HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku

background image

Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku

POZNÁMKA:

Tyto informace platí pouze pro sítě Ethernet. Neplatí pro bezdrátové sítě.

Rychlost připojení a režim komunikace tiskového serveru musí odpovídat rozbočovači sítě. Ve většině

situací by produkt měl být ponechán v automatickém režimu. Nesprávné změny rychlosti připojení a

nastavení oboustranného tisku mohou způsobit, že produkt nebude komunikovat s ostatními síťovými

zařízeními. Potřebujete-li provést změny, použijte ovládací panel produktu.

POZNÁMKA:

Nastavení musí být v souladu se síťovým zařízením, ke kterému zařízení připojujete

(síťový rozbočovač, přepínač, brána, směrovač nebo počítač).

CSWW

Připojení k síti v systému Windows

65

background image

POZNÁMKA:

Provedením změn tohoto nastavení dojde k vypnutí a následnému zapnutí produktu.

Změny provádějte, pouze pokud je produkt v nečinnosti.

1.

Stiskněte tlačítko Nastavení .

2.

Přejděte na nabídku

Nastavení sítě

a stiskněte ji.

3.

Stiskněte nabídku

Rychlost připojení

.

4.

Vyberte jednu z následujících možností:

Nastavení

Popis

Automaticky

Tiskový server se automaticky nakonfiguruje na nejvyšší přenosovou rychlost a
režim komunikace povolený v síti.

10T Poloviční

10 Mb/s, poloduplexní provoz

10T Plný

10 Mb/s, duplexní provoz

100TX Poloviční

100 Mb/s, poloduplexní provoz

100TX Plný

100 Mb/s, duplexní provoz

5.

Stiskněte tlačítko

OK

. Produkt se vypne a opět zapne.

66

Kapitola 5 Připojení produktu v systému Windows

CSWW