HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy

background image

Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy

1.

V nabídce Soubor klikněte na tlačítko Tisk.

2.

Změňte nastavení v různých nabídkách.

3.

V nabídce Předvolby klikněte na možnost Uložit jako... a zadejte název předvolby.

Tato nastavení se uloží v nabídce Předvolby. Pokud chcete nové nastavení použít, musíte vybrat

uloženou předvolbu při každém spuštění programu a tisku.