HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Kontrola instalace modulů DIMM

background image

Kontrola instalace modulů DIMM

Po instalování modulu DIMM zkontrolujte úspěšnost instalace.

1.

Zařízení zapněte. Zkontrolujte, zda po dokončení spouštěcí sekvence zařízení svítí kontrolka

Připraveno. Zobrazí-li se chybové hlášení, důvodem může být nesprávná instalace modulu DIMM.

2.

Vytiskněte konfigurační stránku.

3.

Na konfigurační stránce zkontrolujte část týkající se paměti a porovnejte ji s konfigurační stránkou

vytisknutou před instalací paměti. Pokud se velikost paměti nezvýšila, není pravděpodobně modul

DIMM nainstalován správně nebo byla použita vadná paměť. Opakujte postup instalace.

V případě nutnosti nainstalujte jiný modul DIMM.

POZNÁMKA:

Pokud jste nainstalovali jazyk zařízení, zkontrolujte část „Nainstalované jazyky

tiskárny a volby“ na stránce konfigurace. V této části by měl být uveden nový jazyk zařízení.