HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Overensstemmelseserklæring (trådløse modeller)

background image

Overensstemmelseserklæring (trådløse modeller)

Overensstemmelseserklæring

ifølge ISO/IEC 17050-1 og EN 17050-1

Producentens navn:

Hewlett-Packard Company

DoC#: BOISB-1002-02&-04 Rel.1.0

Producentens adresse:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer, at produktet

Produktnavn:

HP LaserJet Pro 300 farve-MFP M375nw

HP LaserJet Pro 400 farve-MFP M475dw

Lovpligtigt modelnummer

2)

BOISB-1002-02, BOISB-1002-04

BOISB-0903-00 – (US-Faxmodul LIU)

BOISB-0903-01 - (EURO-Faxmodul LIU)

SDGOB – 0892 – (radiomodul)

Produkttilbehør:

ALLE

Printerpatroner:

CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A

opfylder følgende produktspecifikationer:

SIKKERHED:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11

IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Klasse 1 Laser/LED-produkt)

IEC 62311:2007/EN 62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1/EN55022:2006 +A1 - klasse B

1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC-titel 47 CFR, afsnit 15 Klasse B

1)

/ICES-003, udgave 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Telekommunikation:

ES 203 021, FCC-titel 47 CFR, afsnit 68

3)

Radio

5)

EN 301 489-1:V1.8.1 (2008-04)/EN 301 489-17:V2.1.1 (2009-05)

EN 300 328: V1.7.1 (2006-10)

FCC-sagsbetegnelse 47 CFR, afsnit 15, underafsnit C (afsnit 15.247) / IC: RSS-210

ENERGIFORBRUG:

Bestemmelse (EC) nr. 1275/2008

ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Typical Electricity Consumption (TEC) Test Procedure

300

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger

DAWW

background image

Yderligere oplysninger:

Produktet overholder hermed kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EC tillæg II og tillæg IV, EMC-direktiv 2004/108/EC,
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC og EuP-direktivet 2005/32/EC og bærer CE-mærket

i overensstemmelse hermed.

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må
ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage
uønsket drift.

1.

Produktet er testet i en typisk konfiguration med pc-systemer fra Hewlett-Packard (HP).

2.

Af hensyn til lovgivningsmæssig identifikation er produktet tildelt et lovpligtigt modelnummer. Dette nummer må ikke forveksles med
produktnavnet eller produktnummeret.

3.

Godkendelser og standarder for telekommunikation for de pågældende lande/områder gælder for dette produkt, tillige med dem på
listen ovenfor.

4.

Dette produkt anvender et analogt faxtilbehørsmodul, hvis lovpligtige modelnummer er: BOISB-0903-00 (US-LIU) eller BOISB-0903-01
(EURO LIU), som påkrævet for at overholde de tekniske lovmæssige krav til de lande/områder, hvor dette produkt sælges.

5.

Dette produkt anvender en radiomodulenhed med det lovpligtige modulnummer SDGOB-0892, som er nødvendig for at overholde de
lovgivningsmæssige krav til teknik for de lande/områder, hvor produktet vil blive solgt.

Boise, Idaho USA

Oktober 2011

Kun vedr. regulative emner:

Kontakt i Europa:

Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/
Standards Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen (Fax: +49-7031-14-3143)

www.hp.com/go/certificates

Kontakt i USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID,
83707-0015, USA (telefon: 208-396-6000)

DAWW

Overensstemmelseserklæring (trådløse modeller)

301