HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Čištění skla a desky skeneru

background image

Čištění skla a desky skeneru

Na skle skeneru a bílé plastové podložce se mohou postupně hromadit nečistoty, které mohou

negativně ovlivnit výkon zařízení. K vyčištění skla skeneru a bílé plastové podložky používejte

následující postup.

1.

Vypínačem napájení vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

2.

Otevřete víko skeneru.

CSWW

Čištění zařízení

237

background image

3.

Očistěte sklo a bílou plastovou podložku měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenými

prostředkem na čištění skla, který neobsahuje brusné složky.

UPOZORNĚNÍ:

K čištění žádných částí zařízení nepoužívejte brusné prostředky, aceton,

benzen, čpavek, etanol ani tetrachlórmetan, aby nedošlo k poškození zařízení. Nelijte čisticí

prostředky přímo na sklo nebo na desku. Mohly by zatéci dovnitř a poškodit zařízení.

4.

Očištěné sklo a desku osušte jelenicí nebo buničinou, aby se nevytvořily skvrny.

5.

Zařízení znovu zapojte a zapněte pomocí vypínače napájení.