HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí Průvodce instalací bezdrátové sítě

background image

Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí Průvodce instalací bezdrátové sítě

Pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje nastavení chráněné sítí WiFi (WPS), můžete produkt

nainstalovat v bezdrátové síti touto metodou.

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Bezdrátové .

2.

Stiskněte tlačítko

Bezdrátová nabídka

a potom tlačítko

Průvodce instalací bezdrátové sítě

.

3.

Produkt vyhledá dostupné bezdrátové sítě a zobrazí seznam síťových názvů (identifikátorů SSID).

V seznamu vyberte identifikátor SSID pro svůj bezdrátový směrovač, pokud je k dispozici. Jestliže

identifikátor SSID pro váš bezdrátový směrovač není v seznamu uveden, stiskněte tlačítko

Zadejte

číslo SSID.

. Po výzvě k zadání typu zabezpečení sítě vyberte volbu, kterou používá váš

bezdrátový směrovač. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí klávesnice.

4.

Pokud váš bezdrátový směrovač používá zabezpečení WPA, zadejte pomocí klávesnice

přístupový kód.

Pokud váš bezdrátový směrovač používá zabezpečení WEP, zadejte pomocí klávesnice kód.

5.

Stiskněte tlačítko

OK

a počkejte, než produkt naváže připojení s bezdrátovým směrovačem.

Nastavení bezdrátového připojení může několik minut trvat.

CSWW

Připojení k síti v systému Windows

63