HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Tisk stránek s informacemi

background image

Tisk stránek s informacemi

Informační stránky jsou uloženy v paměti zařízení. Tyto stránky napomáhají při zjišťování chyb zařízení

a jejich řešení.

POZNÁMKA:

Jestliže při instalaci nebyl správně nastaven jazyk zařízení, lze nastavení ručně

změnit tak, aby se tyto stránky tiskly v jednom z podporovaných jazyků. Změňte jazyk pomocí nabídky

Systémová nastavení

ovládacího panelu nebo implementovaného webového serveru.

1.

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .

2.

Stiskněte tlačítko

Sestavy

.

3.

Stiskněte název zprávy, kterou chcete vytisknout.

Položka nabídky

Popis

Ukázková stránka

Vytiskne stránku znázorňující kvalitu tisku.

Struktura nabídky

Vytiskne mapu rozložení nabídek ovládacího panelu.

Sestava konfigurace

Vytiskne seznam nastavení zařízení.

Stav spotřebního materiálu

Vytiskne stav tiskové kazety. Zahrnuje následující informace:

Odhadované procento zbývající životnosti kazety

Přibližný počet zbývajících stran

Čísla dílů tiskových kazet HP

Počet vytištěných stran

Informace o objednávání nových tiskových kazet HP a recyklaci použitých tiskových kazet HP

Přehled sítě

Zobrazuje stav:

Konfigurace sítě

Aktivní funkce

Informace o protokolech TCP/IP a SNMP

Statistiky sítě

Konfigurace bezdrátové sítě (pouze bezdrátové modely)

Stránka využití

Zobrazuje počet stránek vytištěných, odfaxovaných, zkopírovaných a naskenovaných zařízením.

Seznam písem PCL

Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL 5.

Seznam písem PS

Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PS.

Seznam písem PCL6

Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL 6.

Protokol využití barev

Vytiskne informace o použití barevného toneru.

Servisní stránka

Tiskne servisní stránku

224

Kapitola 13 Správa a údržba

CSWW

background image

Položka nabídky

Popis

Diagnostická stránka

Vytiskne diagnostické informace o kalibraci a kvalitě barev.

Tisk stránky zabezpečení

Vytiskne stránku, která pomáhá s řešením problémů s kvalitou tisku.

CSWW

Tisk stránek s informacemi

225