HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Režimy instalace UPD

background image

Režimy instalace UPD

Tradiční režim

Tento režim použijte, pokud ovladač instalujete z disku CD do jednoho počítače.

Po instalaci z disku CD dodaného s produktem ovladač UPD pracuje jako
standardní ovladač tiskárny. Pracuje s konkrétním produktem.

Pokud použijete tento režim, musíte nainstalovat ovladač UPD zvlášť do
každého počítače a pro každý produkt.

Dynamický režim

Chcete-li použít tento režim, stáhněte ovladač UPD z Internetu. Informace
najdete na stránce

www.hp.com/go/upd

.

Dynamický režim umožňuje použít jedinou instalaci ovladače – produkty HP
pak lze vyhledat a tisknout na ně z libovolného místa.

Tento režim použijte, pokud instalujete ovladač UPD pro pracovní skupinu.

36

Kapitola 3 Software pro Windows

CSWW