HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Zákaznická podpora

background image

Zákaznická podpora

Získání telefonické podpory pro vaši zemi/oblast

Mějte při ruce název produktu, sériové číslo, datum
zakoupení a popis problému.

Telefonní čísla určená pro vaši zemi/oblast najdete na letáku,
který byl součástí balení produktu, nebo na webové adrese

www.hp.com/support/

.

Získání 24hodinové internetové podpory

www.hp.com/go/LJColorMFPM375

nebo

www.hp.com/go/

LJColorMFPM475

Získání podpory produktů používaných s počítačem Macintosh

www.hp.com/go/macosx

Stažení softwarových nástrojů, ovladačů a elektronických
informací

www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software

nebo

www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software

Objednání dalších služeb nebo smluv o údržbě se
společností HP

www.hp.com/go/carepack

Registrace produktu

www.register.hp.com

292

Dodatek B Servis a podpora

CSWW