HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 Help

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Gebruikershandleiding

M375

M475

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375 en
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en

services van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke

producten en services wordt geleverd. Niets

in deze verklaring mag worden opgevat als

een aanvullende garantie. HP is niet

aansprakelijk voor technische of

redactionele fouten of weglatingen in deze

verklaring.

Edition 2, 10/2011

Onderdeelnummer: CE863-90917

Handelsmerken

Adobe

®

, Acrobat

®

en PostScript

®

zijn

handelsmerken van Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ is een handelsmerk van Intel

Corporation in de Verenigde Staten en

andere landen/regio's.

Java™ is een handelsmerk van Sun

Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde

Staten gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo

zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde

merken.

background image

Symbolen in deze handleiding

TIP:

Bij Tip vindt u handige tips of sneltoetsen.

OPMERKING:

Bij Opmerking vindt u belangrijke informatie, zoals een toelichting bij een concept of

uitleg van een taak.

VOORZICHTIG:

Dit geeft aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te voorkomen dat

gegevens verloren gaan of het apparaat wordt beschadigd.

WAARSCHUWING!

Waarschuwingen geven aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te

voorkomen dat letsel ontstaat, gegevens onherroepelijk verloren gaan of het apparaat zwaar wordt

beschadigd.

NLWW

iii

background image

iv

Symbolen in deze handleiding

NLWW

background image

Inhoudsopgave

1 Informatie over het product .............................................................................................. 1

Productvergelijking ................................................................................................................... 2
Milieuvriendelijke functies ......................................................................................................... 5
Toegankelijkheidsfuncties .......................................................................................................... 6
Productaanzichten .................................................................................................................... 7

Vooraanzicht ............................................................................................................ 7
Achterzijde ............................................................................................................... 8
Interfacepoorten ........................................................................................................ 8
Locatie van serienummer en modelnummer ................................................................... 9
Layout bedieningspaneel ............................................................................................ 9

2 Menu's van het bedieningspaneel ................................................................................... 13

Menu Instellingen ................................................................................................................... 14

Menu HP webservices .............................................................................................. 14
Menu Rapporten ..................................................................................................... 14
Menu Snelformulieren .............................................................................................. 15
Menu Faxinstellingen ............................................................................................... 16
Menu Systeeminstellingen ......................................................................................... 18
Menu Service ......................................................................................................... 23
Menu Netwerkinstellingen ........................................................................................ 24

Menu's met specifieke functies ................................................................................................. 27

Menu Kopie ........................................................................................................... 27
Menu Fax ............................................................................................................... 28
Menu Scan ............................................................................................................. 31
USB-flashdrive ........................................................................................................ 32

3 Software voor Windows ................................................................................................. 33

Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers voor Windows .............................................. 34
Selecteer de juiste printerdriver voor Windows .......................................................................... 34

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 35

Instellingen van de afdruktaak wijzigen voor Windows ............................................................... 37

NLWW

v

background image

Prioriteit van afdrukinstellingen ................................................................................. 37
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 37
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 38
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 38

De printerdriver verwijderen uit Windows ................................................................................. 39
Ondersteunde hulpprogramma's voor Windows ........................................................................ 40

Overige onderdelen en hulpprogramma's van Windows ............................................. 40

Software voor andere besturingssystemen ................................................................................. 40

4 Het product gebruiken op de Mac ................................................................................... 41

Software voor Mac ................................................................................................................ 42

Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers voor Mac ....................................... 42
Software installeren op Mac-besturingssystemen .......................................................... 42
De printerdriver verwijderen uit Mac-besturingssystemen .............................................. 45
Prioriteit voor afdrukinstellingen voor Mac .................................................................. 45
Instellingen van de printerdriver wijzigen voor Mac ..................................................... 46
Software voor Mac-computers ................................................................................... 46
Ondersteunde hulpprogramma's voor Mac ................................................................ 47

Afdrukken met Mac ................................................................................................................ 49

Een afdruktaak annuleren op de Mac ........................................................................ 49
De papiersoort en het papierformaat wijzigen op de Mac ........................................... 49
Het documentformaat wijzigen of een aangepast papierformaat afdrukken op de
Mac ...................................................................................................................... 49
Voorinstellingen voor afdrukken maken op de Mac ..................................................... 50
Een voorbeeld afdrukken op de Mac ......................................................................... 50
Watermerken gebruiken op de Mac .......................................................................... 50
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken in Mac .............................................. 51
Afdrukken op beide zijden van het papier (duplex) in Mac .......................................... 51
De kleuropties instellen op de Mac ............................................................................ 52

AirPrint gebruiken .................................................................................................................. 53
Faxen met Mac ...................................................................................................................... 54
Scannen met Mac .................................................................................................................. 55
Problemen oplossen met Mac .................................................................................................. 56

5 Het product verbinden met Windows .............................................................................. 57

Disclaimer voor printer delen ................................................................................................... 57
HP Smart Install gebruiken om verbinding te maken met een computer, een bekabeld netwerk of
een draadloos netwerk ........................................................................................................... 58

HP Smart Install voor rechtstreekse verbindingen in Windows (USB) .............................. 58
HP Smart Install voor bekabelde netwerken in Windows .............................................. 58

vi

NLWW

background image

HP Smart Install voor draadloze netwerken in Windows, methode 1: Het
bedieningspaneel van het product gebruiken .............................................................. 59
HP Smart Install voor draadloze netwerken in Windows, methode 2: Tijdelijk een USB-
kabel aansluiten ...................................................................................................... 59
HP Smart Install voor draadloze netwerken in Windows, methode 3: WPS
gebruiken ............................................................................................................... 59

Verbinden met USB ................................................................................................................ 60

Cd-installatie .......................................................................................................... 60

Aansluiten op een netwerk met Windows .................................................................................. 61

Ondersteunde netwerkprotocollen ............................................................................. 61
Het apparaat installeren op een bekabeld netwerk met Windows ................................. 61
Het apparaat op een draadloos netwerk aansluiten in Windows (alleen draadloze
modellen) ............................................................................................................... 62
IP-netwerkinstellingen configureren met Windows ........................................................ 64

6 Papier en afdrukmateriaal ............................................................................................. 67

Papiergebruik begrijpen ......................................................................................................... 68
De printerdriver aanpassen aan de papiersoort en het papierformaat in Windows ........................ 70
Ondersteunde papierformaten ................................................................................................. 70
Ondersteunde papiersoorten en ladecapaciteit .......................................................................... 71
Papierladen vullen .................................................................................................................. 74

Lade 1 vullen .......................................................................................................... 74
Lade 2 of de optionele lade 3 vullen ......................................................................... 76
De documentinvoer vullen ........................................................................................ 77

Laden configureren ................................................................................................................ 79

7 Printcartridges ................................................................................................................ 81

Informatie over printcartridges ................................................................................................. 82
Aanzichten van benodigdheden .............................................................................................. 83

Aanzicht van printcartridge ...................................................................................... 83

Printcartridges beheren ........................................................................................................... 84

Instellingen voor printcartridges wijzigen ................................................................... 84
Toebehoren bewaren en recyclen .............................................................................. 86
Anti-namaakwebsite van HP ..................................................................................... 86

Instructies voor vervanging ...................................................................................................... 88

De printcartridges vervangen .................................................................................... 88

Problemen met benodigdheden oplossen .................................................................................. 93

De printcartridges controleren ................................................................................... 93
Berichten op het bedieningspaneel over benodigdheden interpreteren ........................... 96

NLWW

vii

background image

8 Afdruktaken ................................................................................................................. 103

Een afdruktaak annuleren ..................................................................................................... 104
Basistaken afdrukken in Windows .......................................................................................... 105

De printerdriver openen met Windows .................................................................... 105
Hulp krijgen bij een afdrukoptie met Windows ......................................................... 105
Het aantal af te drukken exemplaren wijzigen met Windows ...................................... 106
Aangepaste afdrukinstellingen opslaan die u opnieuw wilt gebruiken met Windows ..... 106
De afdrukkwaliteit verbeteren met Windows ............................................................. 109
Dubbelzijdig afdrukken (duplex) met Windows ......................................................... 111
Meerdere pagina's per vel afdrukken met Windows .................................................. 114
De afdrukstand selecteren met Windows .................................................................. 115
Kleuropties instellen met Windows .......................................................................... 116

HP ePrint gebruiken .............................................................................................................. 118
Geavanceerde taken afdrukken in Windows ........................................................................... 119

Gekleurde tekst afdrukken in zwart-wit (grijswaarden) met Windows ........................... 119
Afdrukken op voorbedrukt briefpapier of voorbedrukte formulieren met Windows ......... 119
Met Windows afdrukken op speciaal papier, etiketten of transparanten ....................... 121
De eerste of laatste pagina op ander papier drukken met Windows ............................ 124
Een document aanpassen aan paginagrootte met Windows ....................................... 126
Een watermerk aan een document toevoegen in Windows ......................................... 127
Een brochure maken met Windows ......................................................................... 128

Direct afdrukken via USB ...................................................................................................... 130

9 Kleur ............................................................................................................................ 133

Kleur aanpassen .................................................................................................................. 134

Het kleurthema van een afdruktaak wijzigen ............................................................ 134
De kleuropties wijzigen ......................................................................................... 135
handmatige kleuropties .......................................................................................... 135

HP EasyColor gebruiken ....................................................................................................... 137
Kleuren aanpassen aan uw computerscherm ........................................................................... 138

10 Kopiëren .................................................................................................................... 139

Kopieerfuncties gebruiken ..................................................................................................... 140

Kopie .................................................................................................................. 140
Meerdere exemplaren ........................................................................................... 140
Een origineel met meerdere pagina's kopiëren ......................................................... 141
Identiteitsbewijzen kopiëren ................................................................................... 141
Een kopieertaak annuleren ..................................................................................... 143
Kopieën vergroten of verkleinen .............................................................................. 143
Een kopieertaak sorteren ........................................................................................ 144

viii

NLWW

background image

Afdrukken in zwart-wit of kleur ................................................................................ 144

Kopieerinstellingen ............................................................................................................... 145

Kopieerkwaliteit wijzigen ....................................................................................... 145
Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ................ 145
De helderheid of donkerte voor kopieën aanpassen .................................................. 147
Aangepaste kopieerinstellingen opgeven ................................................................. 147
Het papierformaat en de papiersoort instellen voor kopieën op speciaal papier ........... 148
De standaardinstellingen herstellen .......................................................................... 148

Foto's kopiëren .................................................................................................................... 149
Originelen met verschillende formaten combineren ................................................................... 150
Dubbelzijdig kopiëren .......................................................................................................... 151

Automatisch dubbelzijdig kopiëren (alleen duplexmodellen) ....................................... 151
Handmatig dubbelzijdig kopiëren ........................................................................... 151

11 Scannen ..................................................................................................................... 153

Scanfuncties gebruiken ......................................................................................................... 154

Scanmethoden ...................................................................................................... 154
Een scan annuleren ............................................................................................... 156

Scaninstellingen ................................................................................................................... 157

Resolutie en kleur van de scanner ............................................................................ 157
Scankwaliteit ........................................................................................................ 158

Een foto scannen ................................................................................................................. 160

12 Fax ............................................................................................................................ 161

Fax instellen ........................................................................................................................ 162

De hardware installeren en aansluiten ..................................................................... 162
Faxinstellingen configureren ................................................................................... 166
De wizard Faxinstellingen van HP gebruiken ............................................................ 167

Het telefoonboek gebruiken ................................................................................................... 168

Het bedieningspaneel gebruiken om een faxtelefoonboek te maken en te bewerken ...... 168
Contactpersonen uit Microsoft Outlook importeren of exporteren ................................. 168
Telefoonboekgegevens uit andere programma's gebruiken ......................................... 168
Telefoonboekvermeldingen verwijderen ................................................................... 169
Snelkiesnummers gebruiken .................................................................................... 169
Groepskiescodes beheren ...................................................................................... 170

Faxinstellingen configureren .................................................................................................. 172

Instellingen voor het verzenden van faxen ................................................................ 172
Instellingen voor het ontvangen van faxen ................................................................ 176
Faxen ophalen instellen ......................................................................................... 181

Fax gebruiken ..................................................................................................................... 182

Faxsoftware .......................................................................................................... 182

NLWW

ix

background image

Een fax annuleren ................................................................................................. 182
Fax gebruiken op een DSL-, PBX- of ISDN-systeem ..................................................... 182
Fax gebruiken op een VoIP-service .......................................................................... 183
Faxgeheugen ........................................................................................................ 184
Faxen uit het geheugen verwijderen ........................................................................ 185
Een fax verzenden ................................................................................................ 185
Een fax ontvangen ................................................................................................ 193

Faxproblemen oplossen ........................................................................................................ 195

Controlelijst voor het oplossen van problemen met faxen ............................................ 195
Foutmeldingen op de fax ...................................................................................... 196
Problemen oplossen met faxcodes en traceerrapporten .............................................. 202
Faxlogboeken en rapporten .................................................................................... 203
Foutcorrectie en faxsnelheid wijzigen ...................................................................... 205
Problemen oplossen met het verzenden van faxen ..................................................... 208
Problemen met het ontvangen van faxen oplossen ..................................................... 214
Algemene faxproblemen oplossen .......................................................................... 220

Informatie over regelgeving en garanties ................................................................................ 224

13 Beheer en onderhoud ................................................................................................. 225

Informatiepagina’s afdrukken ................................................................................................ 226
De geïntegreerde webserver van HP gebruiken ........................................................................ 228

De geïntegreerde webserver van HP openen ............................................................ 228
Functies van de geïntegreerde webserver van HP ...................................................... 228

HP Web Jetadmin software gebruiken .................................................................................... 230
Functies voor productbeveiliging ............................................................................................ 230

Een systeemwachtwoord instellen ............................................................................ 230

Energiezuinige instellingen .................................................................................................... 231

Afdrukken met EconoMode .................................................................................... 231
PowerSave-modi ................................................................................................... 231
Archiefafdrukken ................................................................................................... 232

Geheugen-DIMM's installeren ................................................................................................ 233

Geheugen-DIMM's installeren ................................................................................. 233
Geheugen inschakelen ........................................................................................... 236
De installatie van DIMM-modules controleren ............................................................ 237
Geheugen toewijzen ............................................................................................ 237

Het product reinigen ............................................................................................................. 238

De papierbaan reinigen ......................................................................................... 238
De glasstrook en -plaat reinigen .............................................................................. 238
De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen .................... 240
Het aanraakscherm reinigen ................................................................................... 241

Productupdates .................................................................................................................... 242

x

NLWW

background image

14 Problemen oplossen ................................................................................................... 243

Zelfhulp .............................................................................................................................. 244
Controlelijst voor het oplossen van problemen ......................................................................... 245

Stap 1: Controleer of het apparaat is ingeschakeld ................................................... 245
Stap 2: Controleer op het bedieningspaneel of er een foutbericht wordt
weergegeven ........................................................................................................ 245
Stap 3: Test de afdrukfunctie .................................................................................. 246
Stap 4: Test de kopieerfunctie ................................................................................. 246
Stap 5: Test de faxverzendfunctionaliteit .................................................................. 246
Stap 6: Test de faxontvangstfunctionaliteit ................................................................ 246
Stap 7: Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden ................................ 247
Stap 8: Test de USB-afdrukfunctie bij het apparaat .................................................... 247
Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden ............................................. 247

De fabrieksinstellingen herstellen ........................................................................................... 247
Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast ........................................................................ 248

Het apparaat pakt geen papier op .......................................................................... 248
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op. ......................................................... 248
Papierstoringen voorkomen .................................................................................... 248

Storingen verhelpen ............................................................................................................. 250

Storingslocaties ..................................................................................................... 251
Papierstoringen in de documentinvoer verhelpen ....................................................... 251
Papierstoringen in lade 1 verhelpen ........................................................................ 253
Papierstoringen in lade 2 verhelpen ........................................................................ 255
Storingen in het fusergebied verhelpen .................................................................... 256
storingen verhelpen in de uitvoerbak ....................................................................... 257
Papierstoringen verhelpen in de duplexeenheid (alleen modellen met dubbelzijdig
afdrukken) ............................................................................................................ 259

De afdrukkwaliteit verbeteren ................................................................................................ 261

Gebruik de juiste instelling voor de papiersoort in de printerdriver. ............................. 261
De kleurinstellingen aanpassen in de printerdriver ..................................................... 262
Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP .......................................... 264
Een reinigingspagina afdrukken .............................................................................. 264
Het apparaat kalibreren om de kleuren uit te lijnen ................................................... 265
De printcartridges controleren ................................................................................. 265
De printerdriver gebruiken die het beste aan uw afdrukbehoeften voldoet .................... 268
Afdrukkwaliteit van kopieën verhogen ..................................................................... 270

Het apparaat drukt niet of langzaam af .................................................................................. 271

Het apparaat drukt niet af ...................................................................................... 271
Het apparaat drukt langzaam af ............................................................................. 272

Problemen met direct afdrukken via USB oplossen .................................................................... 273

Het menu USB-flashdrive wordt niet geopend wanneer u het USB-accessoire plaatst ...... 273

NLWW

xi

background image

Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-opslagaccessoire ............................... 273
Het bestand dat u wilt afdrukken, wordt niet in het menu USB-flashdrive
weergegeven. ....................................................................................................... 274

Verbindingsproblemen met het apparaat oplossen .................................................................. 274

Problemen met rechtstreekse verbindingen oplossen .................................................. 274
Netwerkproblemen oplossen .................................................................................. 274

Problemen met draadloze netwerken oplossen ......................................................................... 277

Controlelijst draadloze verbinding ........................................................................... 277
Op het bedieningspaneel wordt het volgende bericht weergegeven: De draadloze
functie van dit product is uitgeschakeld. ................................................................... 278
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat na het voltooien van de draadloze
configuratie .......................................................................................................... 278
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat en op de computer is een firewall van
derden geïnstalleerd .............................................................................................. 278
De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of het
apparaat is verplaatst ............................................................................................ 279
Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het draadloos apparaat ......... 279
De verbinding van het draadloos apparaat wordt verbroken wanneer er verbinding
wordt gemaakt met een virtueel privénetwerk. .......................................................... 279
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken .................... 280
Het draadloos netwerk functioneert niet ................................................................... 280

Problemen met de productsoftware in Windows oplossen ......................................................... 281
Problemen met de productsoftware oplossen in Mac ................................................................. 283

De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten weergegeven .......... 283
De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten ...... 283
De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt
weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten ................................................ 283
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................. 284
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet
weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd .... 284
Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt ............................. 284

Bijlage A Benodigdheden en accessoires .......................................................................... 285

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen .............................................................. 286
Onderdeelnummers .............................................................................................................. 286

Bijlage B Service en ondersteuning .................................................................................. 287

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard ..................................................................... 288
De Premium Protection Warranty van HP: Beperkte-garantieverklaring voor de LaserJet-
printcartridge ...................................................................................................................... 290
Op de printcartridge opgeslagen gegevens ............................................................................ 291
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ............................................................................... 292

xii

NLWW

background image

OpenSSL ............................................................................................................................. 295
Klantondersteuning ............................................................................................................... 296

Bijlage C Productspecificaties ........................................................................................... 297

Afmetingen en gewicht ......................................................................................................... 298
Stroomverbruik, stroomvoorzieningsspecificaties en geluidsuitstoot ............................................. 298
Omgevingsspecificaties ........................................................................................................ 299

Bijlage D Informatie over wettelijke voorschriften ............................................................ 301

FCC-voorschriften ................................................................................................................. 302
Milieuvriendelijke producten .................................................................................................. 302

Milieubescherming ................................................................................................ 302
Ozonproductie ..................................................................................................... 302
Lager energieverbruik ............................................................................................ 302
Tonerverbruik ....................................................................................................... 303
Papierverbruik ...................................................................................................... 303
Plastic onderdelen ................................................................................................. 303
Afdrukbenodigdheden voor HP LaserJet ................................................................... 303
Instructies voor retourneren en recyclen .................................................................... 304
Papier .................................................................................................................. 305
Materiaalbeperkingen ........................................................................................... 305
Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese
Unie .................................................................................................................... 306
Chemische stoffen ................................................................................................. 306
Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart) ...................................................... 306
Meer informatie .................................................................................................... 306

Verklaring van conformiteit .................................................................................................... 307
Verklaring van conformiteit (draadloze modellen) .................................................................... 309
Veiligheidsverklaringen ......................................................................................................... 311

Laserverklaring ..................................................................................................... 311
Canadese DOC-voorschriften ................................................................................. 311
VCCI-verklaring (Japan) ......................................................................................... 311
Instructies voor netsnoer ......................................................................................... 311
Netsnoerverklaring (Japan) ..................................................................................... 312
EMC-verklaring (Korea) .......................................................................................... 312
Laserverklaring voor Finland ................................................................................... 312
GS-verklaring (Duitsland) ........................................................................................ 313
Tabel met chemicaliën (China) ................................................................................ 313
Verklaring over de beperking van gevaarlijke stoffen statement (Turkije) ...................... 313
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (Oekraïne) ......................... 313

Aanvullende verklaringen voor telecomproducten (faxapparatuur) .............................................. 314

NLWW

xiii

background image

EU-verklaring voor telecom ..................................................................................... 314
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 314
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 314
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 315
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 315
Telecommarkering Vietnam voor door ICTQC goedgekeurde producten ...................... 316

Aanvullende voorschriften voor draadloze producten ............................................................... 317

FCC-voorschriften—Verenigde Staten ...................................................................... 317
Australische verklaring ........................................................................................... 317
Braziliaanse ANATEL-verklaring .............................................................................. 317
Canadese verklaringen .......................................................................................... 317
Wettelijk voorschrift van Europese Unie ................................................................... 317
Kennisgeving voor gebruik in Frankrijk .................................................................... 318
Kennisgeving voor gebruik in Rusland ..................................................................... 318
Koreaanse verklaring ............................................................................................. 318
Taiwanese verklaring ............................................................................................. 319
Telecommarkering Vietnam voor door ICTQC goedgekeurde producten ...................... 319

Index ............................................................................................................................... 321

xiv

NLWW