HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Více kopií

background image

Více kopií

1.

Umístěte dokument na sklo skeneru nebo do podavače dokumentů.

2.

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko

Kopírovat

.

3.

Stisknutím šipek změňte počet kopií nebo stiskněte existující tlačítko a zadejte počet kopií.

4.

Stisknutím tlačítka

Černá

nebo

Barva

spusťte kopírování.

138

Kapitola 10 Kopírování

CSWW