HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Instalace paměťových modulů DIMM

background image

Instalace paměťových modulů DIMM

Toto zařízení se dodává s nainstalovanou 192megabajtovou (MB) pamětí RAM. Můžete nainstalovat

až 256 megabajtů paměti zařízení přidáním paměťových modulů DIMM. Můžete také nainstalovat

modul DIMM s písmy, aby zařízení mohlo tisknout například i znaky čínštiny nebo azbuky.

UPOZORNĚNÍ:

Statická elektřina může poškodit elektronické části. Při instalaci elektronických

součástí používejte antistatický náramek nebo se průběžně dotýkejte antistatického obalu modulu a

následně některé kovové součásti produktu.

Instalace paměťových modulů DIMM

1.

Vypněte zařízení a odpojte veškeré kabely napájení a rozhraní.

2.

Na pravé zadní straně zařízení otevřete kryt zásuvky DIMM.

3.

Sejměte kryt patice DIMM.

CSWW

Instalace paměťových modulů DIMM

231

background image

4.

Chcete-li vyměnit aktuálně instalovaný modul DIMM, uvolněte západky po stranách zásuvky

DIMM, nadzvedněte modul DIMM pod úhlem a vyjměte jej ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ:

Statická elektřina může poškodit elektronické části. Při instalaci elektronických

součástí používejte antistatický náramek nebo se průběžně dotýkejte antistatického obalu modulu

a následně některé kovové součásti produktu.

5.

Vyjměte nový modul DIMM z antistatického obalu a vyhledejte vyrovnávací zářez na spodní

straně modulu DIMM.

6.

Modul DIMM uchopte za hrany a zarovnejte zářezy na modulu DIMM v úhlu se zásuvkou DIMM.

232

Kapitola 13 Správa a údržba

CSWW

background image

7.

Zatlačte modul DIMM směrem dolů, dokud obě západky nezacvaknou okolo modulu DIMM.

Pokud je instalace správná, nejsou kovové kontakty viditelné.

POZNÁMKA:

Máte-li potíže s vložením modulu DIMM, zkontrolujte, zda je zářez na spodní

straně modulu DIMM vyrovnán s výstupkem v zásuvce. Pokud nelze modul DIMM stále zasunout,

zkontrolujte, zda používáte správný typ modulu DIMM.

8.

Vložte zpět kryt patice DIMM.

9.

Zavřete kryt zásuvky DIMM.

10.

Znovu připojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel a zapněte zařízení.

CSWW

Instalace paměťových modulů DIMM

233