollpanelet viser meldingen: Produktets trådløsfunksjon har blitt slått av .................. 265
Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført ................................. 265
Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på
datamaskinen ....................................................................................................... 265
Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble
flyttet ................................................................................................................... 265
Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet ........................................ 266
Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private
Network) .............................................................................................................. 266
Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk ............................................ 266
Det trådløse nettverket fungerer ikke ........................................................................ 267

Løse programvareproblemer for produktet med Windows ......................................................... 268
Løse programvareproblemer for produktet med Mac ................................................................. 270

Skriverdriveren står ikke i listen Utskrift og faks ......................................................... 270
Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks ............................ 270
Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og
faks ..................................................................................................................... 270
En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt ........................................................ 270
Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks etter at
driveren er valgt .................................................................................................... 271
Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling .............................. 271

Tillegg A Rekvisita og tilbehør ......................................................................................... 273

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ..................................................................................... 274
Delenumre ........................................................................................................................... 275

Tillegg B Service og kundestøtte ....................................................................................... 277

Hewlett-Packards begrensede garanti ..................................................................................... 278
HPs Premium Protection-garanti: Erklæring om begrenset garanti for LaserJet-skriverkassetter ......... 280
Data som lagres på skriverkassetten ....................................................................................... 281
Lisensavtale for sluttbruker ..................................................................................................... 282
OpenSSL ............................................................................................................................. 285
Kundestøtte ......................................................................................................................... 286

Tillegg C Produktspesifikasjoner ...................................................................................... 287

Fysiske spesifikasjoner .......................................................................................................... 288
Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og lydutslipp ................................................................ 288
Miljøspesifikasjoner .............................................................................................................. 289

xii

NOWW

background image

Tillegg D Spesielle bestemmelser ...................................................................................... 291

FCC-bestemmelser ................................................................................................................ 292
Miljømessig produktforvaltningsprogram ................................................................................. 293

Miljøvern ............................................................................................................. 293
Ozonutslipp ......................................................................................................... 293
Strømforbruk ......................................................................................................... 293
Tonerforbruk ......................................................................................................... 293
Papirforbruk ......................................................................................................... 293
Plast .................................................................................................................... 293
HP LaserJet-utskriftsrekvisita ..................................................................................... 294
Instruksjoner for hvordan du kan returnere og resirkulere ............................................ 294
Papir ................................................................................................................... 295
Materialbegrensninger ........................................................................................... 295
Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU .............................. 296
Kjemiske stoffer ..................................................................................................... 296
Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) .............................. 296
Mer informasjon ................................................................................................... 296

Samsvarserklæring ............................................................................................................... 298
Samsvarserklæring (trådløse modeller) .................................................................................... 300
Sikkerhetserklæringer ........................................................................................................... 302

Lasersikkerhet ....................................................................................................... 302
Kanadiske DOC-bestemmelser ................................................................................ 302
VCCI-erklæring (Japan) .......................................................................................... 302
Instruksjoner for strømledning .................................................................................. 302
Erklæring om strømledning (Japan) .......................................................................... 302
EMC-erklæring (Korea) .......................................................................................... 303
Lasererklæring for Finland ...................................................................................... 303
GS-erklæring (Tyskland) ......................................................................................... 304
Stofftabell (Kina) ................................................................................................... 304
Erklæring om restriksjoner for farlige stoffer (Tyrkia) .................................................. 304
Erklæring om restriksjon for farlige stoffer (Ukraina) ................................................... 304

Ekstra erklæringer for telekommunikasjonsprodukter (faks) ......................................................... 305

EU-erklæring for telekommunikasjonsdrift ................................................................. 305
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 305
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 305
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 306
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 306
Vietnam Telecom kablet/trådløs-merking for godkjente produkter av ICTQC-typen ........ 307

Tilleggserklæringer for trådløse produkter ............................................................................... 308

FCC-samsvarserklæring – USA ................................................................................ 308
Erklæring for Australia ........................................................................................... 308

NOWW

xiii

background image

ANATEL-erklæring for Brasil ................................................................................... 308
Erklæringer for Canada ......................................................................................... 308
Forskriftsmerknad for EU ........................................................................................ 308
Merknad for bruk i Frankrike .................................................................................. 309
Merknad for bruk i Russland ................................................................................... 309
Erklæring for Korea ............................................................................................... 309
Erklæring for Taiwan ............................................................................................. 309
Vietnam Telecom kablet/trådløs--merking for godkjente produkter av ICTQC-typen ........ 310

Stikkordregister ................................................................................................................ 311

xiv

NOWW

background image

1 Grunnleggende