HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Instalace produktu v bezdrátové síti se systémem Windows (pouze bezdrátové modely)

background image

Instalace produktu v bezdrátové síti se systémem Windows (pouze
bezdrátové modely)

POZNÁMKA:

Postupujte podle tohoto postupu v případě, že nepoužíváte nástroj HP Smart Install.

Před instalací softwaru produktu nesmí být produkt připojen k síti pomocí síťového kabelu.

Pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), požádejte o

síťové nastavení bezdrátového směrovače správce sítě nebo proveďte následující akce:

Obstarejte si název bezdrátové sítě nebo identifikátor SSID.

Určete bezpečnostní heslo nebo šifrovací klíč pro bezdrátovou síť.

62

Kapitola 5 Připojení produktu v systému Windows

CSWW