HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Ruční tisk na obě strany v systému Windows

background image

Ruční tisk na obě strany v systému Windows

1.

V nabídce Soubor používaného programu

klikněte na položku Tisk.

2.

Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko

Vlastnosti nebo Předvolby.

3.

Klikněte na kartu Úpravy.

CSWW

Základní tisková úloha v systému Windows

109

background image

4.

Zaškrtněte políčko Tisk na obě strany

(ručně). Kliknutím na tlačítko OK vytiskněte

první stranu úlohy.

5.

Odeberte stoh potištěného papíru z výstupní

přihrádky a při zachování stejné orientace jej

vložte do zásobníku 1 potištěnou stranou dolů.

6.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko

OK

pro

tisk druhé strany úlohy.