HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 ohje

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Käyttöopas

M375

M475

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375 ja
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,

sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat

kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana

toimitettavissa nimenomaisissa

takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.

Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita

lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän

julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä

tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Edition 2, 10/2011

Osanumero: CE863-90909

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

ovat

Adobe Systems Incorporated -yhtiön

tavaramerkkejä.

Intel® Core™ on Intel Corporationin

tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa

maissa/muilla alueilla.

Java™ on Sun Microsystems, Inc.:n

tavaramerkki Yhdysvalloissa.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® ovat Microsoft

Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki

ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.

background image

Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja

VIHJE:

Vihjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä tai pikatoimintoja.

HUOMAUTUS:

Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, jotka selittävät käsitteen tai neuvovat tehtävän

suorittamisessa.

VAROITUS:

Varoituksissa on ohjeita, joita on noudatettava tietojen katoamisen tai laitteen

vaurioitumisen estämiseksi.

VAARA

Vaara-kohdissa on ohjeita, joita on noudatettava henkilövahinkojen, suurten tietomäärien

katoamisen tai laitteen vakavan vaurioitumisen estämiseksi.

FIWW

iii

background image

iv

Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja

FIWW

background image

Sisällysluettelo

1 Laitteen perustiedot .......................................................................................................... 1

Mallivertailu ............................................................................................................................ 2
Ympäristöä suojelevat ominaisuudet ........................................................................................... 4
Helppokäyttötoiminnot .............................................................................................................. 5
Tuotekuvat ............................................................................................................................... 6

Etunäkymä ............................................................................................................... 6
Takanäkymä ............................................................................................................. 7
Liitäntäportit ............................................................................................................. 7
Sarja- ja mallinumeron sijainti ..................................................................................... 8
Ohjauspaneeli .......................................................................................................... 8

2 Ohjauspaneelin valikot ................................................................................................... 13

Asetusvalikko ......................................................................................................................... 14

HP-verkkopalvelut -valikko ........................................................................................ 14
Raportit-valikko ....................................................................................................... 14
Pikalomakkeet -valikko ............................................................................................. 15
Faksin asetukset -valikko ........................................................................................... 16
Järjestelmän asetukset -valikko .................................................................................. 18
Huolto-valikko ......................................................................................................... 23
Verkkoasetukset-valikko ............................................................................................ 24

Toimintokohtaiset valikot ......................................................................................................... 26

Kopioiminen -&wj;valikko ......................................................................................... 26
Faksi -valikko .......................................................................................................... 27
Skannaa -&wj;valikko .............................................................................................. 30
USB-flash-asema ...................................................................................................... 31

3 Windows-ohjelmisto ....................................................................................................... 33

Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät ja -&wj;tulostinohjaimet .......................................................... 34
Valitse oikea Windows-tulostinohjain ........................................................................................ 34

HP:n yleistulostinohjain (UPD) ................................................................................... 35

Tulostustyöasetusten muuttaminen Windowsissa ......................................................................... 37

FIWW

v

background image

Tulostusasetusten arvojärjestys .................................................................................. 37
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka .................. 37
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen .................................................... 38
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................ 38

Tulostinohjaimen poistaminen Windowsissa .............................................................................. 39
Windows-apuohjelmat ............................................................................................................ 40

Muut Windows-osat ja -apuohjelmat .......................................................................... 40

Muiden käyttöjärjestelmien ohjelmistot ...................................................................................... 40

4 Tuotteen käyttäminen Macintosh-tietokoneessa .............................................................. 41

Macintosh-ohjelmisto .............................................................................................................. 42

Tuetut Mac-käyttöjärjestelmät ja -&wj;tulostinohjaimet .................................................. 42
Ohjelmiston asennus Macintosh-käyttöjärjestelmissä .................................................... 42
Tulostinohjaimen poistaminen Mac-käyttöjärjestelmissä ................................................ 45
Tulostusasetusten tärkeys Macintoshissa ..................................................................... 45
Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen Macintoshissa ................................................ 46
Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto ............................................................................ 46
Macintosh-apuohjelmat ............................................................................................ 47

Macintosh-tulostus .................................................................................................................. 49

Tulostustyön peruuttaminen Macintosh-tietokoneessa .................................................... 49
Paperikoon ja -tyypin vaihtaminen Mac-käyttöjärjestelmässä ......................................... 49
Dokumenttien koon muuttaminen tai mukautetun paperikoon käyttäminen
Macintoshissa ......................................................................................................... 49
Tulostuksen esiasetusten luominen ja käyttäminen Macintoshissa ................................... 50
Kansilehden tulostaminen Macintoshissa .................................................................... 50
Vesileimojen käyttäminen Macintoshissa .................................................................... 50
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille Macintoshissa .................................. 51
Tulostaminen sivun molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) Macintoshissa ................. 51
Väriasetusten määrittäminen Macintoshissa ................................................................ 52

AirPrintin käyttäminen ............................................................................................................. 53
Macintosh-skannaus ............................................................................................................... 54
Skannaaminen Macintoshissa .................................................................................................. 55
Mac-tietokoneen ongelmien ratkaiseminen ................................................................................ 56

5 Laitteen liittäminen Windows-käyttöjärjestelmässä ......................................................... 57

Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus .......................................................................... 57
HP:n ohjatulla asennuksella voit muodostaa yhteyden tietokoneeseen, kiinteään verkkoon tai
langattomaan verkkoon .......................................................................................................... 58

HP Smart Install suoria Windows-liitäntöjä (USB) varten ............................................... 58
HP Smart Install -asennus kiinteässä Windows-verkossa ................................................ 58

vi

FIWW

background image

HP Smart Install langattomissa Windows-verkoissa, tapa 1: Laitteen ohjauspaneelin
käyttäminen ............................................................................................................ 59
HP Smart Install langattomissa Windows-verkoissa, tapa 2: USB-kaapelin liittäminen
tilapäisesti .............................................................................................................. 59
HP Smart Install langattomissa Windows-verkoissa, tapa 3: WPS:n käyttäminen ............. 59

USB-kytkentä ......................................................................................................................... 60

CD-asennus ............................................................................................................ 60

Kytkeminen verkkoon Windowsissa .......................................................................................... 61

Tuetut verkkoprotokollat ........................................................................................... 61
Laitteen asentaminen kiinteään verkkoon Windowsissa ................................................ 61
Asenna laite langattomaan verkkoon Windowsissa (vain langattomat mallit) .................. 62
IP-verkkoasetusten määrittäminen Windowsissa ........................................................... 64

6 Paperi ja materiaali ........................................................................................................ 67

Paperinkäyttö ........................................................................................................................ 68
Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen paperityypin ja -koon mukaiseksi Windowsissa ................. 70
Tuetut paperikoot ................................................................................................................... 70
Tuetut paperityypit ja lokeron kapasiteetti .................................................................................. 71
Paperin lisääminen lokeroihin .................................................................................................. 74

Lokeron 1 täyttäminen ............................................................................................. 74
Lokeron 2 tai valinnaisen lokeron 3 täyttäminen .......................................................... 76
Asiakirjansyöttölaitteen täyttäminen ........................................................................... 77

Lokeroasetusten määrittäminen ................................................................................................ 79

7 Tulostuskasetit ................................................................................................................ 81

Tulostuskasetin tiedot .............................................................................................................. 82
Tarvikenäkymät ...................................................................................................................... 83

Tulostuskasettinäkymät ............................................................................................. 83

Tulostuskasettien hallinta ......................................................................................................... 84

Tulostuskasettiasetusten muuttaminen ......................................................................... 84
Tarvikkeiden varastointi ja kierrättäminen ................................................................... 86
HP:n väärennösten vastainen Web-sivusto .................................................................. 86

Vaihtamisohjeet ..................................................................................................................... 87

Tulostuskasettien vaihtaminen .................................................................................... 87

Tarvikeongelmien ratkaiseminen .............................................................................................. 91

Tulostuskasettien tarkistaminen .................................................................................. 91
Ohjauspaneelin tarvikeilmoitusten tulkitseminen .......................................................... 93

8 Tulostustehtävät ........................................................................................................... 101

Tulostustyön peruuttaminen .................................................................................................... 102
Tulostuksen perustehtävät Windows-käyttöjärjestelmässä ........................................................... 103

FIWW

vii

background image

Tulostinohjaimen avaaminen Windowsissa ............................................................... 103
Tulostusasetusten ohjeet Windowsissa ...................................................................... 103
Tulostettavien kopioiden määrän muuttaminen Windowsissa ...................................... 104
Valitse Windowsissa uudelleen käytettävät mukautetun tulostuksen asetukset ................. 104
Tulostuslaadun parantaminen Windowsissa .............................................................. 107
Molemmille puolille (kaksipuolisesti) tulostaminen Windowsissa .................................. 109
Useiden sivujen tulostaminen arkille Windowsissa ..................................................... 112
Sivun suunnan valitseminen Windowsissa ................................................................ 113
Väriasetusten määrittäminen Windowsissa ............................................................... 114

HP ePrint -työkalun käyttäminen ............................................................................................. 116
Tulostuksen lisätehtävät Windows-käyttöjärjestelmässä .............................................................. 117

Värillisen tekstin tulostaminen mustana (harmaasävyssä) Windowsissa ......................... 117
Esipainetulle kirjelomakkeelle tai lomakkeille tulostaminen Windowsissa ...................... 117
Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa ................................. 119
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille Windowsissa ...................... 122
Asiakirjan skaalaaminen sivulle sopivaksi Windowsissa ............................................. 124
Vesileiman lisääminen asiakirjaan Windowsissa ....................................................... 125
Vihkon luominen Windowsissa ............................................................................... 126

USB-pikatulostus ................................................................................................................... 128

9 Väri .............................................................................................................................. 129

Värinsäätö .......................................................................................................................... 130

Tulostustyön väriteeman muuttaminen ....................................................................... 130
Väriasetusten muuttaminen .................................................................................... 131
Manuaaliset väriasetukset ...................................................................................... 131

HP EasyColor -asetuksen käyttäminen ..................................................................................... 133
Tietokoneen näytön värien täsmäyttäminen .............................................................................. 134

10 Kopioiminen ............................................................................................................... 135

Kopiointitoimintojen käyttäminen ............................................................................................ 136

Kopioi ................................................................................................................. 136
Useita kopioita ..................................................................................................... 136
Monisivuisen asiakirjan kopioiminen ....................................................................... 137
Henkilökorttien kopioiminen ................................................................................... 137
Kopiointityön peruuttaminen ................................................................................... 139
Kopion pienentäminen tai suurentaminen ................................................................. 139
Kopiointityön lajitteleminen ..................................................................................... 140
Väri- tai mustavalkokopiointi ................................................................................... 140

Kopiointiasetukset ................................................................................................................ 141

Kopiolaadun muuttaminen ...................................................................................... 141
Skannaustason tarkistaminen epäpuhtauksien ja tahrojen varalta ................................ 141

viii

FIWW

background image

Kopioiden vaaleuden tai tummuuden säätäminen ...................................................... 143
Mukautettujen kopiointiasetusten määrittäminen ........................................................ 143
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen erikoispaperille kopiointia varten ......................... 144
Kopioinnin oletusasetusten palauttaminen ................................................................. 144

Valokuvien kopioiminen ........................................................................................................ 145
Erikokoisten alkuperäisasiakirjojen kopioiminen ....................................................................... 146
Kopioiminen molemmille puolille ............................................................................................ 147

Kopioiminen molemmille puolille automaattisesti (vain kaksipuolistulostimet) ................. 147
Kopioiminen molemmille puolille manuaalisesti ......................................................... 148

11 Skannaaminen ........................................................................................................... 151

Skannaustoimintojen käyttäminen ........................................................................................... 152

Skannaustavat ...................................................................................................... 152
Skannauksen peruuttaminen ................................................................................... 153

Skannausasetukset ............................................................................................................... 154

Skannerin tarkkuus- ja väriasetukset ......................................................................... 154
Skannauslaatu ...................................................................................................... 155

Valokuvan skannaaminen ..................................................................................................... 157

12 Faksi .......................................................................................................................... 159

Faksin määrittäminen ............................................................................................................ 160

Laitteen asentaminen ja kytkeminen ......................................................................... 160
Faksin asetusten määrittäminen ............................................................................... 163
HP:n ohjatun faksimäärityksen käyttäminen .............................................................. 164

Puhelinluettelon käyttäminen .................................................................................................. 165

Faksipuhelinluettelon luominen ja muokkaaminen ohjauspaneelin avulla ...................... 165
Microsoft Outlookin yhteystietojen tuominen faksipuhelinluetteloon .............................. 165
Muiden ohjelmistojen puhelinluetteloiden tietojen käyttäminen .................................... 165
Merkintöjen poistaminen puhelinluettelosta ............................................................... 166
Pikavalintojen käyttäminen ..................................................................................... 166
Ryhmävalintojen hallinta ........................................................................................ 167

Määritä faksiasetukset .......................................................................................................... 169

Faksien lähetysasetukset ......................................................................................... 169
Faksien vastaanoton asetukset ................................................................................ 173
Faksin hakemisen asettaminen ................................................................................ 178

Faksin käyttäminen ............................................................................................................... 179

Faksiohjelmisto ..................................................................................................... 179
Faksin peruuttaminen ............................................................................................. 179
Faksin käyttäminen DSL-, PBX-, ISDN-järjestelmässä ................................................... 179
Faksin käyttäminen VoIP-palvelun kanssa .................................................................. 180
Faksimuisti ............................................................................................................ 181

FIWW

ix

background image

Faksien poistaminen muistista ................................................................................. 181
Faksin lähettäminen ............................................................................................... 181
Faksin vastaanottaminen ........................................................................................ 186

Faksiongelmien ratkaiseminen ............................................................................................... 188

Faksin vianmäärityksen tarkistuslista ........................................................................ 188
Faksin virheilmoitukset .......................................................................................... 189
Faksikoodien vianmääritys ja jäljitysraportit .............................................................. 194
Faksilokit ja -raportit .............................................................................................. 195
Virheenkorjauksen ja faksin nopeuden muuttaminen .................................................. 197
Faksien lähetysongelmien ratkaiseminen .................................................................. 198
Faksien vastaanotto-ongelmien ratkaiseminen ........................................................... 204
Yleisten faksausongelmien ratkaiseminen ................................................................ 210

Säännöksiä ja takuuta koskevia tietoja ................................................................................... 213

13 Hallinta ja huolto ........................................................................................................ 215

Tietosivujen tulostaminen ....................................................................................................... 216
HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttäminen .......................................................................... 218

HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen ............................................................. 218
HP:n sulautetun Web-palvelimen ominaisuudet .......................................................... 218

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen ............................................................................. 220
Tuotteen suojausominaisuudet ................................................................................................ 220

Järjestelmäsalasanan määrittäminen ........................................................................ 220

Säästöasetukset ................................................................................................................... 221

Tulostaminen EconoMode-tilassa ............................................................................. 221
Virransäästötilat .................................................................................................... 221
Arkistotuloste ........................................................................................................ 222

DIMM-muistimoduulien asentaminen ....................................................................................... 223

DIMM-muistimoduulien asentaminen ........................................................................ 223
Muistin ottaminen käyttöön ..................................................................................... 226
DIMM-muistimoduulin asennuksen tarkistaminen ........................................................ 227
Muistin varaaminen .............................................................................................. 227

Laitteen puhdistaminen .......................................................................................................... 228

Paperiradan puhdistaminen .................................................................................... 228
Skannausliuskan ja valotuslevyn puhdistaminen ........................................................ 228
Asiakirjansyöttölaitteen telojen ja erotinlaatan puhdistaminen ..................................... 229
Kosketusnäytön puhdistaminen ................................................................................ 230

Tuotepäivitykset ................................................................................................................... 231

14 Ongelmanratkaisu ..................................................................................................... 233

Ohjeet ................................................................................................................................ 234
Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo ........................................................................................ 235

x

FIWW

background image

Vaihe 1: Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ................................................... 235
Vaihe 2: Tarkista, onko ohjauspaneelin näytössä virheilmoituksia ............................... 235
Vaihe 3: Testaa tulostustoiminto .............................................................................. 235
Vaihe 4: Testaa kopiotoiminto ................................................................................ 236
Vaihe 5: Testaa faksien lähetystoiminto .................................................................... 236
Vaihe 6: Testaa faksien vastaanottotoiminto ............................................................. 236
Vaihe 7: Lähetä tulostustyö tietokoneesta .................................................................. 236
Vaihe 8: Testaa USB-pikatulostustoiminto .................................................................. 236
Laitteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät .................................................................. 237

Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen ........................................................................... 237
Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai tukkeutuu ............................................................... 237

Laite ei poimi paperia ............................................................................................ 237
Laite poimii useita paperiarkkeja ............................................................................. 238
Paperitukosten estäminen ....................................................................................... 238

Tukosten poistaminen ............................................................................................................ 239

Tukoksen sijainti .................................................................................................... 240
Tukosten poistaminen asiakirjansyöttölaitteesta ......................................................... 240
Tukosten poistaminen lokerosta 1 ............................................................................ 242
Tukosten poistaminen lokerosta 2 ............................................................................ 244
Paperitukosten poistaminen kiinnitysyksikön alueelta .................................................. 245
Paperitukosten poistaminen tulostelokerosta .............................................................. 246
Tukosten poistaminen kääntöyksiköstä (vain kaksipuolista tulostusta tukevat mallit) ......... 248

Tulostuslaadun parantaminen ................................................................................................ 250

Käytä oikeaa paperityyppiasetusta tulostinohjaimessa ............................................... 250
Säädä tulostinohjaimen väriasetuksia ...................................................................... 251
Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset ............................................ 252
Puhdistussivun tulostaminen .................................................................................... 253
Kohdista värit kalibroimalla laite ............................................................................. 253
Tulostuskasettien tarkistaminen ................................................................................ 254
Käytä tulostinohjainta, joka täyttää tulostustarpeesi parhaiten ..................................... 256
Kopioiden tulostuslaadun parantaminen ................................................................... 258

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti. ......................................................................................... 259

Laite ei tulosta. ...................................................................................................... 259
Tuote tulostaa hitaasti ............................................................................................ 260

USB-pikatulostuksen ongelmien ratkaiseminen .......................................................................... 261

USB-flash-asema-valikko ei avaudu, kun USB-laite asetetaan paikalleen ........................ 261
Tiedostoa ei voi tulostaa USB-muistilaitteesta ............................................................. 261
Tulostettava tiedosto ei näy USB-flash-asema-valikossa ............................................... 261

Laitteen yhteysongelmien ratkaiseminen ................................................................................. 262

Suoran yhteyden ongelmien ratkaiseminen ............................................................... 262
Verkko-ongelmien ratkaiseminen ............................................................................. 262

FIWW

xi

background image

Langattoman verkon ongelmien ratkaiseminen ......................................................................... 264

Langattoman yhteyden tarkistusluettelo ..................................................................... 264
Ohjauspaneelin näyttöön tulee seuraava ilmoitus: Tämän laitteen langaton ominaisuus
on poistettu käytöstä .............................................................................................. 265
Laite ei tulosta langattoman määrityksen suorittamisen jälkeen .................................... 265
Laite ei tulosta, ja tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen palomuuri ........... 265
Langaton verkko ei toimi langattoman reitittimen tai laitteen siirtämisen jälkeen ............. 265
Langattomaan laitteeseen ei voi yhdistää enempää tietokoneita .................................. 266
Langattoman laitteen yhteys katkeaa VPN-verkossa ................................................... 266
Verkko ei näy langattomien verkkojen luettelossa ...................................................... 266
Langaton verkko ei toimi ........................................................................................ 267

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Windowsissa ...................................................... 268
Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Macissa ............................................................. 270

Tulostinohjainta ei näy Tulosta ja faksaa -luettelossa .................................................. 270
Laitteen nimi ei näy Tulosta ja faksaa -luettelon laiteluettelossa .................................... 270
Laiteohjain ei määritä automaattisesti Tulosta ja faksaa -luettelossa valittua laitetta ........ 270
Tulostustyötä ei lähetetty haluamaasi laitteeseen ........................................................ 271
USB-kaapelilla tietokoneeseen kytketty laite ei näy Tulosta ja faksaa -luettelossa, kun
ohjain on valittu .................................................................................................... 271
Käytät yleistä tulostinohjainta USB-yhteyden kanssa ................................................... 271

Liite A Tarvikkeet ja lisävarusteet .................................................................................... 273

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ..................................................................... 274
Osanumerot ........................................................................................................................ 275

Liite B Huolto ja tuki ........................................................................................................ 277

Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke ............................................................................ 278
HP:n Premium Protection -takuu: LaserJet-tulostuskasetin rajoitettu takuu ....................................... 280
Tulostuskasettiin tallennetut tiedot ........................................................................................... 281
Käyttöoikeussopimus ............................................................................................................ 282
OpenSSL ............................................................................................................................. 285
Asiakastuki .......................................................................................................................... 286

Liite C Laitteen tekniset tiedot ........................................................................................... 287

Laitteen mitat ....................................................................................................................... 288
Virrankulutus, sähkötekniset tiedot ja äänipäästöt ..................................................................... 288
Käyttöympäristön tietoja ........................................................................................................ 289

Liite D Säädöstiedot ......................................................................................................... 291

FCC:n säännökset ................................................................................................................ 292

xii

FIWW

background image

Ympäristöystävällinen tuote -ohjelma ....................................................................................... 293

Ympäristönsuojelu ................................................................................................. 293
Otsonintuotanto .................................................................................................... 293
Tehonkulutus ......................................................................................................... 293
Väriaineen kulutus ................................................................................................. 293
Paperinkulutus ...................................................................................................... 293
Muovit ................................................................................................................. 293
HP LaserJet -tulostustarvikkeet .................................................................................. 294
Palautus- ja kierrätysohjeet ..................................................................................... 294
Tulostusmateriaali .................................................................................................. 295
Rajoitukset ............................................................................................................ 295
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin
alueella ................................................................................................................ 296
Kemikaalit ............................................................................................................ 296
Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote) ..................................... 296
Lisätietoja ............................................................................................................. 296

Vaatimustenmukaisuusvakuutus .............................................................................................. 298
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (langattomat mallit) .................................................................. 300
Turvallisuustiedotteet ............................................................................................................. 302

Laserturvallisuus .................................................................................................... 302
Kanadan DOC-säädökset ....................................................................................... 302
VCCI-ilmoitus (Japani) ............................................................................................ 302
Virtajohtoon liittyvät ohjeet ..................................................................................... 302
Virtajohtoa koskeva ilmoitus (Japani) ....................................................................... 302
EMC-lausunto (Korea) ............................................................................................ 303
Laser-ilmoitus Suomea varten .................................................................................. 303
GS-merkintä (Saksa) .............................................................................................. 304
Ainetaulukko (Kiina) .............................................................................................. 304
Vaarallisten aineiden rajoituksia koskeva ilmoitus (Turkki) ........................................... 304
RoHS-lausunto (Ukraina) ......................................................................................... 304

Puhelinliikennetuotteita (fakseja) koskevat lisämääräykset .......................................................... 305

EU:n televiestintää koskeva ilmoitus ......................................................................... 305
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 305
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 305
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 306
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 306
Vietnamin kiinteän tietoliikenneyhteyden merkintä ICTQC-tyyppihyväksytyille
tuotteille ............................................................................................................... 307

Lisäilmoitukset langattomille tuotteille ...................................................................................... 308

FCC-vaatimustenmukaisuusilmoitus — Yhdysvallat ..................................................... 308
Australian ilmoitus ................................................................................................. 308

FIWW

xiii

background image

Brasilian ANATEL-ilmoitus ....................................................................................... 308
Kanadan ilmoitukset .............................................................................................. 308
Euroopan unionin säädösten mukainen ilmoitus ........................................................ 308
Huomautus käyttäjille Ranskassa ............................................................................. 309
Huomautus käyttäjille Venäjällä .............................................................................. 309
Korean ilmoitus ..................................................................................................... 309
Taiwanin ilmoitus .................................................................................................. 309
Vietnamin kiinteän tietoliikenneyhteyden merkintä ICTQC-tyyppihyväksytyille
tuotteille ............................................................................................................... 310

Hakemisto ........................................................................................................................ 311

xiv

FIWW