Βοήθεια HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Οδηγός χρήσης

M375

M475

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375 και
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

Οδηγός χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια

χρήσης

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η

προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς

προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα

όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί

πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που

συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη

εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή

συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του

παρόντος.

Edition 2, 10/2011

Αριθμός εξαρτήματος: CE863-90906

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και

PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της Adobe

Systems Incorporated.

Η ονομασία Intel® Core™ είναι

κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Intel

Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/

περιοχές.

Η ονομασία Java™ είναι σήμα κατατεθέν στις

Η.Π.Α. της Sun Microsystems, Inc.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®,

Windows® XP και Windows Vista® είναι

σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της

Microsoft Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The

Open Group.

Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα

ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις

Η.Π.Α.

background image

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι συμβουλές παρέχουν χρήσιμες συμβουλές ή συντομεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι σημειώσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που επεξηγούν μια έννοια ή βοηθούν

στην ολοκλήρωση μιας εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι προσοχές υποδεικνύουν διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να αποφύγετε

την απώλεια δεδομένων ή την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Οι προειδοποιήσεις σάς ειδοποιούν για συγκεκριμένες διαδικασίες που θα πρέπει να

ακολουθήσετε για να αποφύγετε τον τραυματισμό, την καταστροφική απώλεια δεδομένων ή την εκτεταμένη

ζημιά στο προϊόν.

ELWW

iii

background image

iv

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

ELWW

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Βασικές πληροφορίες προϊόντος ........................................................................................ 1

Σύγκριση προϊόντων ................................................................................................................. 2
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ................................................................................................. 5
Λειτουργίες για άτομα με ειδικές ανάγκες ..................................................................................... 6
Όψεις του προϊόντος ................................................................................................................ 7

Εμπρός όψη ............................................................................................................. 7
Πίσω όψη ................................................................................................................. 8
Θύρες διασύνδεσης ................................................................................................... 8
Θέση αριθμού σειράς και αριθμού μοντέλου ................................................................. 9
Διάταξη του πίνακα ελέγχου ........................................................................................ 9

2 Μενού του πίνακα ελέγχου .............................................................................................. 13

Μενού "Ρύθμιση" ................................................................................................................... 14

Μενού Υπηρεσίες Web της HP .................................................................................. 14
Αναφορές menu (μενού) ........................................................................................... 14
Γρήγορες φόρμες μενού ............................................................................................ 15
Ρύθμιση φαξ μενού .................................................................................................. 16
Ρύθμιση συστήματος μενού ....................................................................................... 19
Σέρβις μενού .......................................................................................................... 23
Ρύθμιση δικτύου μενού ............................................................................................. 25

Μενού συγκεκριμένων λειτουργιών ............................................................................................ 27

Μενού Αντιγραφή .................................................................................................... 27
Μενού Φαξ ............................................................................................................. 28
Μενού Σάρωση ....................................................................................................... 31
Μονάδα Flash USB .................................................................................................. 32

3 Λογισμικό για τα Windows ............................................................................................. 33

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Windows ............ 34
Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τα Windows ......................................... 34

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 35

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης στα Windows ................................................................ 37

ELWW

v

background image

Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης ......................................................................... 37
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 37
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 38
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 38

Κατάργηση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από τα Windows ............................................. 39
Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για τα Windows .......................................................... 40

Άλλα στοιχεία λογισμικού και βοηθητικά προγράμματα των Windows ........................... 40

Λογισμικό για άλλα λειτουργικά συστήματα ................................................................................ 40

4 Χρήση του προϊόντος σε Mac .......................................................................................... 41

Λογισμικό για Mac ................................................................................................................. 42

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Mac ..... 42
Εγκατάσταση λογισμικού για λειτουργικά συστήματα Mac .............................................. 42
Κατάργηση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από λειτουργικά συστήματα Mac ......... 45
Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης σε Mac .............................................................. 45
Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή σε Mac ...................................... 46
Λογισμικό για υπολογιστές Mac ................................................................................ 47
Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για Mac ....................................................... 47

Εκτύπωση με Mac ................................................................................................................... 50

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης με Mac ....................................................................... 50
Αλλαγή του μεγέθους και του τύπου χαρτιού (για Mac) ................................................. 50
Αλλαγή μεγέθους εγγράφων ή εκτύπωση σε μη τυποποιημένο μέγεθος χαρτιού με Mac ...... 51
Δημιουργία και χρήση προρρυθμίσεων εκτύπωσης σε Mac ............................................ 51
Εκτύπωση εξώφυλλου σε Mac .................................................................................... 51
Χρήση υδατογραφημάτων με Mac .............................................................................. 52
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτιού με Mac .............................................. 52
Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας (εκτύπωση διπλής όψης) με Mac ...................... 53
Ρύθμιση των επιλογών χρωμάτων σε Mac .................................................................... 53

Χρήση AirPrint ....................................................................................................................... 55
Αποστολή φαξ με Mac ............................................................................................................ 56
Σάρωση σε Mac ..................................................................................................................... 57
Επίλυση προβλημάτων σε Mac ................................................................................................. 58

5 Σύνδεση της συσκευής στα Windows .............................................................................. 59

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ....................................................... 59
Χρησιμοποιήστε το HP Smart Install για να συνδεθείτε σε υπολογιστή, ενσύρματο δίκτυο ή ασύρματο
δίκτυο ................................................................................................................................... 60

HP Smart Install για απευθείας συνδέσεις Windows (USB) ............................................. 60
HP Smart Install για ενσύρματα δίκτυα Windows ......................................................... 60

vi

ELWW

background image

HP Smart Install για ασύρματα δίκτυα Windows, μέθοδος 1: Χρήση του πίνακα ελέγχου
της συσκευής .......................................................................................................... 61
HP Smart Install για ασύρματα δίκτυα Windows, μέθοδος 2: Προσωρινή σύνδεση
καλωδίου USB ........................................................................................................ 61
HP Smart Install για ασύρματα δίκτυα Windows, μέθοδος 3: Χρήση WPS ...................... 61

Σύνδεση με USB ..................................................................................................................... 62

Εγκατάσταση από CD ............................................................................................... 62

Σύνδεση σε δίκτυο στα Windows .............................................................................................. 63

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου ......................................................................... 63
Εγκατάσταση της συσκευής σε ενσύρματο δίκτυο στα Windows ...................................... 63
Εγκατάσταση της συσκευής σε ασύρματο δίκτυο στα Windows (μόνο για μοντέλα με
ασύρματη λειτουργία) ............................................................................................... 64
Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου IP στα Windows ........................................................ 66

6 Χαρτί και μέσα εκτύπωσης .............................................................................................. 69

Κατανόηση της χρήσης του χαρτιού ........................................................................................... 70
Αλλαγή του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ώστε να ταιριάζει με τον τύπο και το μέγεθος του
χαρτιού στα Windows ............................................................................................................. 72
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ............................................................................................... 72
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού και χωρητικότητα δίσκου .............................................................. 74
Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους ........................................................................................... 77

Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο 1 ............................................................................... 77
Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο 2 ή στον προαιρετικό δίσκο 3 ........................................ 78
Φόρτωση του τροφοδότη εγγράφων ............................................................................ 80

Διαμόρφωση δίσκων ............................................................................................................... 82

7 Δοχεία εκτύπωσης ........................................................................................................... 83

Πληροφορίες κασετών εκτύπωσης ............................................................................................. 84
Προβολές αναλώσιμων ........................................................................................................... 85

Παρουσίαση της κασέτας εκτύπωσης .......................................................................... 85

Διαχείριση κασετών εκτύπωσης ................................................................................................. 86

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τις κασέτες εκτύπωσης ........................................................ 86
Αποθήκευση και ανακύκλωση αναλωσίμων ................................................................. 88
Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις ................................................................ 88

Οδηγίες αντικατάστασης .......................................................................................................... 90

Αντικατάσταση κασετών εκτύπωσης ............................................................................. 90

Επίλυση προβλημάτων με αναλώσιμα ........................................................................................ 95

Έλεγχος των κασετών εκτύπωσης ................................................................................ 95
Ερμηνεία των μηνυμάτων πίνακα ελέγχου για αναλώσιμα ............................................... 98

ELWW

vii

background image

8 Εργασίες εκτύπωσης ...................................................................................................... 105

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης ................................................................................................ 106
Βασικές εργασίες εκτύπωσης με τα Windows ............................................................................ 107

Άνοιγμα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows ................................... 107
Λήψη βοήθειας για οποιαδήποτε επιλογή εκτύπωσης στα Windows .............................. 107
Αλλαγή του αριθμού των αντιγράφων εκτύπωσης στα Windows ................................... 108
Αποθήκευση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης για επαναχρησιμοποίηση στα
Windows ............................................................................................................. 108
Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης στα Windows ....................................................... 111
Εκτύπωση και στις δύο όψεις (duplex) στα Windows .................................................. 112
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο στα Windows ............................................ 115
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας στα Windows ...................................................... 117
Ρύθμιση των επιλογών χρώματος στα Windows ......................................................... 118

Χρήση της λειτουργίας HP ePrint ............................................................................................. 119
Επιπλέον εργασίες εκτύπωσης με τα Windows ........................................................................... 120

Εκτύπωση έγχρωμου κειμένου με μαύρο χρώμα (διαβαθμίσεις του γκρι) στα Windows ..... 120
Εκτύπωση σε προτυπωμένο επιστολόχαρτο ή φόρμες στα Windows ............................... 120
Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows ...................................... 122
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας με διαφορετικό χαρτί στα Windows ........ 124
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας στα Windows ................................... 127
Προσθήκη υδατογραφήματος σε έγγραφο στα Windows ............................................ 128
Δημιουργία ενός φυλλαδίου στα Windows ............................................................... 129

Εκτύπωση επιτόπου μέσω USB ................................................................................................. 131

9 Χρώμα ......................................................................................................................... 133

Ρύθμιση χρώματος ................................................................................................................ 134

Αλλαγή χρωματικού θέματος για εργασία εκτύπωσης .................................................. 134
Αλλαγή των επιλογών χρώματος ............................................................................. 135
Ρυθμίσεις χρώματος "Μη αυτόματο" ........................................................................ 135

Χρησιμοποιήστε την επιλογή HP EasyColor ............................................................................... 137
Αντιστοίχιση χρωμάτων στην οθόνη του υπολογιστή σας ............................................................ 139

10 Αντιγραφή .................................................................................................................. 141

Χρήση λειτουργιών αντιγραφής ............................................................................................... 142

Αντιγραφή ............................................................................................................ 142
Πολλαπλά αντίγραφα ............................................................................................. 142
Αντιγραφή πολυσέλιδου πρωτοτύπου ........................................................................ 143
Αντιγραφή ταυτοτήτων ............................................................................................ 143
Ακύρωση μιας εργασίας αντιγραφής ........................................................................ 145
Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων ......................................................................... 145
Συρραφή μιας εργασίας αντιγραφής ........................................................................ 146

viii

ELWW

background image

Δημιουργία έγχρωμων ή ασπρόμαυρων αντιγράφων ................................................... 147

Ρυθμίσεις αντιγράφων ........................................................................................................... 148

Αλλαγή ποιότητας αντιγράφων ................................................................................ 148
Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα ............................................ 148
Προσαρμόστε πόσο φωτεινά ή πόσο σκούρα θα είναι τα αντίγραφα .............................. 150
Καθορισμός προσαρμοσμένων ρυθμίσεων αντιγραφής ............................................... 150
Καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού για την αντιγραφή σε ειδικό χαρτί .......... 151
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής ................................................... 151

Αντιγραφή φωτογραφιών ....................................................................................................... 152
Αντιγραφή πρωτοτύπων διαφόρων μεγεθών .............................................................................. 153
Αντιγραφή διπλής όψης ........................................................................................................ 154

Αυτόματη αντιγραφή και στις δύο όψεις (μόνο για μοντέλα με δυνατότητα διπλής
όψης) .................................................................................................................. 154
Μη αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης ...................................................................... 155

11 Σάρωση ...................................................................................................................... 157

Χρήση λειτουργιών σάρωσης .................................................................................................. 158

Μέθοδοι σάρωσης ................................................................................................ 158
Ακύρωση σάρωσης ................................................................................................ 160

Ρυθμίσεις σάρωσης .............................................................................................................. 161

Ανάλυση και βάθος χρώματος σαρωτή ..................................................................... 161
Ποιότητα σάρωσης ................................................................................................ 162

Σάρωση φωτογραφίας ........................................................................................................... 164

12 Φαξ ............................................................................................................................ 165

Ρύθμιση φαξ ........................................................................................................................ 166

Εγκατάσταση και σύνδεση του υλικού ....................................................................... 166
Διαμόρφωση ρυθμίσεων φαξ .................................................................................. 170
Χρήση του Οδηγού ρύθμισης φαξ HP ...................................................................... 171

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου ......................................................................................... 172

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τον
τηλεφωνικό κατάλογο φαξ ....................................................................................... 172
Εισαγάγετε ή εξαγάγετε επαφές από το Microsoft Outlook στον τηλεφωνικό κατάλογο
φαξ ..................................................................................................................... 172
Χρήση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου από άλλα προγράμματα .............................. 172
Διαγραφή καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου ...................................................... 173
Χρήση ταχείας κλήσης ............................................................................................ 173
Διαχείριση καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων ............................................................... 174

Ορισμός ρυθμίσεων φαξ ....................................................................................................... 176

Ρυθμίσεις αποστολής φαξ ....................................................................................... 176
Ρυθμίσεις λήψης φαξ ............................................................................................. 180

ELWW

ix

background image

Ρύθμιση σταθμοσκόπησης φαξ ................................................................................ 186

Χρήση του φαξ ..................................................................................................................... 187

Λογισμικό φαξ ...................................................................................................... 187
Ακύρωση ενός φαξ ................................................................................................ 187
Χρήση φαξ σε σύστημα DSL, PBX, ISDN ή ISDN ........................................................ 187
Χρήση φαξ σε υπηρεσία VoIP .................................................................................. 188
μνήμη Φαξ ............................................................................................................ 189
Διαγραφή φαξ από τη μνήμη ................................................................................... 189
Αποστολή ενός φαξ ............................................................................................... 190
Λήψη ενός φαξ ..................................................................................................... 195

Επίλυση προβλημάτων φαξ .................................................................................................... 198

Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων φαξ ......................................................... 198
Μηνύματα σφάλματος φαξ ..................................................................................... 199
Αντιμετώπιση προβλημάτων για κωδικούς φαξ και αναφορές ανίχνευσης ....................... 205
Μητρώα και αναφορές φαξ ..................................................................................... 207
Αλλαγή διόρθωσης σφαλμάτων και ταχύτητας φαξ ..................................................... 208
Επίλυση προβλημάτων αποστολής φαξ ..................................................................... 209
Επίλυση προβλημάτων λήψης φαξ ........................................................................... 216
Επίλυση γενικών προβλημάτων φαξ ......................................................................... 222

Κανονιστικές πληροφορίες και εγγυήσεις .................................................................................. 225

13 Διαχείριση και συντήρηση ........................................................................................... 227

Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών ............................................................................................ 228
Χρήση του ενσωματωμένου διακομιστή Web της ΗΡ .................................................................. 230

Άνοιγμα του Ενσωματωμένου διακομιστή web HP ...................................................... 230
Δυνατότητες του ενσωματωμένου διακομιστή Web της HP ........................................... 230

Χρήση λογισμικού HP Web Jetadmin ...................................................................................... 232
Δυνατότητες ασφαλείας του προϊόντος ..................................................................................... 232

Εκχώρηση κωδικού πρόσβασης συστήματος .............................................................. 232

Ρυθμίσεις οικονομίας ............................................................................................................ 233

Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode .................................................................... 233
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας ........................................................................ 233
Εκτύπωση αρχείου ................................................................................................. 234

Εγκατάσταση DIMM μνήμης ................................................................................................... 235

Εγκατάσταση DIMM μνήμης .................................................................................... 235
Eνεργοποίηση της μνήμης ....................................................................................... 238
Έλεγχος εγκατάστασης της DIMM ............................................................................ 239
Χρήση μνήμης ...................................................................................................... 240

Καθαρισμός του προϊόντος .................................................................................................... 241

Καθαρισμός της διαδρομής χαρτιού ........................................................................ 241
Καθαρισμός της γυάλινης λωρίδας και του κυλίνδρου του σαρωτή ............................... 241

x

ELWW

background image

Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του προστατευτικού διαχωρισμού του
τροφοδότη εγγράφων ............................................................................................. 243
Καθαρισμός της οθόνης αφής ................................................................................ 244

Ενημερώσεις προϊόντος ......................................................................................................... 245

14 Επίλυση προβλημάτων ................................................................................................ 247

Αυτοβοήθεια ....................................................................................................................... 248
Λίστα ελέγχου επίλυσης προβλημάτων ..................................................................................... 249

Βήμα 1: Ελέγξτε αν το προϊόν τροφοδοτείται με ρεύμα ................................................. 249
Βήμα 2: Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για μηνύματα σφάλματος ...................................... 249
Βήμα 3: Λειτουργία δοκιμαστικής εκτύπωσης ............................................................. 250
Βήμα 4: Λειτουργία δοκιμαστικής αντιγραφής ............................................................ 250
Βήμα 5: Δοκιμή της λειτουργίας αποστολής φαξ ........................................................ 250
Βήμα 6: Δοκιμή της λειτουργίας λήψης φαξ .............................................................. 250
Βήμα 7: Στείλτε μια εργασία εκτύπωσης από υπολογιστή. ............................................. 251
Βήμα 8: Δοκιμή της λειτουργίας απευθείας εκτύπωσης μέσω USB ................................. 251
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος ............................................ 251

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών .......................................................................... 252
Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού .......................................................................... 252

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ........................................................................................ 252
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού ...................................................................... 252
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού ................................................................................... 253

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού ........................................................................................... 254

Θέσεις εμπλοκών ................................................................................................... 255
Αποκατάσταση εμπλοκών στον τροφοδότη εγγράφων .................................................. 255
Αποκατάσταση εμπλοκών στο δίσκο 1 ...................................................................... 257
Αποκατάσταση εμπλοκών στο δίσκο 2 ...................................................................... 259
Αποκατάσταση εμπλοκών στη μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη ..................................... 260
Αποκατάσταση εμπλοκών στη θήκη εξόδου ................................................................ 261
Αποκατάσταση εμπλοκής στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης (μόνο για μοντέλα με
διάταξη εκτύπωσης διπλής όψης) ............................................................................. 263

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................................... 265

Χρησιμοποιήστε τη σωστή ρύθμιση τύπου χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του
εκτυπωτή ............................................................................................................... 265
Προσαρμογή ρυθμίσεων χρώματος στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ........................ 266
Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP ........................................ 268
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ............................................................................... 268
Βαθμονόμηση του προϊόντος για ευθυγράμμιση των χρωμάτων .................................... 269
Έλεγχος των κασετών εκτύπωσης .............................................................................. 269
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις
προσωπικές σας ανάγκες εκτύπωσης ......................................................................... 272

ELWW

xi

background image

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης για αντίγραφα ............................................................ 274

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά ................................................................................ 275

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ......................................................................................... 275
Το προϊόν εκτυπώνει αργά ....................................................................................... 276

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB ................................................................ 277

Το μενού Μονάδα Flash USB δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε το εξάρτημα USB ................... 277
Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από το εξάρτημα αποθήκευσης USB ..................................... 277
Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού Μονάδα Flash USB ......... 278

Επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας ................................................................................... 278

Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης ............................................................... 278
Επίλυση προβλημάτων δικτύου ................................................................................ 278

Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου ............................................................................... 281

Λίστα ελέγχου ασύρματης συνδεσιμότητας ................................................................. 281
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει το μήνυμα: Η ασύρματη λειτουργία του προϊόντος έχει
απενεργοποιηθεί .................................................................................................... 282
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων της ασύρματης σύνδεσης, το προϊόν δεν
εκτυπώνει .............................................................................................................. 282
Το προϊόν δεν εκτυπώνει, ενώ στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί τείχος προστασίας
άλλου κατασκευαστή .............................................................................................. 282
Η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί μετά τη μετακίνηση του ασύρματου δρομολογητή ή
του προϊόντος ....................................................................................................... 283
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων υπολογιστών στο ασύρματο προϊόν ............... 283
Το ασύρματο προϊόν χάνει την επικοινωνία κατά τη σύνδεσή του σε VPN ....................... 283
Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων .............................................. 284
Το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί ........................................................................... 284

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού του προϊόντος με Windows ................................................... 285
Επίλυση προβλημάτων λογισμικού προϊόντος με Mac ................................................................ 287

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ............ 287
Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" .................................................................................................................... 287
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη λίστα
"Εκτύπωση & φαξ" ................................................................................................. 287
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε .................................. 288
Όταν υπάρχει σύνδεση με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση
& φαξ", μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης ............................................... 288
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
γενικής χρήσης ...................................................................................................... 288

Παράρτημα Α Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός ...................................................... 289

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ......................................................... 290
Κωδικοί ειδών ...................................................................................................................... 291

xii

ELWW

background image

Παράρτημα Β Σέρβις και τεχνική υποστήριξη .................................................................... 293

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης Hewlett-Packard .................................................................... 294
Εγγύηση Premium Protection Warranty της HP: Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για τις κασέτες
εκτύπωσης LaserJet ............................................................................................................... 296
Αποθηκευμένα δεδομένα στην κασέτα εκτύπωσης ....................................................................... 297
Άδεια χρήσης τελικού χρήστη ................................................................................................ 298
OpenSSL ............................................................................................................................. 302
Υποστήριξη πελατών .............................................................................................................. 303

Παράρτημα Γ Προδιαγραφές προϊόντος ............................................................................ 305

Προδιαγραφές φυσικών χαρακτηριστικών ................................................................................ 306
Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και εκπομπές θορύβου ..................................... 306
Προδιαγραφές περιβάλλοντος ................................................................................................ 307

Παράρτημα Δ Πληροφορίες περί κανονισμών ................................................................... 309

Κανονισμοί FCC .................................................................................................................. 310
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιστασίας προϊόντων ................................................................... 311

Προστασία του περιβάλλοντος ................................................................................ 311
Προστασία από το όζον .......................................................................................... 311
Κατανάλωση ισχύος ............................................................................................... 311
Κατανάλωση γραφίτη ............................................................................................. 311
Χρήση χαρτιού ...................................................................................................... 311
Πλαστικά .............................................................................................................. 312
Αναλώσιμα εκτύπωσης HP LaserJet ........................................................................... 312
Οδηγίες επιστροφής και ανακύκλωσης ..................................................................... 312
Χαρτί ................................................................................................................... 313
Περιορισμοί υλικών ............................................................................................... 314
Απόρριψη απορριμμάτων εξοπλισμού από οικιακούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ..... 314
Χημικές ουσίες ...................................................................................................... 314
Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) ........................................................... 315
Περισσότερες πληροφορίες ..................................................................................... 315

Δήλωση συμμόρφωσης ......................................................................................................... 316
Δήλωση συμμόρφωσης (ασύρματα μοντέλα) ............................................................................. 318
Δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια .......................................................................................... 320

Ασφάλεια laser ..................................................................................................... 320
Καναδικοί κανονισμοί DOC .................................................................................... 320
Δήλωση VCCI (Ιαπωνία) ......................................................................................... 320
Οδηγίες για το καλώδιο τροφοδοσίας ...................................................................... 320
Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία) ......................................................... 321
Δήλωση EMC (Κορέα) ............................................................................................ 321
Δήλωση laser (Φινλανδία) ...................................................................................... 321

ELWW

xiii

background image

Δήλωση GS (Γερμανία) ........................................................................................... 322
Πίνακας ουσιών (Κίνα) ........................................................................................... 322
Δήλωση για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών (Τουρκία) .......................................... 322
Ανακοίνωση περιορισμού της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (Ουκρανία) .......................... 322

Πρόσθετες δηλώσεις για προϊόντα τηλεπικοινωνίας (φαξ) ........................................................... 323

Δήλωση της ΕΕ για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιών ................................................ 323
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 323
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 323
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 324
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 324
Ένδειξη ενσύρματων τηλεπικοινωνιών Βιετνάμ για εγκεκριμένα προϊόντα τύπου ICTQC ..... 325

Πρόσθετες δηλώσεις για προϊόντα ασύρματης λειτουργίας ......................................................... 326

Δήλωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα της FCC—Ηνωμένες Πολιτείες ............................ 326
Δήλωση για την Αυστραλία ..................................................................................... 326
Δήλωση ANATEL Βραζιλίας .................................................................................... 326
Δηλώσεις για τον Καναδά ....................................................................................... 326
Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ........................................................................ 326
Σημείωση για τη χρήση στη Γαλλία ........................................................................... 327
Σημείωση για τη χρήση στη Ρωσία ............................................................................ 327
Δήλωση για την Κορέα ........................................................................................... 327
Δήλωση για την Ταϊβάν .......................................................................................... 328
Ένδειξη ενσύρματων τηλεπικοινωνιών Βιετνάμ για εγκεκριμένα προϊόντα τύπου ICTQC ..... 328

Ευρετήριο ......................................................................................................................... 329

xiv

ELWW