HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Priorita nastavení tisku u počítače Macintosh

background image

Priorita nastavení tisku u počítače Macintosh

Změny v nastavení tisku mají různou prioritu v závislosti na tom, kde byly provedeny:

POZNÁMKA:

Názvy příkazů a dialogových oken se mohou lišit v závislosti na použitém programu.

Dialogové okno Page Setup (Vzhled stránky): Toto dialogové okno otevřete kliknutím na
položku Page Setup (Vzhled stránky) nebo podobný příkaz v nabídce File (Soubor) programu,

v němž pracujete. Nastavení změněná v tomto okně mohou zrušit nastavení změněná na jiném místě.

Dialogové okno Tisk: Toto dialogové okno otevřete kliknutím na příkaz Tisk, Nastavení

tisku nebo podobný v nabídce Soubor používaného programu. Změny nastavení provedené v

dialogovém okně Tisk mají nižší prioritu a nepotlačí změny provedené v dialogovém okně

Vzhled stránky.

CSWW

Software pro systém Mac

45

background image

Výchozí nastavení ovladače tiskárny: Výchozí nastavení ovladače tiskárny určuje

nastavení použitá ve všech tiskových úlohách kromě nastavení, která byla změněna v dialogových
oknech Vzhled stránky, Tisk a Vlastnosti tiskárny.

Nastavení na ovládacím panelu tiskárny: Změny nastavení provedené na ovládacím

panelu tiskárny mají nižší prioritu než změny provedené kdekoliv jinde.