HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Získání IP adresy

background image

Získání IP adresy

1.

Připojte síťový kabel k produktu a k síti. Zařízení zapněte.

2.

Před pokračováním počkejte 60 sekund. Během této doby se síť snaží rozpoznat produkt a přiřadí

mu IP adresu nebo název hostitele.

3.

Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Nastavení .

4.

Dotkněte se nabídky

Sestavy

a potom stisknutím tlačítka

Sestava konfigurace

vytiskněte sestavu

konfigurace.

CSWW

Připojení k síti v systému Windows

61

background image

5.

V sestavě konfigurace vyhledejte IP adresu.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1