Pomoć za HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Korisnički priručnik

M375

M475

background image
background image

Pisač u boji HP LaserJet Pro 300 serije
MFP M375 i pisač u boji HP LaserJet Pro
400 serije MFP M475

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i

prevođenje zabranjeno bez prethodne

pisane suglasnosti, osim pod uvjetima

određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su

predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge

navedena su u izričitim jamstvenim izjavama

koje se isporučuju s takvim proizvodima i

uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne

sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran

za eventualne tehničke i uredničke pogreške

te propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 2, 10/2011

Broj publikacije : CE863-90912

Trgovačke marke

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke

su marke tvrtke Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ je tržišni znak tvrtke Intel

Corporation u SAD-u i drugim državama/

regijama.

Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun

Microsystems, Inc. u SAD-u.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® su registrirani zaštitni

znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim

Američkim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR

zaštitni su znakovi registrirani u SAD-u.

background image

Oznake koje se koriste u ovom priručniku

SAVJET:

Savjeti nude korisne naznake rješenja ili prečace.

NAPOMENA:

Napomene daju važne informacije za objašnjavanje pojmova ili obavljanje zadatka.

OPREZ:

Oznake za oprez opisuju korake koje biste trebali slijediti kako ne biste izgubili podatke ili

oštetili uređaj.

UPOZORENJE!

Oznake upozorenja skreću vam pažnju na određene korake koje biste trebali

slijediti kako se ne biste ozlijedili, izgubili veliku količinu podataka ili nanijeli uređaju veliku štetu.

HRWW

iii

background image

iv

Oznake koje se koriste u ovom priručniku

HRWW

background image

Sadržaj

1 Osnovne informacije o uređaju ......................................................................................... 1

Usporedba uređaja .................................................................................................................. 2
Značajke za očuvanje okoliša ................................................................................................... 5
Značajke dostupnosti ................................................................................................................ 6
Pregledi proizvoda ................................................................................................................... 7

Pogled sprijeda ......................................................................................................... 7
Pogled straga ........................................................................................................... 8
Priključci sučelja ........................................................................................................ 8
Položaj serijskog broja i broja modela ........................................................................ 9
Izgled upravljačke ploče ............................................................................................ 9

2 Izbornici na upravljačkoj ploči ........................................................................................ 13

Izbornik Postavljanje ............................................................................................................... 14

Izbornik HP Web Services ........................................................................................ 14
Izbornik Izvješća ..................................................................................................... 14
Izbornik Brzi obrazac .............................................................................................. 15
Izbornik Podešavanje faksa ...................................................................................... 16
Izbornik Postavljanje sustava .................................................................................... 18
Izbornik Servis ........................................................................................................ 23
Izbornik Postavljanje mreže ...................................................................................... 24

Izbornici određene funkcije ..................................................................................................... 27

Izbornik Kopiranje .................................................................................................. 27
Izbornik Faksiranje .................................................................................................. 28
Izbornik Skeniranje ................................................................................................. 31
USB Flash pogon .................................................................................................... 32

3 Softver za Windows ....................................................................................................... 33

Podržani operacijski sustavi i upravljački programi pisača za Windows ....................................... 34
Odaberite odgovarajući upravljački program pisača za Windows .............................................. 34

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 35

Promjena postavki zadatka ispisa za Windows ......................................................................... 37

HRWW

v

background image

Prioritet postavki za ispis .......................................................................................... 37
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................. 37
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ....................................................... 38
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................................ 38

Uklanjanje upravljačkih programa pisača iz sustava Windows .................................................... 39
Podržani uslužni programi za Windows ................................................................................... 40

Ostale komponente i uslužni programi operativnog sustava Windows ........................... 40

Softver za ostale operativne sustave ......................................................................................... 40

4 Korištenje proizvoda s Mac računalima .......................................................................... 41

Softver za Mac ...................................................................................................................... 42

Podržani operacijski sustavi i upravljački programi pisača za Mac ............................... 42
Instaliranje softvera za računala s operativnim sustavom Mac ....................................... 42
Uklanjanje upravljačkog programa pisača iz operacijskog sustava Mac ........................ 45
Prednost za postavke ispisa za Mac računala ............................................................ 45
Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Mac .......................................... 46
Softver za Mac računala .......................................................................................... 46
Podržani uslužni programi za Mac ............................................................................ 47

Ispis s Mac računala .............................................................................................................. 49

Poništavanje zadatka ispisa s Mac računala .............................................................. 49
Promjena veličine i vrste papira na Mac računalu ....................................................... 49
Promjena veličine dokumenata ili ispis na papiru prilagođene veličine s Mac
računala ................................................................................................................ 49
Stvaranje i korištenje prethodnih postavki za ispis s Mac računala ................................ 50
Ispis naslovnice s Mac računala ................................................................................ 50
Korištenje vodenih žigova s Mac računala ................................................................. 50
Ispis više stranica na jedan list papira s Mac računala ................................................ 51
Ispis na obje strane papira (obostrani ispis) s Mac računalom ...................................... 51
Postavljanje opcija boje s Mac računala .................................................................... 52

Korištenje značajke AirPrint ..................................................................................................... 53
Faksiranje s Mac računala ...................................................................................................... 54
Skeniranje s Mac računalom ................................................................................................... 55
Rješavanje problema sa sustavom Mac ..................................................................................... 56

5 Priključivanje proizvoda u sustavu Windows .................................................................. 57

Odricanje dijeljenja pisača ..................................................................................................... 57
Pomoću kartice HP Smart Install spojite se na računalo, žičanu ili bežičnu mrežu ........................... 58

Program HP Smart Install za izravno povezivanje s operacijskim sustavom Windows
(USB) ..................................................................................................................... 58
Program HP Smart Install za kabelske mreže sa sustavom Windows .............................. 58

vi

HRWW

background image

Program HP Smart Install za bežične mreže sa sustavom Windows, 1. način: Korištenje
upravljačke ploče uređaja ........................................................................................ 59
Program HP Smart Install za bežične mreže sa sustavom Windows, 2. način:
Privremeno spojite USB kabel ................................................................................... 59
Program HP Smart Install za bežične mreže sa sustavom Windows, 3. način: Upotrijebi
WPS ...................................................................................................................... 59

Povezivanje putem USB veze ................................................................................................... 60

Instalacija s CD medija ............................................................................................ 60

Povezivanje u mrežu, u sustavu Windows ................................................................................. 61

Podržani mrežni protokoli ........................................................................................ 61
Instaliranje uređaja u žičnoj mreži, u sustavu Windows ............................................... 61
Instaliranje uređaja u bežičnoj mreži, u sustavu Windows (samo bežični modeli) ............ 62
Konfiguracija postavki IP mreže u sustavu Windows .................................................... 64

6 Papir i mediji za ispis ..................................................................................................... 67

Razumijevanje potrošnje papira ............................................................................................... 68
Promjena upravljačkog programa pisača u skladu s vrstom i veličinom papira u sustavu
Windows .............................................................................................................................. 70
Podržane veličine papira ........................................................................................................ 70
Podržane vrste papira i kapacitet ladice ................................................................................... 71
Umetanje papira u ladice ........................................................................................................ 74

Umetanje u ladicu 1 ................................................................................................ 74
Umetanje u ladicu 2 ili dodatnu ladicu 3 ................................................................... 76
Punjenje ulagača dokumenata .................................................................................. 77

Konfiguriranje ladica .............................................................................................................. 79

7 Spremnici za ispis ........................................................................................................... 81

Informacije o spremniku tinte ................................................................................................... 82
Prikaz potrošnog materijala ..................................................................................................... 83

Prikaz spremnika za ispis ......................................................................................... 83

Upravljanje spremnicima za ispis ............................................................................................. 84

Promjena postavki spremnika za ispis ........................................................................ 84
Zamjena i recikliranje potrošnog materijala ................................................................ 86
Web-stranice tvrtke HP za zaštitu od krivotvorina ........................................................ 86

Upute o zamjeni .................................................................................................................... 87

Zamjena spremnika za ispis ..................................................................................... 87

Rješavanje problema s potrošnim materijalom ........................................................................... 91

Provjerite ispisne uloške ........................................................................................... 91
Tumačenje poruka o potrošnom materijalu na upravljačkoj ploči ................................... 93

HRWW

vii

background image

8 Zadaci ispisa ................................................................................................................ 101

Poništavanje zadatka ispisa .................................................................................................. 102
Osnovni zadaci ispisa u sustavu Windows .............................................................................. 103

Otvaranje upravljačkog programa pisača u sustavu Windows .................................... 103
Traženje pomoći za bilo koju opciju ispisa u sustavu Windows .................................. 103
Promjena broja ispisanih kopija u sustavu Windows ................................................. 104
Spremanje prilagođenih postavki ispisa za ponovno korištenje u sustavu Windows ....... 104
Poboljšanje kvalitete ispisa u sustavu Windows ......................................................... 107
Obostrani ispis u sustavu Windows ......................................................................... 109
Ispis više stranica po listu u sustavu Windows ........................................................... 112
Odabir usmjerenja stranice u sustavu Windows ........................................................ 113
Postavljanje opcija boja u sustavu Windows ............................................................ 114

Upotreba značajke HP ePrint ................................................................................................. 116
Dodatni zadaci ispisa u sustavu Windows .............................................................................. 117

Ispis teksta u boji kao crno-bijelog predloška u sustavu Windows ................................ 117
Ispis na unaprijed ispisane, papire sa zaglavljem ili obrasce u sustavu Windows ......... 117
Ispis na posebnom papiru, naljepnicama ili folijama u sustavu Windows ..................... 119
Ispis prve ili posljednje stranice na drugačiji papir u sustavu Windows ........................ 122
Promjena veličine dokumenta da stane na stranicu u sustavu Windows ........................ 124
Dodajte vodeni žig u dokument u sustavu Windows .................................................. 125
Izrada knjižice u sustavu Windows ......................................................................... 126

USB priključak za lakši pristup pri ispisivanju .......................................................................... 128

9 U boji ........................................................................................................................... 129

Podešavanje boja ................................................................................................................ 130

Promjena teme boja za zadatak ispisa .................................................................... 130
Promjena opcija boje ........................................................................................... 131
Opcije ručnog ispisa u boji .................................................................................... 131

Upotreba opcije HP EasyColor ............................................................................................. 133
Usklađivanje boja s onima na zaslonu računala ...................................................................... 134

10 Kopiranje ................................................................................................................... 135

Korištenje funkcija kopiranja ................................................................................................. 136

Kopiranje ............................................................................................................. 136
Višestruke kopije ................................................................................................... 136
Kopiranje izvornika od više stranica ........................................................................ 137
Kopiranje identifikacijskih kartica ............................................................................ 137
Poništavanje zadatka kopiranja .............................................................................. 139
Smanjivanje ili povećavanje kopije ......................................................................... 139
Razvrstavanje zadatka kopiranja ............................................................................ 140

viii

HRWW

background image

Kopiranje u boji ili u crno-bijelom formatu ................................................................ 141

Postavke kopiranja ............................................................................................................... 142

Promjena kvalitete kopiranja .................................................................................. 142
Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano ....................................................... 142
Prilagođavanje svjetlina ili tamnoće kopija ............................................................... 144
Definiranje prilagođenih postavki kopiranja ............................................................. 144
Postavljanje veličine i vrste papira za kopiranje na posebnom papiru ......................... 145
Vraćanje zadanih postavki kopiranja ...................................................................... 145

Kopiranje fotografije ............................................................................................................ 146
Kopiranje izvornika različitih veličina ..................................................................................... 147
Kopiranje na obje strane ...................................................................................................... 148

Kopiranje na obje strane (samo modeli s obostranim ispisom) .................................... 148
Ručno obostrano kopiranje ..................................................................................... 149

11 Skeniranje .................................................................................................................. 151

Korištenje funkcija skeniranja ................................................................................................ 152

Načini skeniranja .................................................................................................. 152
Poništavanje skeniranja ......................................................................................... 154

Postavke skeniranja .............................................................................................................. 155

Rezolucija skenera i boja ....................................................................................... 155
Kvaliteta skeniranja ............................................................................................... 156

Skeniranje fotografije ........................................................................................................... 158

12 Faksiranje .................................................................................................................. 159

Postavljanje faksa ................................................................................................................ 160

Instaliranje i spajanje hardvera ............................................................................... 160
Konfiguriranje postavki faksiranja ........................................................................... 164
Korištenje HP čarobnjaka za postavljanje faksa ........................................................ 165

Korištenje telefonskog imenika ............................................................................................... 166

Korištenje upravljačke ploče za staranje i uređivanje imenika s brojevima telefaksa ...... 166
Uvoženje ili izvoženje kontakata programa Microsoft Outlook u telefonski imenik
faksa ................................................................................................................... 166
Korištenje podataka telefonskog imenika iz drugih programa ..................................... 166
Brisanje unosa u telefonski imenik ........................................................................... 167
Korištenje brzog biranja ........................................................................................ 167
Upravljanje unosima za grupno biranje ................................................................... 168

Postavljanje postavki faksiranja ............................................................................................. 170

Postavke slanja faksa ............................................................................................. 170
Primanje postavki faksa ......................................................................................... 174
Postavljanje pozivanja faksa .................................................................................. 179

Korištenje faksa ................................................................................................................... 180

HRWW

ix

background image

Softver faksa ........................................................................................................ 180
Poništavanje faksa ................................................................................................ 180
Korištenje faksa u DSL, PBX ili ISDN sustavu ............................................................. 180
Korištenje faksa s VoIP uslugama ............................................................................ 181
Memorija faksa ..................................................................................................... 182
Brisanje faksova iz memorije .................................................................................. 182
Slanje faksa ......................................................................................................... 182
Primanje faksa ...................................................................................................... 187

Rješavanje problema s faksiranjem ........................................................................................ 190

Kontrolni popis za rješavanje problema s faksom ...................................................... 190
Poruke o pogreškama u faksiranju .......................................................................... 191
Rješavanje problema sa šiframa telefaksa i izvješćima o praćenju ............................... 196
Dnevnici i izvješća faksiranja .................................................................................. 198
Promjena ispravljanja pogrešaka i brzine faksiranja ................................................. 200
Rješavanje problema u slanju faksova ..................................................................... 200
Rješavanje problema u primanju faksova ................................................................. 206
Rješavanje općenitih problema s faksiranjem ........................................................... 213

Tehnički podaci i jamstva ...................................................................................................... 216

13 Upravljanje i održavanje ............................................................................................ 217

Ispis stranica s informacijama ................................................................................................ 218
Korištenje HP ugrađenog web-poslužitelja ............................................................................... 220

Otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja ............................................................... 220
Značajke HP ugrađenog web-poslužitelja ................................................................. 220

Upotreba softvera HP Web Jetadmin ...................................................................................... 222
Sigurnosne značajke uređaja ................................................................................................ 222

Dodjeljivanje lozinke sustava .................................................................................. 222

Ekonomične postavke ........................................................................................................... 223

Ispis uz EconoMode .............................................................................................. 223
Načini za uštedu energije ...................................................................................... 223
Arhivski ispis ........................................................................................................ 224

Instaliranje DIMM memorijskih modula ................................................................................... 225

Instaliranje DIMM memorijskih modula .................................................................... 225
Omogućavanje memorije ....................................................................................... 228
Provjera instalacije DIMM-a .................................................................................... 229
Dodjela memorije ................................................................................................. 230

Čišćenje uređaja .................................................................................................................. 231

Čišćenje puta za papir .......................................................................................... 231
Čišćenje staklene plohe i valjka skenera .................................................................. 231
Očistite valjke za podizanje na uređaju za ulaganje dokumenata i mehanizam za
razdvajanje .......................................................................................................... 232

x

HRWW

background image

Čišćenje dodirnog zaslona ..................................................................................... 233

Ažuriranja proizvoda ........................................................................................................... 234

14 Rješavanje problema .................................................................................................. 235

Samopomoć ........................................................................................................................ 236
Kontrolni list rješavanja problema .......................................................................................... 237

Korak 1: Provjerite je li uređaj uključen .................................................................... 237
Korak 2: Na upravljačkoj ploči potražite poruke o pogrešci ....................................... 237
Korak 3: Testirajte funkciju ispisa ............................................................................ 237
Korak 4: Testirajte funkciju kopiranja ....................................................................... 238
Korak 5: Testirajte funkciju slanja faksa ................................................................... 238
Korak 6: Testirajte funkciju primanja faksa ............................................................... 238
Korak 7: Pokušajte poslati zadatak ispisa s računala ................................................. 238
Korak 8: Provjerite funkciju USB priključka za lakši pristup pri ispisivanju .................... 238
Čimbenici koji djeluju na izvedbu pisača ................................................................. 239

Vraćanje tvornički zadanih postavki ...................................................................................... 239
Papir se neispravno uvlači ili se zaglavljuje ............................................................................. 239

Uređaj ne uvlači papir ........................................................................................... 239
Uređaj uvlači više listova papira ............................................................................. 240
Sprečavanje zaglavljivanja papira .......................................................................... 240

Uklanjanje zaglavljenog papira ............................................................................................. 241

Mjesta zaglavljenja ............................................................................................... 242
Uklanjanje dokumenata zaglavljenih u ulagaču dokumenata ...................................... 242
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 1 .............................................................. 244
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2 .............................................................. 246
Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja mehanizma za nanošenje tonera ............. 247
Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznom spremniku .............................................. 248
Uklanjanje zaglavljenog papira u dodatku za obostrani ispis (samo za modele s
obostranim ispisom) ............................................................................................... 250

Poboljšajte kvalitetu ispisa ..................................................................................................... 252

U upravljačkom programu pisača koristite ispravnu postavku vrste papira .................... 252
Podešavanje postavki ispisa u upravljačkom programu pisača .................................... 253
Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP .............................................. 254
Ispisivanje stranice za čišćenje ............................................................................... 255
Kalibriranje uređaja za poravnavanje boja .............................................................. 256
Provjerite ispisne uloške ......................................................................................... 256
Koristite upravljački program pisača koji najbolje odgovara vašim potrebama ............. 258
Poboljšanje kvalitete ispisa kopija ........................................................................... 260

Uređaj ne ispisuje ili ispisuje sporo ........................................................................................ 261

Uređaj ne ispisuje ................................................................................................. 261
Proizvod ispisuje sporo .......................................................................................... 262

HRWW

xi

background image

Rješavanje problema pri ispisu pomoću USB dodatka ............................................................... 263

Izbornik USB Flash pogon ne otvara se kada umetnete USB dodatak ........................... 263
Datoteka s USB dodatka za spremanje se ne ispisuje ................................................ 263
Datoteka koju želite ispisati nije navedena na izborniku USB Flash pogon .................. 264

Rješavanje poteškoća s povezivanjem uređaja ....................................................................... 264

Rješavanje poteškoća s izravnim vezama ................................................................. 264
Rješavanje mrežnih problema ................................................................................. 264

Rješavanje problema s bežičnom mrežom ............................................................................... 267

Provjera bežične veze ........................................................................................... 267
Upravljačka ploča prikazuje poruku: Bežična značajka ovog uređaja je isključena ....... 268
Uređaj ne ispisuje nakon dovršetka bežične konfiguracije .......................................... 268
Uređaj ne ispisuje, a na računalu je instaliran vatrozid treće strane ............................. 268
Bežična veza ne radi nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili uređaja ................. 268
Na bežični uređaj se ne može priključiti više računala .............................................. 269
Bežični uređaj izgubi vezu kad se priključi na VPN ................................................... 269
Mreža se ne prikazuje na popisu bežičnih mreža ..................................................... 269
Bežična mreža ne radi .......................................................................................... 270

Rješavanje problema sa softverom za uređaj u sustavu Windows .............................................. 271
Rješavanje problema sa softverom sustava Mac ....................................................................... 273

Upravljački program uređaja ne nalazi se na popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje). ...... 273
Naziv uređaja se ne pojavljuje u popisu uređaja Print & Fax (Ispis i faksiranje). ........... 273
Upravljački program uređaja automatski ne postavlja uređaj koji ste odabrali u popisu
Print & Fax (Ispis i faksiranje). ................................................................................. 273
Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj ............................................................. 274
Uređaj se nakon odabira upravljačkog programa, ako je spojen putem USB kabela, ne
pojavljuje u popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje). ..................................................... 274
Koristite generički upravljački program pisača uz USB vezu ....................................... 274

Dodatak A Dodatna oprema i potrošni materijal .............................................................. 275

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ................................................... 276
Brojevi dijelova .................................................................................................................... 277

Dodatak B Servis i podrška ............................................................................................. 279

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard ............................................................... 280
HP-ovo Premium Protection jamstvo: Izjava o ograničenom jamstvu za LaserJet spremnik za
ispis ................................................................................................................................... 282
Podaci spremljeni u spremnik s tintom ..................................................................................... 283
Licencni ugovor s krajnjim korisnikom ..................................................................................... 284
OpenSSL ............................................................................................................................. 287
Korisnička podrška ............................................................................................................... 288

xii

HRWW

background image

Dodatak C specifikacije proizvoda ................................................................................... 289

Fizičke specifikacije ............................................................................................................. 290
Potrošnja energije, električne specifikacije i akustične emisije .................................................... 290
Specifikacije okruženja ......................................................................................................... 291

Dodatak D Informacije o zakonskim propisima ................................................................ 293

FCC propisi ......................................................................................................................... 294
Program očuvanja okoliša ..................................................................................................... 295

Zaštita okoliša ...................................................................................................... 295
Emisija ozona ....................................................................................................... 295
Potrošnja energije ................................................................................................. 295
Potrošnja tonera .................................................................................................... 295
Upotreba papira ................................................................................................... 295
Plastika ................................................................................................................ 295
Potrošni materijal za HP LaserJet ............................................................................. 296
Upute za vraćanje i recikliranje .............................................................................. 296
Papir ................................................................................................................... 297
Korišteni materijali ................................................................................................ 297
Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji ........................... 298
Kemijske tvari ....................................................................................................... 298
Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet) ............ 298
Za više informacija ................................................................................................ 298

Izjava o sukladnosti .............................................................................................................. 300
Izjava o usklađenosti sa standardima (bežični modeli) .............................................................. 302
Izjave o mjerama opreza ...................................................................................................... 304

Sigurnost lasera .................................................................................................... 304
Kanadski DOC propisi ........................................................................................... 304
VCCI izjava (Japan) .............................................................................................. 304
Upute za kabel za napajanje ................................................................................. 304
Izjava o kabelu za napajanje (Japan) ...................................................................... 304
EMC izjava (Koreja) .............................................................................................. 305
Izjava o laseru za Finsku ........................................................................................ 305
GS izjava (Njemačka) ........................................................................................... 306
Tablice materijala (Kina) ........................................................................................ 306
Izjava o ograničenju opasnih tvari (Turska) .............................................................. 306
Izjava o ograničenju opasnih tvari (Ukrajina) ........................................................... 306

Dodatne izjave za telefonske (faks) proizvode ......................................................................... 307

EU odredba za telekomunikacijski promet ................................................................ 307
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 307
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 307
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 308

HRWW

xiii

background image

Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 308
Vietnam Telecom, oznaka za žično/bežično povezivanje za proizvode odobrene u
skladu sa standardom ICTQC ................................................................................. 309

Dodatne izjave za bežične proizvode .................................................................................... 310

Izjava o usklađenosti s FCC standardom — Sjedinjene Američke Države ..................... 310
Izjava za Australiju ............................................................................................... 310
ANATEL izjava za Brazil ........................................................................................ 310
Izjave za Kanadu .................................................................................................. 310
Regulativna obavijest Europske Unije ....................................................................... 310
Obavijest o korištenju u Francuskoj ......................................................................... 311
Obavijest o korištenju u Rusiji ................................................................................. 311
Izjava za Koreju ................................................................................................... 311
Izjava za Tajvan ................................................................................................... 312
Vietnam Telecom, oznaka za žično/bežično povezivanje za proizvode odobrene u
skladu sa standardom ICTQC ................................................................................. 312

Kazalo ............................................................................................................................. 313

xiv

HRWW