HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Kvalita skenování

background image

Kvalita skenování

Na skle skeneru a bílé plastové podložce se mohou postupně hromadit nečistoty, které mohou

negativně ovlivnit výkon zařízení. K vyčištění skla skeneru a bílé plastové podložky používejte

následující postup.

158

Kapitola 11 Skenování

CSWW

background image

1.

Vypínačem napájení vypněte zařízení a

odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

2.

Otevřete víko skeneru.

3.

Očistěte sklo skeneru a bílou plastovou

podložku měkkým hadříkem nebo hubkou

lehce navlhčenou prostředkem na čištění skla,

který neobsahuje brusné složky.

UPOZORNĚNÍ:

K čištění žádných částí

zařízení nepoužívejte brusné prostředky,

aceton, benzen, čpavek, etanol ani

tetrachlórmetan, aby nedošlo k poškození

zařízení. Nelijte čisticí prostředky přímo na

sklo nebo na desku. Mohly by zatéci dovnitř a

poškodit zařízení.

4.

Očištěné sklo a bílou plastovou podložku

osušte jelenicí nebo buničinou, aby se

nevytvořily skvrny.

5.

Zařízení znovu zapojte a zapněte pomocí

vypínače napájení.

CSWW

Nastavení skenování

159