HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 hjælp

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Brugervejledning

M375

M475

background image
background image

M375 HP Pro 300 color MFP M375 og
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt

tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -

serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er

ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle

fejl eller mangler heri.

Edition 2, 10/2011

Varenummer: CE863-90904

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemærker tilhørende Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ er et varemærke tilhørende

Intel Corporation i USA og andre lande/

områder.

Java™ er et varemærke tilhørende Sun

Microsystems, Inc. i USA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er

registrerede varemærker i USA.

background image

Konventioner i vejledningen

TIP:

Tippene indeholder hjælp eller genveje.

BEMÆRK:

Noterne indeholder vigtige oplysninger om et begreb eller udførelsen af en opgave.

FORSIGTIG:

Forsigtig angiver procedurer, som du skal følge for at undgå datatab eller beskadigelse

af produktet.

ADVARSEL!

Advarsler gør dig opmærksom på bestemte procedurer, som du skal følge for at undgå

selv at komme til skade, katastrofalt datatab eller omfattende beskadigelse af produktet.

DAWW

iii

background image

iv

Konventioner i vejledningen

DAWW

background image

Indholdsfortegnelse

1 Grundlæggende produkter ............................................................................................... 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2
Miljømæssige funktioner ........................................................................................................... 5
Tilgængelighed ........................................................................................................................ 6
Produktvisning ......................................................................................................................... 7

Set forfra .................................................................................................................. 7
Set bagfra ................................................................................................................ 8
Interfaceporte ........................................................................................................... 8
Placering af serienummer og modelnummer .................................................................. 9
Kontrolpanelet .......................................................................................................... 9

2 Menuer på kontrolpanelet .............................................................................................. 13

Opsætningsmenu ................................................................................................................... 14

Menuen HP webservices .......................................................................................... 14
Menuen Rapporter .................................................................................................. 14
Menu for Hurtige formularer ..................................................................................... 15
Menuen Faxopsætning ............................................................................................ 16
Menuen Systemopsætning ........................................................................................ 18
Menuen Service ...................................................................................................... 23
Menuen Netværkskonfiguration ................................................................................ 24

Funktionsspecifikke menuer ..................................................................................................... 27

Menuen Kopier ....................................................................................................... 27
Menuen Fax ........................................................................................................... 28
Menuen Scanning ................................................................................................... 31
USB-flashdrev ......................................................................................................... 32

3 Software til Windows ..................................................................................................... 33

Understøttede operativsystemer og printerdrivere til Windows ..................................................... 34
Valg af den korrekte printerdriver til Windows ........................................................................... 34

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 35

Ændring af indstillinger for udskriftsjob i Windows .................................................................... 37

DAWW

v

background image

Prioritering i forbindelse med udskriftsindstillinger ....................................................... 37
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 37
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 38
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 38

Fjern printerdriveren fra Windows ............................................................................................ 39
Understøttede hjælpeprogrammer til Windows .......................................................................... 40

Andre Windows-komponenter og hjælpeprogrammer .................................................. 40

Software til andre operativsystemer .......................................................................................... 40

4 Brug af produktet sammen med Mac .............................................................................. 41

Software til Mac .................................................................................................................... 42

Understøttede operativsystemer og printerdrivere til Mac .............................................. 42
Installer software til Mac-operativsystemer .................................................................. 42
Fjern printerdriveren fra Mac-operativsystemerne ........................................................ 45
Prioritet for printerindstillinger for Mac ....................................................................... 45
Ændring af printerdriverindstillinger for Mac .............................................................. 46
Software til Mac-computere ...................................................................................... 46
Understøttede hjælpeprogrammer til Mac ................................................................... 47

Udskrivning med Mac ............................................................................................................. 49

Annullering af et udskriftsjob med Mac ...................................................................... 49
Skift papirformat og -type med Mac .......................................................................... 49
Ændre størrelsen på dokumenter eller udskrive på papir i specialformat med Mac .......... 49
Oprette og anvende udskrivningsforudindstillinger med Mac ........................................ 50
Udskrive en forside med Mac ................................................................................... 50
Bruge vandmærker med Mac ................................................................................... 50
Udskrivning af flere sider på ét ark papir med Mac ..................................................... 51
Udskrivning på begge sider af siden (dupleksudskrivning) med Mac ............................. 51
Farveindstilling med Mac ......................................................................................... 52

Brug af AirPrint ...................................................................................................................... 53
Faxe med Mac ...................................................................................................................... 54
Scanning med Mac ................................................................................................................ 55
Løsning af problemer med Mac ............................................................................................... 56

5 Tilslutning af produktet til Windows ............................................................................... 57

Printer deler ansvarsfraskrivelse ............................................................................................... 57
Brug HP Smart Install til at oprette forbindelse til en computer, et kablet netværk eller et trådløst
netværk ................................................................................................................................ 58

HP Smart Install til direkte forbindelser (USB) i Windows .............................................. 58
HP Smart Install til kablede netværk i Windows ........................................................... 58
HP Smart Install til trådløse netværk i Windows, metode 1: Brug af kontrolpanelet .......... 59

vi

DAWW

background image

HP Smart Install til trådløse netværk i Windows, metode 2: Tilslut midlertidigt et USB-
kabel ..................................................................................................................... 59
HP Smart Install til trådløse netværk i Windows, metode 3: Brug WPS ........................... 59

Tilslut med USB ...................................................................................................................... 60

Cd-installation ......................................................................................................... 60

Tilslutning til et netværk med Windows ..................................................................................... 61

Understøttede netværksprotokoller ............................................................................. 61
Installer produktet på et kablet netværk med Windows ................................................ 61
Installer produktet i et trådløst netværk med Windows (kun trådløse modeller) ................. 62
Konfigurer IP-netværksindstillinger med Windows ........................................................ 64

6 Papir og udskriftsmedier ................................................................................................ 67

Om brug af papir .................................................................................................................. 68
Skift printerdriver, så den passer til papirtypen og -formatet i Windows ........................................ 70
Understøttede papirformater .................................................................................................... 70
Understøttede papirtyper og bakkekapacitet .............................................................................. 71
Læg papir i papirbakkerne ...................................................................................................... 74

Fylde bakke 1 ......................................................................................................... 74
Fyld bakke 2 eller ekstrabakke 3 ............................................................................... 76
Ilægning af papir i dokumentføderen ......................................................................... 77

Konfiguration af bakker .......................................................................................................... 79

7 Printerpatroner ............................................................................................................... 81

Oplysninger om tonerkassette .................................................................................................. 82
Forbrugsvarevisninger ............................................................................................................ 83

Printerpatronvisninger .............................................................................................. 83

Administrer printerpatroner ..................................................................................................... 84

Skift indstillinger for printerpatroner ........................................................................... 84
Lagre og genbruge forbrugsvarer .............................................................................. 86
HP's websted for antiforfalskning .............................................................................. 86

Udskiftningsanvisninger .......................................................................................................... 87

Udskift printerpatronerne .......................................................................................... 87

Løsning af problemer med forbrugsvarer ................................................................................... 92

Kontroller printerpatronerne ...................................................................................... 92
Fortolkning af meddelelser på kontrolpanelet for forbrugsvarer ..................................... 94

8 Udskrivningsopgaver ................................................................................................... 101

Annullering af et udskriftsjob ................................................................................................. 102
Grundlæggende udskrivningsopgaver med Windows ............................................................... 103

Åbn printerdriveren med Windows .......................................................................... 103

DAWW

vii

background image

Få hjælp til udskriftsindstillinger med Windows ......................................................... 103
Skift antallet af udskrevne kopier med Windows ....................................................... 104
Gem specialindstillinger til genbrug med Windows ................................................... 104
Gør udskriftskvaliteten bedre med Windows ............................................................. 107
Udskriv på begge sider (dupleks) med Windows ....................................................... 109
Udskriv flere sider pr. ark med Windows ................................................................. 111
Vælg sideretning med Windows ............................................................................. 113
Angiv farveindstillinger med Windows ..................................................................... 114

Brug af HP ePrint .................................................................................................................. 116
Flere udskrivningsopgaver med Windows ............................................................................... 117

Udskriv farvet tekst som sort/hvid (gråtoner) med Windows ....................................... 117
Udskriv på fortrykt brevpapir eller formularer med Windows ...................................... 117
Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows ...................... 119
Udskriv første eller sidste side på andet papir med Windows ..................................... 122
Sådan bruges Windows til at tilpasse et dokument til sidestørrelse .............................. 124
Tilføje et vandmærke til et dokument med Windows .................................................. 125
Opret en brochure med Windows ........................................................................... 126

Direkte USB-udskrivning ........................................................................................................ 128

9 Farvet ........................................................................................................................... 131

Juster farver ......................................................................................................................... 132

Ændre farvetema for et udskriftsjob ......................................................................... 132
Skift farveindstillinger ............................................................................................ 133
Manuelle farveindstillinger ..................................................................................... 133

Bruge indstillingen HP EasyColor .......................................................................................... 135
Tilpas farver til din computerskærm ........................................................................................ 136

10 Kopier ........................................................................................................................ 137

Brug kopifunktioner .............................................................................................................. 138

Kopiering ............................................................................................................. 138
Flere kopier .......................................................................................................... 138
Kopiering af en flersidet original ............................................................................. 139
Kopier legitimationskort ......................................................................................... 139
Annullering af et kopijob ........................................................................................ 141
Formindskelse eller forstørrelse af en kopi ................................................................ 141
Sortering af et kopijob ........................................................................................... 142
Lave sort-hvide kopier eller farvekopier .................................................................... 142

Kopiindstillinger ................................................................................................................... 143

Ændring af kopikvalitet .......................................................................................... 143
Kontrol af scannerglaspladen for snavs .................................................................... 143
Justering af lysstyrke eller mørke på kopier ............................................................... 145

viii

DAWW

background image

Definition af specialtilpassede kopiindstillinger ......................................................... 145
Angive papirformat og -type for kopiering på specialpapir ......................................... 146
Gendanne standardindstillinger for kopiering ........................................................... 146

Kopiering af fotos ................................................................................................................ 147
Kopiering af originaler med forskellige formater ...................................................................... 148
Kopiering på begge sider ..................................................................................................... 149

Automatisk kopiering på begge sider (kun dupleksmodeller) ....................................... 149
Manuel kopiering på begge sider ........................................................................... 149

11 Scanning .................................................................................................................... 151

Anvendelse af scanningsfunktioner ......................................................................................... 152

Metoder til scanning .............................................................................................. 152
Annullering af en scanning ..................................................................................... 154

Scannerindstillinger .............................................................................................................. 155

Scannerens opløsning og farver .............................................................................. 155
Scanningskvalitet .................................................................................................. 156

Scanning af et foto ............................................................................................................... 158

12 Fax ............................................................................................................................ 159

Opsætning af fax ................................................................................................................. 160

Installation og tilslutning af hardwaren ..................................................................... 160
Konfiguration af faxindstillinger .............................................................................. 164
Brug af HP-guiden Faxopsætning ............................................................................ 165

Brug af telefonbogen ............................................................................................................ 166

Brug af kontrolpanelet til at oprette og redigere faxtelefonbogen ................................. 166
Import eller eksport af Microsoft Outlook-kontakter til faxtelefonbogen ......................... 166
Brug af telefonbogsdata fra andre programmer ........................................................ 166
Slette poster i telefonbogen .................................................................................... 167
Anvende hurtigopkald ........................................................................................... 167
Håndtering af gruppeopkaldskoder ......................................................................... 168

Angivelse af faxindstillinger ................................................................................................... 170

Indstillinger for faxafsendelse .................................................................................. 170
Indstillinger for faxmodtagelse ................................................................................ 174
Angivelse af polling af faxer ................................................................................... 179

Brug af faxer ....................................................................................................................... 180

Faxsoftware .......................................................................................................... 180
Annullering af en fax ............................................................................................. 180
Brug af fax på et DSL-, PBX- eller ISDN-system ........................................................... 180
Brug af fax på en VoIP-tjeneste ............................................................................... 181
Faxhukommelse .................................................................................................... 182
Sletning af faxer i hukommelsen .............................................................................. 182

DAWW

ix

background image

Afsendelse af en fax .............................................................................................. 182
Modtagelse af en fax ............................................................................................ 187

Løsning af faxproblemer ....................................................................................................... 190

Kontrolliste til faxfejlfinding ..................................................................................... 190
Faxfejlmeddelelser ............................................................................................... 191
Fejlfinding af faxkoder og registreringsrapporter ....................................................... 196
Faxlogfiler og -rapporter ........................................................................................ 198
Ændring af fejlrettelse og faxhastighed .................................................................... 200
Løs problemer med afsendelse af faxer .................................................................... 200
Løs problemer med modtagelse af faxer ................................................................... 206
Løse generelle faxproblemer .................................................................................. 212

Oplysninger om love og garantier .......................................................................................... 215

13 Administration og vedligeholdelse .............................................................................. 217

Udskrive oplysningssider ....................................................................................................... 218
Brug HP's integrerede webserver ........................................................................................... 220

Åbning af HP integreret webserver .......................................................................... 220
HP integrerede webserver-funktioner ........................................................................ 220

Brug programmet HP Web Jetadmin ....................................................................................... 222
Produktsikkerhedsfunktioner ................................................................................................... 222

Angiv en systemadgangskode ................................................................................ 222

Økonomiindstillinger ............................................................................................................ 223

Udskrivning med EconoMode ................................................................................. 223
Energisparetilstande .............................................................................................. 223
Gem udskrift ......................................................................................................... 224

Installation af DIMM-moduler ................................................................................................. 225

Installation af DIMM-moduler .................................................................................. 225
Aktivere hukommelse ............................................................................................. 228
Kontrol af DIMM-installation ................................................................................... 229
Hukommelsesallokering ......................................................................................... 229

Rengøring af produktet ......................................................................................................... 230

Rensning af papirgangen ....................................................................................... 230
Rengør scannerglasstrimlen og -pladen .................................................................... 230
Rengør dokumentføderens opsamlingsvalser og separationspude ................................ 231
Rengør det berøringsfølsomme display ..................................................................... 232

Produktopdateringer ............................................................................................................. 233

14 Problemløsning .......................................................................................................... 235

Selvhjælp ............................................................................................................................ 236
Kontrolliste til problemløsning ................................................................................................ 237

Trin 1: Kontroller, at produktet er tændt. ................................................................... 237

x

DAWW

background image

Trin 2: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet ................................... 237
Trin 3: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten ............................................................ 237
Trin 4: Kontroller kopieringsfunktionaliteten .............................................................. 238
Trin 5: Test faxafsendelsesfunktionaliteten ................................................................. 238
Trin 6: Test faxmodtagelsesfunktionaliteten ............................................................... 238
Trin 7: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer. ................................................. 238
Trin 8: Test funktionaliteten til direkte USB-udskrivning ................................................ 238
Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne ................................................................. 239

Gendannelse af fabriksstandarderne ..................................................................................... 239
Papiret fremføres forkert eller sidder fast ................................................................................. 239

Produktet tager ikke papir ...................................................................................... 239
Produktet tager flere ark papir ................................................................................ 240
Forebyg papirstop ................................................................................................. 240

Afhjælpning af papirstop ...................................................................................................... 241

Mulige placeringer af papirstop .............................................................................. 242
Afhjælpning af papirstop i dokumentføderen ............................................................ 242
Afhjælpning af papirstop i bakke 1 ......................................................................... 244
Afhjælpning af papirstop i bakke 2 ......................................................................... 246
Afhjælpning af papirstop i fikseringsområdet ............................................................ 247
Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakken ............................................................... 248
Afhjælpning af papirstop i dupleksenheden (kun dupleksmodeller) .............................. 249

Forbedring af udskriftskvaliteten ............................................................................................. 252

Brug altid den korrekte indstilling for papirtype i printerdriveren ................................. 252
Juster farverindstillinger i printerdriveren .................................................................. 253
Brug papir, der opfylder HP's specifikationer ............................................................ 254
Udskriv en renseside .............................................................................................. 255
Kalibrer produktet for at justere farverne .................................................................. 255
Kontroller printerpatronerne .................................................................................... 256
Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov .............................................. 258
Forbedre udskriftskvaliteten for kopier ...................................................................... 260

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt. .......................................................... 261

Produktet udskriver ikke. ......................................................................................... 261
Produktet udskriver langsomt ................................................................................... 262

Løs problemer med direkte USB-udskrivning ............................................................................. 263

Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret. ............................. 263
Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret ........................................................... 263
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i USB-flashdrev-menuen ........................................ 263

Løs produkttilslutningsproblemer ............................................................................................ 264

Løsning af problemer med direkte tilslutning ............................................................. 264
Løsning af netværksproblemer ................................................................................. 264

Løs problemer med trådløst netværk ....................................................................................... 266

DAWW

xi

background image

Tjekliste for trådløs forbindelse ................................................................................ 266
Følgende meddelelse vises på kontrolpanelet: Produktets trådløse funktion er blevet
deaktiveret ........................................................................................................... 267
Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet ............................ 267
Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på
computeren .......................................................................................................... 267
Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt
er blevet flyttet ...................................................................................................... 268
Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt .......................................... 268
Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN .................. 268
Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk .................................................. 268
Det trådløse netværk fungerer ikke .......................................................................... 269

Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows ................................................................... 270
Afhjælp produktsoftwareproblemer med Mac .......................................................................... 271

Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax. ......................................................... 271
Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax ...................................... 271
Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax ..... 271
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede ........................................... 271
Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at
driveren er valgt .................................................................................................... 272
Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse ........................ 272

Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr ........................................................................... 273

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................. 274
Varenumre .......................................................................................................................... 275

Tillæg B Service og support .............................................................................................. 277

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti ................................................................... 278
HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron ................. 280
Data gemt i printerpatronen .................................................................................................. 281
Slutbrugerlicensaftale ............................................................................................................ 282
OpenSSL ............................................................................................................................. 285
Kundesupport ...................................................................................................................... 286

Tillæg C Produktspecifikationer ........................................................................................ 287

Fysiske specifikationer .......................................................................................................... 288
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner ................................................. 288
Miljømæssige specifikationer ................................................................................................. 289

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger ........................................................................ 291

FCC-regulativer .................................................................................................................... 292

xii

DAWW

background image

Produktets miljømæssige varetagelsesprogram ......................................................................... 293

Beskyttelse af miljøet .............................................................................................. 293
Ozonproduktion ................................................................................................... 293
Strømforbrug ........................................................................................................ 293
Tonerforbrug ........................................................................................................ 293
Papirforbrug ......................................................................................................... 293
Plastik .................................................................................................................. 293
HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning ................................................................... 294
Oplysninger om returnering og genbrug .................................................................. 294
Papir ................................................................................................................... 295
Begrænsninger i materialet ..................................................................................... 295
Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU .......................................... 296
Kemiske stoffer ...................................................................................................... 296
Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) ....................................................... 296
Kilder med yderligere oplysninger ........................................................................... 296

Overensstemmelseserklæring ................................................................................................. 298
Overensstemmelseserklæring (trådløse modeller) ...................................................................... 300
Sikkerhedserklæringer .......................................................................................................... 302

Lasersikkerhed ...................................................................................................... 302
Canadiske DOC-regulativer .................................................................................... 302
VCCI-erklæring (Japan) .......................................................................................... 302
Vejledning til strømkabel ........................................................................................ 302
Erklæring vedrørende strømkabel (Japan) ................................................................. 302
EMC-erklæring (Korea) .......................................................................................... 303
Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland .................................................... 303
GS-erklæring (Tyskland) ......................................................................................... 304
Tabel for stoffer (Kina) ........................................................................................... 304
Erklæring om Begrænsning af farlige stoffer (Tyrkiet) ................................................. 304
Erklæring om begrænsning af farlige stoffer (Ukraine) ............................................... 304

Yderligere erklæringer for telekommunikationsprodukter (fax) .................................................... 305

EU-erklæring om telekommunikationsdrift ................................................................. 305
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 305
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 305
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 306
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 306
Vietnam Telecom-kablet/trådløs mærkning for godkendte produkter af typen ICTQC ..... 307

Yderligere erklæringer for trådløse produkter ........................................................................... 308

Erklæring om overensstemmelse med FCC-bestemmelser - USA ................................... 308
Erklæring for Australien ......................................................................................... 308
ANATEL-erklæring for Brasilien ............................................................................... 308
Erklæring for Canada ............................................................................................ 308

DAWW

xiii

background image

Regulativbemærkninger for EU ................................................................................ 308
Bemærkning om brug i Frankrig .............................................................................. 309
Bemærkning om brug i Rusland .............................................................................. 309
Erklæring for Korea ............................................................................................... 309
Erklæring for Taiwan ............................................................................................. 309
Vietnam Telecom-kablet/trådløs mærkning for godkendte produkter af typen ICTQC ..... 310

Indeks .............................................................................................................................. 311

xiv

DAWW